Phân tích cổ phiếu ACB: Giá trị hợp lý của cổ phiếu ACB là 48.000đ

ACB công bố BCTC hợp nhất Q1/2018 với LNTT tăng 150,52% so với cùng kỳ và đạt 1.490 tỷ đồng. Kết quả trên hoàn thành 26,15% kế hoạch cả năm của Ngân hàng là 5.699 tỷ đồng (tăng trưởng 114,55%). Giá trị hợp lý của cổ phiếu ACB là 48.000đ, tương đương P/B dự phóng là 2,5 lần.

Dự báo LNTT tăng trưởng 126,63% và đạt 6.019 tỷ đồng. KQKD Q1 vượt kỳ vọng nhờ tăng trưởng cho vay cao hơn bình quân ngành cộng với chi phí dự phòng giảm mạnh. Ngân hàng đã lấy lại phong độ và bước vào chu kỳ tăng trưởng nhanh sau khi xử lý hết toàn bộ tài sản liên quan đến nhóm công ty G6 trong 5 năm qua.

Phân tích cổ phiếu ACB: Giá trị hợp lý của cổ phiếu ACB là 48.000đ
ACB công bố BCTC hợp nhất Q1/2018 với LNTT tăng 150,52% so với cùng kỳ và đạt 1.490 tỷ đồng

ACB là một trong những ngân hàng có thương hiệu tốt nhất trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam với chất lượng tài sản và toàn bộ các chỉ số an toàn tài chính ở mức tốt. Trong khi đó Ngân hàng còn có nhiều tài sản đảm bảo từ nhóm công ty G6 (hạch toán ở mục ngoại bảng) có thể bán ra, từ đó đóng góp vào LNTT trong vài năm tới. Room của cổ phiếu ACB đã kín trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, nếu Ngân hàng bán ra một phần cổ phiếu quỹ thì room có thể sẽ có cơ hội hở trở lại.

KQKD khả quan đạt được chủ yếu nhờ cho vay khách hàng tăng 6,66% so với đầu năm và tiền gửi khách hàng tăng 6,98% so với đầu năm. Thu nhập lãi thuần và thu nhập ngoài lãi lần lượt tăng 24,36% và 21,19% so với cùng kỳ. Chi phí hoạt động tăng 13,94% so với cùng kỳ. Tuy nhiên do ACB đã trích lập xong toàn bộ các tài sản tồn đọng liên quan đến nhóm công ty G6 nên chi phí dự phòng giảm 77,93% so với cùng kỳ. Dự báo ban đầu là LNTT năm 2018 sẽ tăng trưởng 126,63% và đạt 6.019 tỷ đồng; nhờ tăng trưởng cho vay khách hàng đạt 18% và tăng trưởng tiền gửi khách hàng đạt 18%.

Cho vay khách hàng tăng 6,66% so với đầu năm – đạt 211,67 nghìn tỷ đồng. Trong đó:

Cơ cấu cho vay theo kỳ hạn: Cho vay kỳ hạn ngắn tăng 7,71% so với đầu năm đạt 106,56 nghìn tỷ đồng, đóng góp 50,35% vào tổng dư nợ. Cho vay trung dài hạn tăng 5,61% so với đầu năm đạt 105,1 nghìn tỷ đồng, đóng góp 49,65% vào tổng dư nợ.

Cơ cấu cho vay theo loại tiền: Cho vay bằng tiền đồng tăng 6,58% so với đầu năm đạt 202,09 nghìn tỷ đồng, đóng góp 95,48% vào tổng dư nợ. Cho vay bằng đồng USD tăng 8,19% so với đầu năm đạt 9,57 nghìn tỷ đồng, đóng góp 4,52% vào tổng dư nợ.

Hiện trên BCTC Q1 chưa có cơ cấu cho vay theo đối tượng khách hàng và ngành nghề. Tuy nhiên, giống như ở nhiều ngân hàng khác, động lực tăng trưởng nhiều khả năng là cho vay khách hàng cá nhân và DNVV.

Tiền gửi khách hàng cũng tăng 6,98% so với đầu năm và đạt 258,25 nghìn tỷ đồng.

Về cơ cấu tiền gửi theo kỳ hạn: Tiền gửi có kỳ hạn tăng 7,62% so với đầu năm đạt 216,39 nghìn tỷ đồng, đóng góp 83,79% vào tổng vốn huy động. Tiền gửi không kỳ hạn tăng 4,38% so với đầu năm đạt 39,86 nghìn tỷ đồng, đóng góp 15,44% vào tổng vốn huy động.

