Phân tích cổ phiếu LTG: Dự báo LNST tăng trưởng 17,6%, EPS 6.427đ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời – LTG đã công bố KQKD năm 2017 với doanh thu tăng trưởng 12,3% đạt 8.984 tỷ đồng và LNST tăng trưởng 23,9% đạt 432 tỷ đồng. Kết quả thực hiện sát với dự báo trước đây của chúng tôi cho LNST là 442 tỷ đồng.

Ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu LTG là 57.846đ, tương đương P/E dự phóng là 9 lần, tương đương mặt bằng bình quân khu vực. Quá trình tái cơ cấu kênh phân phối thuốc bảo vệ thực vật (bỏ các đại lý bán buôn) đã đem lại kết quả tốt. Trong khi đó mảng giống cây trồng cũng hồi phục sau khi gặp nhiều khó khăn vào năm ngoái với tỷ suất lợi nhuận gộp đang tăng trở lại.

Phân tích cổ phiếu LTG: Dự báo LNST tăng trưởng 17,6%, EPS 6.427đ
Doanh thu giống cây trồng tăng trưởng 21,5% và đạt 764,4 tỷ đồng (đóng góp 8,5% tổng doanh thu)

LTG trở thành doanh nghiệp niêm yết thành công đầu tiên trong lĩnh vực nông nghiệp, một lĩnh vực có nhiều tiềm năng tăng trưởng trong bối cảnh các đối thủ cạnh tranh vẫn đang phải nỗ lực hoàn thiện. Kết quả kinh doanh của công ty được đóng góp từ thị phần dẫn đầu, mối liên hệ chặt chẽ với nông dân và việc không còn đại lý bán buôn trong hệ thống phân phối. Hiện tỷ lệ freefloat và room còn lại thấp nên nhiều quỹ đầu tư khó tiếp cận cổ phiếu này.

Doanh thu tăng trưởng khá – Tổng doanh thu tăng trưởng 12,3% so với cùng kỳ và đạt 8.984 tỷ đồng. Cụ thể:

• Doanh thu thuốc bảo vệ thực vật tăng trưởng 9,3% và đạt 5.322 tỷ đồng (đóng góp 59,2% vào doanh thu).

• Doanh thu mảng gạo tăng trưởng 18,4% và đạt 2.674 tỷ đồng (đóng góp 29,8% vào tổng doanh thu). Sản lượng tiêu thụ tăng 30% đạt 250.000 tấn nhưng doanh thu chỉ tăng trưởng 18,4% do công ty thanh lý hàng tồn kho trong 6 tháng đầu năm, chi tiết cụ thể chúng tôi sẽ trình bày dưới đây.

• Doanh thu giống cây trồng tăng trưởng 21,5% và đạt 764,4 tỷ đồng (đóng góp 8,5% tổng doanh thu)

• Doanh thu mảng bao bì giảm 23,8% và đạt 62,6 tỷ đồng.

Lợi nhuận gộp tăng với tỷ suất lợi nhuận gộp được cải thiện. Lợi nhuận gộp tăng 15,6% đạt 1.867 tỷ đồng; tỷ suất lợi nhuận gộp đạt 21,5%; tăng so với mức 20,8% trong năm 2016 nhờ tỷ suất lợi nhuận gộp mảng thuốc bảo vệ thực vật và giống cây trồng tăng trong ki tỷ suất lợi nhuận gộp mảng gạo cũng hồi phục một chút. Cụ thể:

– Tỷ suất lợi nhuận gộp mảng thuốc bảo vệ thực vật đạt 33,5% (6 tháng đầu năm 2016 đạt 31,9%). Tác động của việc tái cơ cấu kênh phân phối đã thể hiện kết quả trong đó LTG giành thêm thị phần nhờ bán hàng trực tiếp cho các đại lý bán lẻ.

– Tỷ suất lợi nhuận gộp mảng giống cây trồng tăng trở lại từ 22,4% cùng kỳ lên 25,8%. Năm ngoái tỷ suất lợi nhuận gộp đạt thấp do ngành nông nghiệp gặp khó khăn.

– Tỷ suất lợi nhuận gộp mảng mảng gạo không thay đổi nhiều, đạt 4,1% (năm 2016 là 4,2%). Trong 6 tháng đầu năm 2017, tỷ suất lợi nhuận gộp chỉ đạt 1,6% và hồi phục mạnh mẽ lên 9,5% trong 6 tháng cuối năm 2017. Lý do là trong 6 tháng đầu năm 2017, LTG tiếp tục thanh lý hàng tồn kho với giá bán thấp. Việc thanh lý hàng tồn kho bắt đầu từ nửa cuối năm 2016 kéo dài đến nửa đầu năm 2017. Công ty không còn giải phóng hàng tồn kho trong đầu cuối 2017 nên tỷ suất lợi nhuận mảng gạo 6 tháng cuối năm 2017 hồi phục về mặt bằng bình thường.

Lỗ tài chính thuần xấp xỉ năm trước – là 124 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng tăng 41,4% lên 885,6 tỷ đồng do công ty tăng chi cho hoạt động PR/marketing. Tỷ lệ chi phí bán hàng/doanh thu cũng tăng lên 10,2% từ mức 8,1% năm 2016. Đặc biệt phí quảng cáo và khuyến mãi tăng 63% lên 310,4 tỷ đồng còn phí tổ chức hội nghị khách hàng tăng hơn 2 lần lên 78 tỷ đồng. Trong năm 2017, LTG đã phân phối một số sản phẩm mới của Bayer và Dow Chemicals nên đã tổ chức nhiều buổi hội nghị khách hàn để giới thiệu sản phẩm.

Trái lại tỷ lệ chi phí quản lý/doanh thu giảm nhẹ từ 5,5% xuống còn 3,7%. Theo đó tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý/doanh thu tăng nhẹ từ 13,6% lên 13,9%.

LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 431,8 tỷ đồng (tăng trưởng 24,4%) với tỷ suất lợi nhuận thuần đạt 5% (năm 2016 là 4,5%).

Cho năm 2018, chúng tôi dự báo doanh thu thuần đạt 9.460 tỷ đồng (tăng trưởng 8,9%) và LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 507,8 tỷ đồng (tăng trưởng 17,6%). LNST tăng trưởng chủ yếu nhờ tỷ suất lợi nhuận mảng gạo được cải thiện. Giả định của chúng tôi là:

1. Doanh thu mảng thuốc bảo vệ thực vật tăng trưởng 5% và đạt 5.588 tỷ đồng.

2. Doanh thu từ gạo tăng 5% lên 2.808 tỷ đồng.

3. Doanh thu mảng giống cây trồng tăng 10% đạt 840 tỷ đồng.

4. Các mảng khác tăng trưởng 0-5%.

5. Theo đó tổng doanh thu đạt 9.781 tỷ đồng (tăng trưởng 8,9%) và doanh thu thuần đạt 9.460 tỷ đồng (tăng trưởng 8,9%).

6. Tỷ suất lợi nhuận gộp tăng lên 23% từ 21,5% năm 2017, lợi nhuận gộp đạt 2.178 tỷ đồng (tăng trưởng 15,6%). Điều này chủ yếu là nhờ tỷ suất lợi nhuận gộp mảng gạo tăng lên 8% từ 4,1% trong năm 2017.

7. Giả định tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý/doanh thu giữ nguyên ở 13,9%.

Theo đó chúng tôi dự báo LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 507,8 tỷ đồng (tăng trưởng 17,5%) và tỷ suất LNST là 5,4% (năm 2017 là 5%). Theo đó EPS đạt 6.427đ.

CTCP Tập đoàn Lộc Trời – Tiền thân là CTCP Bảo vệ thực vật An Giang, doanh nghiệp đầu ngành thuốc bảo vệ thực vật tại Việt Nam với thị phần nội địa là khoảng 20%. Công ty chủ yếu cung cấp các sản phẩm Syngenta cho nông dân và duy trì được mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng thông qua việc cấp vốn và ký kết hợp đồng giao khoán. Hiện sản phẩm của Syngenta chiếm xấp xỉ 70% doanh thu mảng thuốc bảo vệ thực vật Công ty còn phân phối sản phẩm của Dow Chemical. Trong năm 2015, công ty đã đổi tên thành CTCP Tập đoàn Lộc Trời.

Ngoài ra công ty còn tham gia lĩnh vực sản xuất và phân phối phân bón & giống cây trồng hữu cơ sinh học, xay sát và tiêu thụ gạo. Lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận của LTG giảm trong vài năm qua do công ty phụ thuộc quá nhiều vào mảng gạo trong khi tỷ suất lợi nhuận của mảng thuốc bảo vệ thực vật đạt thấp. Tuy nhiên công ty đã thanh lý hết hàng tồn kho gạo và cắt bỏ khâu bán buôn trong mảng thuốc bảo vệ thực vật giúp tỷ suất lợi nhuận tăng kể từ năm ngoái.

Phân tích cổ phiếu LTG: Dự báo LNST tăng trưởng 17,6%, EPS 6.427đ
Doanh thu mảng gạo sẽ tăng trưởng với tốc độ gộp hàng năm là 8,3%

LTG hiện là doanh nghiệp đầu ngành nông nghiệp tại Việt Nam. Công ty đang mở rộng về hạ nguồn chuỗi giá trị nhằm cung cấp sản phẩm cho người tiêu dùng cuối cùng; đồng thời nâng cao tỷ suất lợi nhuận ở phần thượng nguồn chuỗi giá trị bằng cách bán hàng trực tiếp cho người nông dân mà không qua đại lý trung gian. Điều này đã giúp công ty nâng được thị phần trong mảng thuốc bảo vệ thực vật và biến LTG thành một doanh nghiệp đầu ngành đạm thực vật, cung cấp sản phẩm cho cả thị trường trong nước và xuất khẩu.

Chúng tôi dự báo:

• Doanh thu của LTG sẽ tăng trưởng với tốc độ gộp hàng năm là 7,4% và LNST là 13,5% trong 3 năm tới. Cụ thể:

– Doanh thu mảng thuốc bảo vệ thực vật sẽ tăng trưởng với tốc độ gộp hàng năm là 6,3% và tỷ suất lợi nhuận gộp bình quân đạt 30,5%.

– Doanh thu mảng gạo sẽ tăng trưởng với tốc độ gộp hàng năm là 8,3% với tỷ suất lợi nhuận gộp đạt sẽ hồi phục và giữ ổn định trong khoảng 8-8,5% trong 3 năm tới.

– Doanh thu mảng giống cây trồng sẽ tăng trưởng với tốc độ gộp hàng năm là 10% với tỷ suất lợi nhuận gộp đạt 25%.

• Thị phần mảng thuốc bảo vệ thực vật tiếp tục tăng và đến năm 2020 đạt 25%.

• Nâng cao doanh thu mảng giống cây trồng bằng việc cung cấp thêm các chủng loại đặc biệt nhằm tạo được chỗ đứng tại thị trường Trung Quốc.

• Tỷ suất lợi nhuận mảng thuốc bảo vệ thực vật có thể tăng tiếp trong khi tỷ suất lợi nhuận mảng gạo cũng tăng, phần nào nhờ hoạt động xuất khẩu.

Kế hoạch thành lập liên doanh với Huan Yuan trong sản xuất giống lai đang được triển khai – Vào ngày 12/5/2017, LTG đã ký thỏa thuận thành lập liên doanh với Công ty TNHH Phát triển Khoa học và công nghệ Hunan Yuan (một công ty Trung Quốc). Liên doanh này sẽ sản xuất các giống lúa lai cho năng suất tốt tại Việt Nam với giá bán hợp lý đồng thời xuất khẩu gạo và các sản phẩm nông nghiệp khác sang thị trường Trung Quốc. LTG hi vọng sẽ hoàn tất toàn bộ thủ tục cần thiết trong 6 tháng đầu năm trước khi thành lập liên doanh. Tuy nhiên, công ty vẫn cần thêm thời gian để đánh giá và thử nghiệm thị trường Trung Quốc. Do đó chúng tôi cho rằng liên doanh này sẽ chưa đóng góp doanh thu đáng kể cho LTG cho đến năm 2019 là sớm nhất.

Tỷ lệ cổ phiếu lưu hành tự do thấp do cấu trúc cổ đông cô đặc và không còn nhiều room trống cho khối ngoại – Một vấn đề khác đối với LTG là mức thanh khoản thấp với KLGD bình quân chỉ là 36.636 cổ phiếu/ngày trong 25 ngày giao dịch gần đây. Điều này là do cấu trúc cổ đông cô đặc của công ty với tỷ lệ cổ phiếu lưu hành tự do chỉ là 27% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Trong khi đó room cho khối ngoại còn lại chỉ là 3,4% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Hiện tại, 2 cổ đông lớn là Standard Chartered Private Equity (SCPE) và tỉnh An Giang nắm giữ tổng cộng 57,6% cổ phần của LTG.

Ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu LTG là 57.846đ, tương đương P/E dự phóng là 9 lần. KQKD cho thấy nỗ lực tái cơ cấu kênh phân phối thuốc bảo vệ thực vật đã đem lại hiệu quả. Trong khi đó mảng giống cây trồng cũng đã có sự hồi phục. Mảng gạo cũng có kết quả tốt hơn trong 6 tháng cuối năm khi không còn gạo tồn kho cũ. Mặc dù triển vọng tăng trưởng năm nay tốt nhờ khả năng tỷ suất lợi nhuận của mảng gạo tăng, thanh quản kém và room trống cho khối ngoại thấp vẫn là trở ngại đối với giá cổ phiếu.

—————————
Nguyễn Hữu Bình 
– Nhà quản lý tài khoản chứng khoán
(nhận Hợp tác đầu tư – Quản lý tài khoản chứng khoán)
Điện thoại: 0983 361 688
https://www.facebook.com/cophieu86/
Website: www.cophieu86.com
Tham gia nhóm phân tích cổ phiếu chuyên sâu tại đây.

Advertisements

TOP 30 cổ phiếu mạnh nhất và những cổ phiếu khuyến nghị ngày 23/02

Danh sách TOP 30 cổ phiếu cổ phiếu khuyến nghị ngày 23/02:

Bộ lọc kỹ thuật của chúng tôi đưa ra danh sách các cổ phiếu khuyến nghị theo dõi hôm nay, gồm 30 mã cổ phiếu có điểm tích lũy, có lực tăng mạnh. Hệ thống đánh giá và đưa ra danh sách các cổ phiếu khuyến nghị có sức mạnh dòng tiền, lực tăng ngắn và trung hạn… Sau đây là bảng danh sách các cổ phiếu khuyến nghị ngày 23/02:

TOP 30 cổ phiếu mạnh nhất và những cổ phiếu khuyến nghị ngày 23/02

(*) Giải thích các thuật ngữ nằm trong danh sách cổ phiếu khuyến nghị: Đà Tăng: Thể hiện sức bật của cổ phiếuTích lũy: CP càng tích lũy lâu thì điểm càng cao; Thanh khoản: Trên 7.5 là thể hiện dòng tiền khá mạnh đang được đẩy vào CP đó; Cơ bản: Trên 5.0 thể hiện cổ phiếu đó là doanh nghiệp cơ bản tăng trưởng có báo cáo tốt; Vốn hóa: Thể hiện mức độ ảnh hưởng của cổ phiếu đến thị trường chung; % từ điểm Wash out: Đầu sóng dưới 5%, Giữa sóng 5-15%, Cuối sóng trên 15%.

Cổ phiếu khuyến nghị mua trong TOP 30 cổ phiếu khuyến nghị ngày 23/02:

– CTG: Giá khuyến nghị mua tại 27.5 đến 28.3 và ngưỡng cắt lỗ tại 24.7.

– NVL: Giá khuyến nghị mua tại 79 đến 80 và ngưỡng cắt lỗ tại 76.

– MBB: Giá khuyến nghị mua tại 30 đến 31 và ngưỡng cắt lỗ tại 27.5.

– CSV: Giá khuyến nghị mua tại 41.5 đến 42.5 và ngưỡng cắt lỗ tại 38.

– VIC: Giá khuyến nghị mua tại 87.5 đến 89 và ngưỡng cắt lỗ tại 83.

– ACB: Giá khuyến nghị mua tại 43.5 đến 44 và ngưỡng cắt lỗ tại 41.

– BVH: Giá khuyến nghị mua tại 77 đến 78 và ngưỡng cắt lỗ tại 74.

– STB: Giá khuyến nghị mua tại 15.8 đến 16 và ngưỡng cắt lỗ tại 15.3.

– BID: Giá khuyến nghị mua tại 35.5 đến 36 và ngưỡng cắt lỗ tại 31.5.

– PNJ: Giá khuyến nghị mua tại 160 đến 162 và ngưỡng cắt lỗ tại 146.

Các bạn muốn được tư vấn chuyên sâu thị trường chứng khoán, về cổ phiếu tiềm năng, vui lòng nhắn tin tại Fanpage cophieu86, hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo số điện thoại bên dưới để được tư vấn chi tiết.

—————————
Nguyễn Hữu Bình 
– Nhà quản lý tài khoản chứng khoán
(nhận Hợp tác đầu tư – Quản lý tài khoản chứng khoán)
Điện thoại: 0983 361 688
https://www.facebook.com/cophieu86/
Website: www.cophieu86.com
Tham gia nhóm phân tích cổ phiếu chuyên sâu tại đây.

Phân tích cổ phiếu DGW: Ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 27.100đ

DGW công bố KQKD năm 2017 với doanh thu đạt 3.820 tỷ đồng (tăng trưởng 0,5%) trong khi đó LNST đạt 78,3 tỷ đồng (tăng trưởng 17,4%). Động lực tăng trưởng chính là mảng thiết bị văn phòng với doanh thu tăng trưởng 34,2%.

Ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 27.100đ, tương đương P/E dự phóng 2018 là 12 lần. Dự báo tỷ suất lợi nhuận sẽ tăng nhờ (1) đóng góp từ dịch vụ phát triển thị trường (MES) cung cấp cho các doanh nghiệp sản xuất điện thoại; và (2) đóng góp từ các dòng điện sản phẩm mới như thực phẩm chức năng và hàng tiêu dùng. Công ty đã có bước khởi đầu thành công trong chuyển đổi mô hình kinh doanh để bổ sung thêm các sản phẩm và dịch vụ mới. Giá cổ phiếu tăng chậm, tuy nhiên sự cải thiện của KQKD đã bắt đầu thu hút sự quan tâm của NĐT. Cổ phiếu là mã có vốn hóa thấp thú vị.

Phân tích cổ phiếu DGW: Ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 27.100đ
Trong năm 2017, mảng phân phối máy tính xách tay và máy tính bảng cho kết quả tốt

Doanh thu từ phân phối máy tính xách tay và máy tính bảng tăng khiêm tốn 4,4% – Trong năm 2017, mảng phân phối máy tính xách tay và máy tính bảng cho kết quả tốt, cụ thể:

• Doanh thu từ phân phối máy tính xách tay và máy tính bảng trong năm 2017 đạt 2.266 tỷ đồng tăng trưởng 4,4% mặc dù thị phần trong nước không đổi.

• DGW cung cấp nhiều loại máy tính xách tay và máy tính bảng với thị phần là 25%. Thị phần tăng nhờ công ty độc quyền phân phối máy tính xách tay của LG và Fujitsu.

• Trong khi đó tỷ suất lợi nhuận gộp đạt khoảng 6%, mức tương đương với năm 2017.

Thị trường máy tính xách tay và máy tính bảng đã bão hòa nên nhu cầu chủ yếu là nhu cầu thay mới thay vì nhu cầu mua lần đầu. Trong khi đó còn có cạnh tranh gián tiếp từ điện thoại thông minh có giá, tính năng tính toán và mức độ tiện dụng cạnh tranh hơn.

Doanh thu phân phối ĐTDĐ giảm so với năm 2016 tuy nhiên kể từ Q2 doanh thu của mảng này vẫn liên tục được cải thiện nhờ đóng góp từ dịch vụ phát triển thị trường cung cấp cho các dòng điện thoại kém phổ biến hơn.

• Doanh thu phân phối ĐTDĐ là 752 tỷ đồng, giảm khoảng 29,9% so với năm 2016 do những thương hiệu điện thoại mới không thể cạnh tranh với những thương hiệu lớn như Samsung hoặc IPhone.

• Tuy vậy doanh thu của mảng này vẫn cho thấy xu hướng tăng trong cả năm. Doanh thu Q2 tăng 20,2% so với quý liền tước, tăng 32,2% so với quý liền trước trong Q3; và tiếp tục tăng 59,8% so với quý liền trước trong Q4. Nhờ hiệu quả từ mảng cung cấp dịch vụ phát triển thị trường cho các dòng điện thoại ít phổ biến hơn, cụ thể là nỗ lực tiếp cận nhóm khách hàng nhỏ bị thu hút bởi các thương hiệu điện thoại giá rẻ với đầy đủ tính năng cần thiết.

Kể từ đầu năm 2017, DGW đã thay đổi chiến lược phân phối ĐTDĐ bằng cách tập trung vào những thương hiệu sử dụng dịch vụ phát triển thị trường (MES) để tăng tỷ suất lợi nhuận gộp. Bởi sự thay đổi lớn trong phân phối ĐTDĐ, doanh thu từ phân phối sản phẩm này giảm. Tuy nhiên, tỷ suất lợi nhuận gộp của mảng này đã được cải thiện đáng kể.

• Ước tính tỷ suất lợi nhuận gộp từ phân phối ĐTDĐ đã tăng từ khoảng 4,5% trong Q1 khi DGW thanh lý một phần hàng tồn kho và đến Q4 đã tăng khoảng 7%.

• Công ty cũng bắt đầu ghi nhận doanh thu từ dịch vụ phát triển thị trường cho Xiaomi cũng như từ dịch vụ chăm sóc khách hàng cho Samsung.

• Chúng tôi tin rằng tỷ suất lợi nhuận của mảng này sẽ duy trì ở mức cao, là khoảng 7% trong thời gian tới.

Doanh thu phân phối thiết bị văn phòng tăng trưởng mạnh 34,2% nhờ công ty phân phối thêm thương hiệu mới. Trong năm 2017, mảng phân phối thiết bị văn phòng đạt hoàn toán đánh bật thị trường. Cụ thể:

• Doanh thu từ phân phối thiết bị văn phòng đạt 752 tỷ đồng, tăng trưởng 34,2% nhờ các hợp đồng phân phối mối mà DGW đã ký với LG.

• Thậm chí khi thị trường thiết bị văn phòng chung giảm khoảng 30% so với năm 2016 theo thống kê của TEMAX Vietnam GfK.

Phân tích cổ phiếu DGW: Ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 27.100đ
Doanh thu phân phối thiết bị văn phòng tăng trưởng mạnh 34,2% nhờ công ty phân phối thêm thương hiệu mới. 

Mảng thực phẩm chức năng mới cho kết quả tốt. DGW bắt đầu phân phối thực phẩm chức năng từ tháng 8/2017.

• Mảng này báo đạt doanh thu 50 tỷ đồng trong Q3.

• DGW bắt đầu phân phối các sản phẩm thực phẩm chức năng dưới thương hiệu Kingsmen vào cuối tháng 8/2017.

• Công ty cũng mua lại hơn 60% cổ phần tại một công ty hàng tiêu dùng nhanh chuyên cung cấp các sản phẩm tiêu dùng nhanh của Nhật Bản tại Việt Nam. Sau đó công ty bắt đầu phân phối hàng tiêu dùng nhanh từ tháng 9/2017.

• DGW phát triển toàn diện đối với mảng hàng tiêu dùng nhanh và thực phẩm chức năng gồm phân tích thị trường, dịch vụ phát triển thị trường, logistic, phân phối và bán hàng, dịch vụ sau bán hàng. Do đó, mảng này cho tỷ suất lợi nhuận gộp khoảng 40%, cao hơn nhiều so với những mảng khác.

Chi phí quản lý và bán hàng tăng do DGW mở rộng hệ thống nhà kho và dịch vụ sau bán hàng. Trong năm 2017, chi phí quản lý và bán hàng của DGW là 182,4 tỷ đồng (tăng 19,9%) trong khi đó tỷ lệ chi phí quản lý và bán hàng/doanh thu cũng tăng lên 4,8% từ mức 4% trong năm 2016. Chi phí quản lý và bán hàng tăng chủ yếu do DGW tăng đầu tư cho hoạt động marketing và đẩy mạnh dịch vụ sau bán hàng.

DGW hiện đang nỗ lực bổ sung một số dịch vụ tạo giá trị gia tăng mới cho mảng phân phối cơ bản như dịch vụ phân tích thị trường, marketing, bán hàng, logistic và các dịch vụ sau bán hàng khác. Trong giai đoạn đầu, kế hoạch mở rộng này sẽ làm tăng tỷ lệ chi phí quản lý và bán hàng/doanh thu trong khi doanh thu tăng không đáng kể, tuy vậy theo thời gian, công ty kỳ vọng các dịch vụ mới này sẽ có thể đóng góp doanh thu và thúc đẩy tỷ suất lợi nhuận gộp.

Dự báo LNST của cổ đông công ty mẹ năm 2018 tăng trưởng 30,8%. Trong mô hình của mình, chúng tôi dự báo DGW sẽ đạt doanh thu là 4.655 tỷ đồng (tăng trưởng 21,9%) và LNST là 102,5 tỷ đồng (tăng trưởng 30,8%). Dựa trên các giả định chính sau:

1. Chúng tôi dự báo doanh thu phân phối laptop và máy tính đạt 2.312 tỷ đồng (tăng trưởng 2%). Chúng tôi cho rằng tăng trưởng của DGW sẽ bằng với mức tăng trưởng của thị trường.

2. Chúng tôi dự báo doanh thu phân phối điện thoại di động đạt 1.166 tỷ đồng (tăng trưởng 55%) từ mức thấp của năm 2017. DGW giới thiệu hệ sinh thái toàn diện cho dòng điện thoại Xiaomi tại Việt Nam thông qua cửa hàng Xiaomi đầu tiên tại TPHCM vào tháng 1/2018 và nhận được phản hồi tích cực từ các khách hàng trẻ. Do đó chúng tôi dự báo mảng phân phối điện thoại di động sẽ tăng trưởng mạnh với động lực chính từ dòng sản phẩm cảu Xiaomi.

3. Tiếp đó dự báo doanh thu phân phối thiết bị văn phòng đạt 977 tỷ đồng (tăng trưởng 30%). Đây là mảng ít cạnh tranh hơn và có thêm thương hiệu sản phẩm mới.

4. Chúng tôi doanh thu phân phối thực phẩm 200 tỷ đồng (tăng trưởng 300%).

5. Chúng tôi cũng giả định tỷ suất lợi nhuận gộp chung sẽ tăng từ 7,2% lên 7,8% nhờ doanh thu phân phối thực phẩm chức năng với tỷ suất lợi nhuận cao tăng trong khi việc phân phối và cung cấp dịch vụ phát triển thị trường cho điện thoại di động cũng đem lại tỷ suất lợi nhuận cao hơn.

6. Về chi phí quản lý và bán hàng, chúng tôi dự báo tỷ lệ chi phí này/doanh thu là 4,9%, cao hơn mức 4,8% trong năm 2017.

Theo đó, EPS dự phóng năm 2018 là 2.263đ, P/E dự phóng là 9,7 lần, là mức hấp dẫn theo quan điểm của chúng tôi.

Phân tích cổ phiếu DGW: Ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 27.100đ
DGW đã chuyển mô hình hoạt động, cung cấp sản phẩm mới và dịch vụ giá trị gia tăng

DGW chuyển từ phân phối thuần túy sang các dịch vụ giá trị gia tăng và phân phối sản phẩm của chính công ty. DGW đã chuyển mô hình hoạt động từ phân phối sản phẩm điện tử phổ thông sang cung cấp sản phẩm mới và dịch vụ giá trị gia tăng. Trước đây DGW là nhà phân phối bán buôn thuần túy các mặt hàng kỹ thuật: thiết bị văn phòng, laptop, máy tính bảng và ĐTDĐ. DGW mua xỉ với số lượng lớn từ nhà sản xuất và bán cho các cửa hàng. Hoạt động này có biên lợi nhuận mỏng.

Với nhiều chuỗi bán lẻ hiện đại liên tục phát triển như MWG và FPT retail, mô hình trên ngày càng khó tồn tại do quyền quyết định giá đã thuộc về các chuỗi bán lẻ. Đồng thời các chuỗi bán lẻ này cũng mua trực tiếp từ nhà sản xuất hoặc ép biên lợi nhuận của nhà phân phối bán buôn xuống mức cực thấp. Hiện DGW đã thay đổi chiến lược theo 2 con đường, cụ thể là:

(1) Tăng thêm dịch vụ giá trị gia tăng vào mảng phân phối thông qua:

• Cung cấp dịch vụ marketing cho các thương hiệu điện thoại chưa phổ biến.

• Cung cấp dịch vụ sau bán hàng như bảo dưỡng cho các nhà sản xuất.

(2) Mở rộng mảng phân phối sang các lĩnh vực hấp dẫn hơn như:

• Các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là thực phẩm chức năng.

• Các sản phẩm hàng tiêu dùng khác.

Như vậy, công ty đang chuyển từ phân phối thuần túy sang phân phối sản phẩm của chính công ty. DGW có cổ phần lớn tại một hãng dược phẩm sản xuất thực phẩm chức năng và cũng nắm cổ phần lớn tại một công ty hàng tiêu dùng nhanh, là nhà phân phối độc quyền của Lion Corporation tại thị trường Việt Nam. Lion Corporation là một công ty Nhật Bản chuyên sản xuất chất tẩy rửa, xà phòng, thuốc, các sản phẩm vệ sinh răng miệng và đồ vệ sinh cá nhân khác. Tuy nhiên không thể nói chắc 100% rằng những ý tưởng mới này sẽ thành công nhưng công ty đã cho thấy được tầm nhìn và thay đổi mô hình trong vài năm tới.

Ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 27.100đ, tương đương PE dự phóng 2018 là 12 lần. Ở thị giá hiện tại, cổ phiếu có định giá PE dự phóng 2018 hấp dẫn. DGW là công ty chuyên về phân phối các sản phẩm công nghệ hiện đang nỗ lực củng cố mô hình kinh doanh thông qua bổ sung các dịch vụ tạo giá trị gia tăng cho mảng phân phối cơ bản đồng thời mở rộng thị phần ở các phân khúc ít cạnh tranh hơn như các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và hàng tiêu dùng khác. Chiến lược kép này có thể giúp phục hồi tăng trưởng doanh thu và tăng tỷ suất lợi nhuận gộp sau giai đoạn khó khăn đối với công ty.

—————————
Nguyễn Hữu Bình 
– Nhà quản lý tài khoản chứng khoán
(nhận Hợp tác đầu tư – Quản lý tài khoản chứng khoán)
Điện thoại: 0983 361 688
https://www.facebook.com/cophieu86/
Website: www.cophieu86.com
Tham gia nhóm phân tích cổ phiếu chuyên sâu tại đây. 

Phân tích, nhận định TTCK ngày 23/02: Thử thách mốc hỗ trợ 1.070 điểm

Chúng tôi cho rằng phiên giao dịch mai 23/02, chỉ số VN-Index khả năng vẫn giằng co quyết liệt trong khoảng 1.070-1.100 điểm. Đây là vùng tích lũy khá thích hợp trong điều kiện hiện nay, trước khi có một sự bứt phá nào đó để tạo ra một xu hướng mới.

Phân tích thị trường chứng khoán ngày 22/02:

Chuỗi mạch tăng 4 phiên liên tiếp đã không còn được duy trì, bởi kết thúc phiên giao dịch thứ 2 của năm Mậu Tuất 2018 đã không còn được suôn sẻ. Diễn biến phiên chiều nay xoay chiều chóng mặt đã làm thay đổi đáng kể diễn biến thị trường. Áp lực bán mạnh, đặc biệt khi mà cổ phiếu PVD đột ngột nằm sàn lúc 14h làm cho các NĐT giật mình hạ giá bán các cổ phiếu trụ cột một cách quyết liệt hơn, khiến thị trường gần như bị thả rơi tự do. Rất may CTG, VCB và VIC gắng gượng đỡ thị trường trụ vững trên ngưỡng hỗ trợ 1.070 điểm.

Khởi đầu phiên sáng áp lực bán đã xuất hiện. Tuy nhiên, sự hồi phục của các cổ phiếu ngân hàng là tác nhân chính tạo đà lan tỏa sang các cổ phiếu trụ khác, kéo VN-Index từ mức giảm gần 9 điểm trong phiên sáng tăng ngược lại, nhưng thị trường cũng chỉ duy trì tăng nhẹ trên mốc tham chiếu. Chiều nay đột nhiên nhà đầu tư quyết liệt hơn trong quyết định bán và chấp nhận hạ giá bằng được, nhất là những ai đã mua được hàng giá rẻ nhằm bảo toàn thành quả.

Phiên nay, thị trường không có nhiều hưng phấn như phiên khai xuân, tiền vẫn chỉ tập trung ở nhóm ngân hàng. Áp lực bán chốt lời vùng giá cao của các NĐT đã khiến thị trường không thể tăng mạnh. Khi mà giá được đẩy lên cao, đặc biệt là các mã thuộc dòng bank, là có một lực bán áp đảo đè xuống khiến cho giá lại bị đẩy lùi.

Phiên chiều lúc 14h08, đồng loạt blue-chips giảm đã tạo nên cú rơi cực nhanh và mạnh từ mốc 1.086 điểm xuống 1.074,27 điểm. Áp lực lớn nhất đè lên chỉ số chung đó là GAS, mã này rơi nhanh và giảm mạnh, đóng cửa giảm tới -5,36% nên đã làm chỉ số giảm 4,2 điểm. Kế đến là VNM và PLX, cả hai đều lấy đi của chỉ số VN-Index hơn 1 điểm. Ngoài ra, BID và SAB cũng giảm điểm nên đều tác động đến thị trường 0,7 điểm. Tính chung, cả 5 mã này đã làm thị trường giảm đi 8 điểm.

VN-Index đóng cửa giảm 11,12 điểm tương đương với 1,02% so với tham chiếu. Rổ chỉ số VN30 cũng giảm -11,19 điểm tương đương với giảm 1,04%. Trong rổ này, có tới 19 mã giảm mạnh/21 mã giảm, chỉ có 9 mã tăng. Những mã giảm mạnh trong rổ VN30 như GAS giảm 5,36%, VNM giảm 1,08%, MWG giảm 3,25%, SAB giảm 1,33%, MSN giảm 1,68%, BID giảm 1,6%, PLX giảm 2,76%, VJC giảm 2,01%…

Độ rộng thị trường là tiêu cực với 202 mã tăng, 95 mã tham chiếu, 332 mã giảm, trong đó sàn HSX có tới 199 mã giảm/102 mã tăng. Thanh khoản trên hai sàn tăng nhẹ nhưng vẫn ở mức trung bình, giá trị giao dịch đạt 7.031 tỷ đồng tương ứng với khối lượng giao dịch 256 triệu cổ phiếu, trong đó giao dịch thỏa thuận chiếm 903 tỷ đồng. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 11,12 điểm (-1,02%) xuống 1.076,03 điểm. HNX-Index giảm 1,15 điểm (-0,92%) xuống 124,7 điểm.

Phân tích, nhận định TTCK ngày 23/02: Thử thách mốc hỗ trợ 1.070 điểm
Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 11,12 điểm (-1,02%) xuống 1.076,03 điểm.

Phiên nay khối ngoại mua ròng trở lại trên sàn HSX, nhưng vẫn bán ròng trên sàn HNX. Tính chung cả hai sàn HOSE và HNX, khối ngoại đã mua vào 20,6 triệu cổ phiếu, trị giá 968 tỷ đồng, trong khi bán ra gần 19 triệu cổ phiếu, trị giá 810 tỷ đồng. Tổng khối lượng mua ròng đạt hơn 1,6 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị mua ròng là trên 157,8 tỷ đồng. Trên HOSE, họ mua ròng với giá trị 160,46 tỷ đồng tương ứng với khối lượng 2,4 triệu cổ phiếu.

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 23/02:

Như chúng tôi đã nhận định, áp lực bán vùng giá này là khá mạnh. Tuy nhiên diễn biến hôm nay cho thấy thị trường vẫn không có nhiêu thay đổi. Đợt phục hồi chữ V vừa rồi quá nhanh, khiến thị trường không có giai đoạn tích lũy một cách rõ ràng, bởi vậy việc giằng co tích lũy quanh khu vực 1.070 điểm là rất cần thiết để thị trường tiếp tục bước vào xu hướng mới.

Thanh khoản phiên nay vẫn ở mức trung bình với 185 triệu cổ phiếu. Trên biểu đồ kỹ thuật, các chỉ báo ngắn hạn cho thấy vùng hỗ trợ tại 1.050-1.070 điểm và kháng cự tại mốc 1.100 điểm. Chúng tôi cho rằng phiên giao dịch mai 23/02 và cũng là phiên khép lại tuần đầu tiên của năm Mậu Tuất, chỉ số VN-Index khả năng vẫn giằng co quyết liệt trong khoảng 1.070-1.100 điểm. Đây là vùng tích lũy khá thích hợp trong điều kiện hiện nay, trước khi có một sự bứt phá nào đó để tạo ra một xu hướng mới.

Đối với sàn HNX-Index, phiên nay đã chấm dứt mạch 4 phiên tăng điểm trước đó. Khối lượng khớp lệnh ở vẫn mức trung bình với 52 triệu cổ phiếu. Các chỉ báo kỹ thuật ngắn hạn cho thấy hỗ trợ chỉ số HNX tại mốc 123 điểm và kháng cự tại mốc 125 điểm. Chúng tôi nhận định phiên mai sàn HNX khả năng sẽ dao động trong khoảng 123-125 điểm.

Chiến lược đầu tư:

Giai đoạn này dòng tiền lớn chưa tham gia trở lại, trong nước vẫn chưa có thông tin tiêu cực nào, thông tin hỗ trợ cũng không mới, thế giới cũng chưa rõ ràng. Vì thế cơ hội để tạo sự đồng thuận đánh lên cho một xu hướng mới là chưa thể, cần phải có thời gian tích lũy chờ cơ hội đủ lớn để tạo ra một xu thế mới. Xu hướng dài hạn vẫn còn nguyên cơ hội tăng, nhưng trong ngắn hạn vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Thời điểm hiện tại, thị trường chứng khoán trong nước vẫn chịu nhiều tác động từ diễn biến các thị trường chứng khoán trên thế giới. Trên phương diện đồ thị kỹ thuật ngắn hạn, chỉ số VN-Index khả năng vẫn giằng co quyết liệt trong khoảng 1.070-1.100 điểm. Đây là vùng tích lũy khá thích hợp trong điều kiện hiện nay, trước khi có một sự bứt phá nào đó để tạo ra một xu hướng mới.

Đối với những nhà đầu tư ngắn hạn nếu chưa kịp chốt lời phiên nay, thì nên tận dụng những nhịp hồi phục trong phiên để bán chốt lời dần một phần danh mục. Đối với những nhà đầu tư phiên nay đã chốt lời, nên tạm đứng ngoài quan diễn biến thị trường. Nhà đầu tư trung và dài hạn vẫn nên tiếp tục nắm giữ những cổ phiếu có triển vọng tăng trưởng tích cực trong năm 2018.

Các bạn muốn được tư vấn chuyên sâu thị trường chứng khoán, về cổ phiếu tiềm năng, vui lòng nhắn tin tại Fanpage cophieu86, hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo số điện thoại bên dưới để được tư vấn chi tiết.

—————————
Nguyễn Hữu Bình 
– Nhà quản lý tài khoản chứng khoán
(nhận Hợp tác đầu tư – Quản lý tài khoản chứng khoán)
Điện thoại: 0983 361 688
https://www.facebook.com/cophieu86/
Website: www.cophieu86.com
Tham gia nhóm phân tích cổ phiếu chuyên sâu tại đây. 

TOP 30 cổ phiếu mạnh nhất và những cổ phiếu khuyến nghị ngày 22/02

Danh sách TOP 30 cổ phiếu cổ phiếu khuyến nghị ngày 22/02:

Bộ lọc kỹ thuật của chúng tôi đưa ra danh sách các cổ phiếu khuyến nghị theo dõi hôm nay, gồm 30 mã cổ phiếu có điểm tích lũy, có lực tăng mạnh. Hệ thống đánh giá và đưa ra danh sách các cổ phiếu khuyến nghị có sức mạnh dòng tiền, lực tăng ngắn và trung hạn… Sau đây là bảng danh sách các cổ phiếu khuyến nghị ngày 22/02:

TOP 30 cổ phiếu mạnh nhất và những cổ phiếu khuyến nghị ngày 22/02

(*) Giải thích các thuật ngữ nằm trong danh sách cổ phiếu khuyến nghị: Đà Tăng: Thể hiện sức bật của cổ phiếuTích lũy: CP càng tích lũy lâu thì điểm càng cao; Thanh khoản: Trên 7.5 là thể hiện dòng tiền khá mạnh đang được đẩy vào CP đó; Cơ bản: Trên 5.0 thể hiện cổ phiếu đó là doanh nghiệp cơ bản tăng trưởng có báo cáo tốt; Vốn hóa: Thể hiện mức độ ảnh hưởng của cổ phiếu đến thị trường chung; % từ điểm Wash out: Đầu sóng dưới 5%, Giữa sóng 5-15%, Cuối sóng trên 15%.

Cổ phiếu khuyến nghị mua trong TOP 30 cổ phiếu khuyến nghị ngày 22/02:

– MBB: Giá khuyến nghị mua tại 31 đến 31.5 và ngưỡng cắt lỗ tại 29.5.

– ACB: Giá khuyến nghị mua tại 43.5 đến 44 và ngưỡng cắt lỗ tại 41.

– STB: Giá khuyến nghị mua tại 16 đến 16.2 và ngưỡng cắt lỗ tại 15.5.

– BID: Giá khuyến nghị mua tại 36 đến 36.5 và ngưỡng cắt lỗ tại 31.5.

– VIC: Giá khuyến nghị mua tại 87.5 đến 89 và ngưỡng cắt lỗ tại 83.

– BVH: Giá khuyến nghị mua tại 77 đến 78 và ngưỡng cắt lỗ tại 74.

– PNJ: Giá khuyến nghị mua tại 160 đến 163 và ngưỡng cắt lỗ tại 146.

– SSI: Giá khuyến nghị mua tại 34.5 đến 34.8 và ngưỡng cắt lỗ tại 33.3.

Các bạn muốn được tư vấn chuyên sâu thị trường chứng khoán, về cổ phiếu tiềm năng, vui lòng nhắn tin tại Fanpage cophieu86, hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo số điện thoại bên dưới để được tư vấn chi tiết.

—————————
Nguyễn Hữu Bình 
– Nhà quản lý tài khoản chứng khoán
(nhận Hợp tác đầu tư – Quản lý tài khoản chứng khoán)
Điện thoại: 0983 361 688
https://www.facebook.com/cophieu86/
Website: www.cophieu86.com
Tham gia nhóm phân tích cổ phiếu chuyên sâu tại đây.

Phân tích, nhận định TTCK ngày 22/02: Áp lực chốt lời vùng giá cao

Áp lực bán chốt lời giá cao trong phiên ngày mai 22/02, có thể sẽ khiến chỉ số VN-Index giằng co trong khoảng 1.070-1.100 điểm. Nhà đầu tư ngắn hạn nếu đã mua được giá thấp mấy phiên trước, nên canh bán một phần danh mục.

Phân tích thị trường chứng khoán ngày 21/02:

Phiên giao dịch đầu tiên của TTCK Việt Nam chào đón năm Mậu Tuất với một khí thế cực mạnh, trong bối cảnh chứng khoán quốc đã tăng ầm ầm trong mấy ngày nghỉ Tết nguyên đán. Tiếp nối đà hồi phục của hai phiên cuối năm Đinh Dậu 2017, sắc xanh phủ kín 3 sàn ngay từ những phút đầu tiên. Đà tăng cực mạnh này xuất phát từ nhóm ngân hàng và một số cổ phiếu bluechips có vốn hóa lớn khiến cho đà lan tỏa đều khắp thị trường.

Phiên hôm nay cũng là ngày T3 hàng bắt đáy về tài khoản, hầu hết các nhà đầu tư dũng cảm bắt đáy hôm 09/02 phiên nay khai Xuân đã “có quà Tết”, với khoản lợi nhuận tương đối khá. Đặc biệt là các mã thuộc nhóm ngân hàng hoặc một số mã thuộc nhóm cổ phiếu bluechips đã tăng rất mạnh. Có khá nhiều mã đã đòi lại được mốc giá cũ của nhịp rơi vừa rồi, thậm chí một số mã đã vượt đỉnh như BID, VPB, PNJ, VIC…

Có thời điểm chỉ số VN-Index tăng hơn 30 điểm. Về cuối phiên, lực cầu có phần suy yếu đôi chút khiến các chỉ số không đóng cửa tại mức giá cao nhất. Cuối phiên đã xuất hiện các đợt chốt lời, tuy nhiên không đủ mạnh để đảo ngược xu hướng tăng. Trên bảng đóng góp cho chỉ số, 5 mã đầu bảng đều đóng góp trên 2,5 điểm cho thị trường. Cụ thể VNM góp tới 5,2 điểm cho chỉ số chung, bởi mã này đóng cửa tăng 5,01% tương đương với 9.700 đồng. VIC góp 3,8 điểm, VCB, GAS và BID đều đóng góp 2,8 điểm.

Độ rộng thị trường là rất tích cực với 368 mã tăng, 92 mã tham chiếu, 161 mã giảm. Riêng  sàn HSX có tới 206 mã tăng, trong đó chỉ có 85 mã giảm. Thanh khoản trên hai sàn ở mức trung bình với giá trị giao dịch đạt 6.643 tỷ đồng tương ứng với khối lượng giao dịch 231 triệu cổ phiếu, trong đó giao dịch thỏa thuận chiếm 719 tỷ đồng. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 27,42 điểm (+2,59%) lên 1.087,15 điểm. HNX-Index tăng 1,54 điểm (+1,24%) lên 125,85 điểm.

Phân tích, nhận định TTCK ngày 22/02: Áp lực chốt lời vùng giá cao
Phân tích, nhận định TTCK ngày 22/02: Áp lực chốt lời vùng giá cao

Trái ngược với đà hứng phấn của NĐT nội, khối ngoại phiên nay đã bán ròng trên cả hai sàn HOSE và HNX ngay trong phiên đầu xuân năm mới. Tuy nhiên, giá trị bán ròng đã không còn quá mạnh như các phiên trước kỳ nghỉ lễ. Họ đã mua vào tổng cộng 23 triệu cổ phiếu, trị giá 1.279 tỷ đồng, trong khi bán ra hơn 25,8 triệu cổ phiếu, trị giá 1.356,87 tỷ đồng. Tổng khối lượng bán ròng đạt gần 2,7 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị bán ròng đạt hơn 77,8 tỷ đồng. Trên sàn HOSE, khối ngoại có phiên bán ròng thứ 4 liên tiếp, với giá trị giảm 92,4% so với phiên trước đó và chỉ đạt 48,3 tỷ đồng, tương ứng khối lượng bán ròng đạt 725.279 cổ phiếu.

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 22/02:

Hiện tại một số cổ phiếu cũng đang lấy lại được gần hết mức giảm của nhịp rơi vừa rồi, thậm chí một số ít cổ phiếu khỏe đã vượt đỉnh cũ. Để thị trường có thể tiếp tục duy trì mạch tăng, có lẽ cần lực hỗ trợ dòng tiền đủ mạnh. Lúc này thị trường trong nước vẫn chưa có thông tin tiêu cực nào và thông tin hỗ trợ cũng không mới. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng các phiên tiếp theo thanh khoản trên thị trường sẽ được cải thiện.

Hôm nay, chỉ số VN-Index đã có phiên thứ 3 liên tiếp phục hồi mạnh, mặc dù khối lượng khớp lệnh ở mức thấp với 165 triệu cổ phiếu. Trên biểu đồ kỹ thuật ngắn hạn, các chỉ báo cho thấy vùng hỗ trợ tại 1.050-1.070 điểm và kháng cự tâm lý tại 1.100 điểm. Chúng tôi nhận định, áp lực bán chốt lời giá cao trong phiên ngày mai 22/02 có thể sẽ khiến chỉ số VN-Index giằng co trong khoảng 1.070-1.100 điểm.

Đối với sàn HNX-Index, đây là phiên hồi phục thứ 4 liên tiếp, với khối lượng khớp lệnh ở mức trung bình với 50 triệu cổ phiếu. Các chỉ báo kỹ thuật ngắn hạn cho thấy vùng hỗ trợ trong khoảng 121-123 điểm và kháng cự tâm lý tại 128 điểm. Chúng tôi nhận định phiên mai ngày 22/2, sàn này cũng bị lực bán chốt lời khiến cho chỉ số HNX-Index giằng co và đi ngang quanh ngưỡng 126 điểm.

Chiến lược đầu tư:

Thị trường đã có nhịp phục hồi chữ V khá thành công, các chỉ số như VN-Index hay VN30 đang trên đà quay lại vùng điểm trước khi có cú sập phiên 05/02. Khá nhiều mã đã quay lại mốc cũ, việc lựa chọn mã cổ phiếu để đầu tư lúc này không còn dễ đối với nhà đầu tư ngắn hạn. Phiên nay thị trường tăng hưng phấn do tâm lý nhà đầu tư “thèm” giao dịch sau một chuỗi ngày nghỉ Tết.

Chúng tôi cho rằng, tâm lý hứng khởi có thể duy trì trong hai phiên cuối tuần nữa nhưng áp lực chốt lời cũng sẽ gia tăng theo đà hồi phục này. Bên cạnh đó, dòng tiền mới có dấu hiệu tham gia vào thị trường giúp cho thanh khoản toàn thị trường tăng nhẹ và đạt mức trung bình. Trên biểu đồ kỹ thuật ngắn hạn chỉ số VN-Index có hỗ trợ tại mốc 1.070 điểm.

Chúng tôi nhận định áp lực bán chốt lời giá cao trong phiên ngày mai 22/02, có thể sẽ khiến chỉ số VN-Index giằng co trong khoảng 1.070-1.100 điểm. Nhà đầu tư ngắn hạn nếu đã mua được giá vùng đáy vừa qua thì nên canh bán chốt lời dần một phần danh mục. Đối với các nhà đầu tư trung và dài hạn vẫn nên tiếp tục nắm giữ những cổ phiếu có triển vọng tăng trưởng tích cực trong năm 2018.

Các bạn muốn được tư vấn chuyên sâu thị trường chứng khoán, về cổ phiếu tiềm năng, vui lòng nhắn tin tại Fanpage cophieu86, hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo số điện thoại bên dưới để được tư vấn chi tiết.

—————————
Nguyễn Hữu Bình 
– Nhà quản lý tài khoản chứng khoán
(nhận Hợp tác đầu tư – Quản lý tài khoản chứng khoán)
Điện thoại: 0983 361 688
https://www.facebook.com/cophieu86/
Website: www.cophieu86.com
Tham gia nhóm phân tích cổ phiếu chuyên sâu tại đây. 

Phân tích cổ phiếu NLG: Ước tính giá trị hợp lý của NLG là 35.134đ/CP

NLG đã công bố KQKD chưa kiểm toán năm 2017 với doanh thu thuần đạt 3.161 tỷ đồng (tăng trưởng 24,8% và hoàn thành 88,7% kế hoạch) và LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 535 tỷ đồng (tăng trưởng 55% và vượt 6,4% kế hoạch).

Trong Q4, doanh thu thuần đạt 1.525 tỷ đồng (tăng 76,8% so với cùng kỳ) và LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 183 tỷ đồng (tăng 0,2% so với cùng kỳ). Ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu NLG là 35.134đ dựa trên định giá RNAV, tương đương P/E dự phóng 2018 là 10,7 lần. Dự báo LNST của cổ đông công ty mẹ năm 2018 tăng trưởng 17,8%. NLG định vị là doanh nghiệp đứng đầu phân khúc nhà ở bình dân với câu chuyện tăng trưởng không phụ thuộc chu kỳ.

Phân tích cổ phiếu NLG: Ước tính giá trị hợp lý của NLG là 35.134đ/CP
Doanh thu từ mảng BĐS đóng góp 71% vào tổng doanh thu – đạt 2.240 tỷ đồng (giảm 10%)

NLG bán được khoảng 3.000 căn mỗi năm và con số này còn tăng lên. Liên doanh với đối tác Nhật Bản đã hỗ trợ NLG trong việc tiếp cận vốn. Trong khi đó thông tin về kế hoạch phát triển dự án Waterpoint sẽ được NĐT đón nhận tích cực và chắc chắn sẽ là một động lực quan trọng cho giá cổ phiếu trong tương lai. Công ty tăng vốn sẽ dẫn đến rủi ro pha loãng nhưng mức độ pha loãng là không lớn. NLG là một trong những doanh nghiệp tốt nhất trong những doanh nghiệp BĐS quy mô trung bình với trọng tâm rõ ràng và kinh nghiệm dày dặn trong thực hiện dự án.

Doanh thu từ mảng BĐS đóng góp 71% vào tổng doanh thu – đạt 2.240 tỷ đồng (giảm 10%) với 1.647 căn nhà đã được bàn giao cho khách hàng. Cụ thể:

· 57% doanh thu từ căn hộ (Ehome 3, 4, 5, Flora Anh Đào, Flora Fuji, Ehome S Phú Hữu), là 1.278 tỷ đồng (giảm 33,6%).

· 30% doanh thu là từ biệt thự và nhà liền kề (Valora Fuji, Valora Kikyo, Valora Dalia) tương đương 683 tỷ đồng (tăng 311%).

· Và 13% doanh thu là từ đất nền (Dalia Garden) tương đương 279 tỷ đồng (giảm 28,5%).

27% tổng doanh thu là từ bán cổ phần tại dự án Nguyên Sơn – Như chúng tôi đã đề cập trong các báo cáo trước, NLG đã hạch toán 838 tỷ đồng doanh thu từ bán 50% dự án Nguyên Sơn tại Bình Chánh cho 2 NĐT Nhật Bản. Chi tiết cụ thể như sau:

· Dự án Nguyên Sơn là dự án khu dân cư có diện tích 37ha được phân thành hai khu bao gồm khu diện tích 11 ha sẽ do NLG tự phát triển. Và phần còn lại 26 ha được hợp tác phát triển với 2 NĐT Nhật Bản, là Hankyu Realty và Nishi Nippon Railroad với tỷ lệ 50:50.

· Khu đất 11 ha do NLG làm chủ đầu tư gồm 1.726 căn hộ dưới thương hiệu Ehome S và 44 căn biệt thự.

· Khu đất 26 ha được đổi tên thành Mizuki Park và dự kiến xây 170 căn nhà phố/biệt thự Valora và 4.676 căn hộ Flora. Mizuki Park sẽ được triển khai trong giai đoạn 2017 -2022 với tổng vốn đầu tư là 8.000 tỷ đồng. NLG đã ghi nhận doanh thu và lợi nhuận từ bán 50% cổ phần tại dự án này trong năm 2017.

Tỷ suất lợi nhuận gộp cải thiện đáng kể lên 41% nhờ cơ cấu doanh thu tốt hơn – Lợi nhuận gộp tăng 54,4% đạt 1.295 tỷ đồng với tỷ suất lợi nhuận gộp đạt 41% (năm ngoái là 33,1%) nhờ (1) tỷ suất lợi nhuận gộp cao từ bán cổ phần tại dự án Nguyên Sơn, là 54,1% và (2) tỷ trọng doanh thu từ sản phẩm nhà thấp tầng và đất nền là phân khúc thường có tỷ suất lợi nhuận gộp cao hơn căn hộ tăng lên.

Lợi nhuận tài chính thuần tăng mạnh nhờ được chia lãi từ hợp đồng BCC cộng với lãi tiền gửi cũng tăng – Doanh thu HĐ tài chính tăng 269% lên 94,8 tỷ đồng nhờ phần lợi nhuận được chia từ hợp đồng BCC tại dự án Camelia Garden (41,4 tỷ đồng) và lãi tiền gửi tăng 131% lên 43,8 tỷ đồng nhờ lượng tiền mặt tăng. Trong khi đó chi phí tài chính chỉ tăng nhẹ 2,4% lên 29,3 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng & quản lý tăng nhưng tỷ lệ các chi phí này trên doanh tu lại giảm nhẹ – Chi phí bán hàng & quản lý tăng 15,3% lên 414 tỷ đồng do doanh thu bán hàng tăng. Trong khi đó tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý/doanh thu lại giảm nhẹ từ 14,2% năm 2016 xuống 13,1%.

Tình hình tài chính lành mạnh với tiền mặt lớn và tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu thấp – Tổng nợ tại thời điểm cuối năm 2017 giảm 21% so với đầu năm xuống còn 916 tỷ đồng, gồm 216 tỷ đồng vay nợ ngắn hạn, 229 tỷ đồng vay nợ dài hạn và 471 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi. Theo đó tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu ở mức thấp, hiện là 0,25 lần, giảm từ mức 0,37 lần trong năm 2016 và thấp hơn nhiều so với bình quân ngành. Trong khi đó các khoản tiền và tương đương tiền tăng lên ở mức 2.082 tỷ đồng (tăng 123,5%) nhờ tiền thu về từ dự án đang triển khai với các đối tác Nhật Bản và tiền thu từ người mua trả tiền trước là 1.250 tỷ đồng (tăng 91,8%).

Số lượng bán hàng tăng với tổng giá trị hợp đồng tăng tới 75% nhờ đóng góp từ sản phẩm nhà ở thấp tầng và chung cư có giá trị cao hơn – Trong năm 2017, NLG đã bán được tổng cộng 2.954 căn (tăng 17% so với năm 2016). Công ty đã giới thiệu và bán sản phẩm từ 5 dự án gồm Fuji Residence, Kikyo Residence, Mizuki Park, Nguyên Sơn, Dalia Garden và Camelia Garden. Cụ thể, công ty đã bán được;

· 401 căn tại dự án căn hộ Flora Fuji và theo đó đã bán toàn bộ 789 căn của dự án này.

· 234 căn tại dự án Flora Kikyo, theo đó bán toàn bộ 100% căn chào bán của dự án.

· 521 căn tại dự án Ehome S Phú Hữu trong tổng số 1.240 căn.

· 886 căn tại dự án Ehome S Nguyên Sơn trong tổng số 1.746 căn.

· 519 căn tại dự án Flora Mizuki trong tổng số 4.676 căn.

· 58 biệt thự & nhà liền kề tại dự án Valora Fuji và theo đó đã bán 79 căn trong tổng số 87 căn.

· 109 biệt thự & nhà liền kề tại dự án Valora Kikyo trong tổng số 110 căn.

· 33 biệt thự & nhà liền kề tại dự án Valora Mizuki trong tổng số 170 căn.

· 30 biệt thự & nhà liền kề tại dự án Nguyên Sơn trong tổng số 44 căn.

· Và 153 lô đất nền & biệt thự tại dự án Dalia Garden và theo đó đã bán được 414 căn trong tổng số 611 căn.

Trong Q4/2017, NLG đã mở bán 3 dự án mới gồm 570 căn hộ Flora và 33 căn hộ Valora tại dự án Mizuki park, 859 căn hộ Ehome S và 30 biệt thự tại dự án Nguyên Sơn 11 ha. Công ty ghi nhận kết quả bán hàng rất tốt từ các dự án này với tỷ lệ lấp đầy là 97%.

Phân tích cổ phiếu NLG: Ước tính giá trị hợp lý của NLG là 35.134đ/CP
Chiến lược hợp tác với các NĐT Nhật Bản và cả Keppel Land sẽ giúp NLG tiếp cận vốn tốt hơn

NLG dự kiến hợp tác với các đối tác để triển khai dự án Hoàng Nam và bắt đầu mở bán dự án Waterpoint trong năm 2018 – Dự án Hoàng Nam nằm trên diện tích đất 8 ha tại quận Bình Tân; sẽ được phát triển thành 4.624 căn hộ Flora và Ehome. NLG dự kiến hợp tác với các đôi tác để triển khai dự án này và có thể sẽ hạch toán lợi nhuận từ bán cổ phần. Công ty cũng có kế hoạch mở bán một số lô đất nền tại dự án Waterpoint (Long An) để thử nghiệm thị trường và hiện công ty vẫn đang tìm kiếm đối tác chiến lược để triển khai dự án này.

Tăng vốn thông qua phát hành quyền mua tỷ lệ 20% để mua thêm quỹ đất tại Quận 9 và Quận Thủ Đức – NLG sẽ phát hành 31,44 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 5:1 (cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu NLG sẽ được quyền mua 1 cổ phiếu mới) với giá bán là 18.000đ/cp. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 13/2/2018 và thời gian đăng ký và thanh toán là từ 1/3 đến 20/3/2018. Nếu phát hành thành công, NLG sẽ thu về 566 tỷ đồng và vốn điều lệ sẽ tăng lên 1.886,7 tỷ đồng (tăng 20%).

Mục đích tăng vốn là để mua thêm quỹ đất. NLG hiện sở hữu quỹ đất sạch khoảng 400 ha, tuy nhiên phần lớn là tại tỉnh Long An (355 ha). Do đó, NLG dự kiến sẽ tăng quỹ đất tại TPHCM thông qua mua lại khoảng 30-40 ha đất sạch tại Quận 9 và quận Thủ Đức. Gần đây, công ty đã mua lại một dự án tại quận Thủ Đức có diện tích 1,1 ha và dự kiến sẽ xây dựng 581 căn hộ Flora.

Dự báo LNST của cổ đông công ty mẹ tăng trưởng 17,8% – Chúng tôi dự báo doanh thu thuần đạt 3.735 tỷ đồng (tăng trưởng 18,1%) và LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 630 tỷ đồng (tăng trưởng 17,8%) dựa trên các giả định sau:

· Chúng tôi giả định NLG sẽ tiếp tục hạch toán doanh thu & lợi nhuận từ một số dự án chủ chốt gồm;

Ø Fuji Residence (360 tỷ đồng).

Ø Kykio Residence (1.282 tỷ đồng).

Ø Biệt thự và căn hộ Ehome S tại dự án Nguyên Sơn 11 ha (638 tỷ đồng).

Ø Dalia Garden (245 tỷ đồng).

Ø Bán cổ phần tại dự án Hoàng Nam, Green Hill và Waterpoint (1.058 tỷ đồng).

· Chúng tôi ước tính tỷ suất lợi nhuận gộp sẽ giảm còn 32,5% (so với năm 2017 là 41%) do tỷ trọng đóng góp lớn hơn từ căn hộ chung cư, theo đó lợi nhuận gộp đạt 1.213 tỷ đồng (giảm 6,3% so với năm 2017).

· Lợi nhuận tài chính thuần đạt 91 tỷ đồng (tăng trưởng 39,2%) vì chúng tôi kỳ vọng công ty sẽ ghi nhận lợi nhuận đóng góp từ dự án Camellia Garden (58 tỷ đồng).

· Chi phí bán hàng & quản lý dự báo tăng 7% lên 442,6 tỷ đồng.

Theo đó, EPS pha loãng dự phóng 2018 ước tính là 3.296đ, và tại thị giá hiện tại, cổ phiếu đang giao dịch với P/E dự phóng là 10,2 lần.

Ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 35.134đ/cp dựa trên định giá RNAV, tương đương P/E dự phóng năm 2018 là 10,7 lần. NLG đã rất thành công trong phân khúc BĐS bình dân với nhiều sản phẩm từ căn hộ chung cư, nhà liền kề đến đất nền. Chiến lược hợp tác với các NĐT Nhật Bản và cả Keppel Land sẽ giúp NLG tiếp cận vốn tốt hơn và qua đó tăng khả năng cung cấp nhiều loại sản phẩm hơn. Nếu NLG có thể triển khai dự án Waterpoint thì đây có thể sẽ trở thành động lực quan trọng cho giá cổ phiếu trong dài hạn.

—————————
Nguyễn Hữu Bình 
– Nhà quản lý tài khoản chứng khoán
(nhận Hợp tác đầu tư – Quản lý tài khoản chứng khoán)
Điện thoại: 0983 361 688
https://www.facebook.com/cophieu86/
Website: www.cophieu86.com
Tham gia nhóm phân tích cổ phiếu chuyên sâu tại đây.