Về cơ cấu tiền gửi theo loại tiền: Tiền gửi tiền đồng tăng 7,7% so với đầu năm đạt 248,82 nghìn tỷ đồng, đóng góp 96,35%% vào tổng vốn huy động. Tiền gửi bằng USD giảm 8,99% so với đầu năm đạt 9.428 tỷ đồng, đóng góp 3,65% vào tổng vốn huy động.

Theo đó hệ số LDR thuần gần như giữ nguyên ở mức 82% so với tại thời điểm cuối năm 2017 (là 82,2%). ACB thường có chính sách duy trì hệ số LDR thấp, khoảng từ 80% trở xuống.

Tài sản sinh lãi tăng 16,56% so với cùng kỳ lên 275,42 nghìn tỷ đồng – Với tỷ trọng trái phiếu giảm từ 21,46% trong Q1 năm ngoái xuống còn 17,31% (ACB đã bán 9,412 tỷ đồng trái phiếu trong 6 tháng qua). Trong khi đó cho vay khách hàng chiếm 76,85% tổng tài sản sinh lãi (năm ngoái là 75,08%). Cho vay liên ngân hàng chiếm 5,84% tổng tài sản sinh lãi (năm ngoái là 3,45%).

Phân tích cổ phiếu ACB: Giá trị hợp lý của cổ phiếu ACB là 48.000đ
Cho vay khách hàng chiếm 76,85% tổng tài sản sinh lãi (năm ngoái là 75,08%)

Tỷ lệ NIM tăng 0,19% so với cùng kỳ lên 3,46% nhưng vẫn thấp hơn 0,02% so với đầu năm – nhờ lợi suất gộp bình quân tăng 0,16% lên 8,25% và chi phí huy động giảm 0,13% xuống còn 4,76%.

Trong các tài sản sinh lãi, lợi suất cho vay khách hàng tăng 0,18% lên 9,1%; lợi suất cho vay liên ngân hàng giảm 0,18% xuống còn 3,82% và lợi suất trái phiếu giảm 0,3% xuống còn 5,71%. Sau khi hiện thực hóa lợi nhuận danh mục trái phiếu đầu tư trong Q1/2018, lợi suất trái phiếu đầu tư của ACB đã giảm từ 6,23% tại thời điểm cuối năm 2017 xuống còn 5,71% (tương đương giảm 0,52%).

Về nguồn huy động, chi phí huy động giảm 0,13% so với cùng kỳ và giảm 0,15% so với đầu năm xuống còn 4,76%. Trong đó, chi phí huy động từ tiền gửi khách hàng tăng nhẹ 0,05% lên 4,74% trong khi chi phí huy động từ giấy tờ có giá giảm mạnh 3,56% xuống còn 6,98%. ACB có 3.000 tỷ đồng trái phiếu là vốn cấp 2 đã đáo hạn trong Q1/2018, từ đó giúp giảm chi phí huy động.

Thu nhập lãi thuần tăng 24,36% so với cùng kỳ lên 2.372 tỷ đồng – nhờ tổng tài sản sinh lãi tăng 16,56% so với cùng kỳ lên 275,42 nghìn tỷ đồng và tỷ lệ NIM tăng 0,19% so với cùng kỳ lên 3,46%.

Thu nhập ngoài lãi tăng khiêm tốn 21,19% so với cùng kỳ – đạt 930,56 tỷ đồng. Trong đó:

• Lãi thuần hoạt động dịch vụ tăng 42,36% so với cùng kỳ đạt 352,94 tỷ đồng.

• Lãi thuần hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng 17,60% so với cùng kỳ năm ngoái lên 78,42 tỷ đồng.

• Lãi thuần mua bán chứng khoán kinh doanh/đầu tư tăng 68,57% so với cùng kỳ đạt 143,22 tỷ đồng.

• Và lợi nhuận khác giảm nhẹ 3,34% so với cùng kỳ còn 350,60 tỷ đồng.

Theo đó tổng thu nhập hoạt động tăng 23,45% so với cùng kỳ – đạt 3.303 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động tăng 13,94% so với cùng kỳ – lên 1.679 tỷ đồng. Trong đó;

• Chi phí liên quan đến nhân viên là 791,20 tỷ đồng (tăng 1,09% so với cùng kỳ). Tuy nhiên, số lượng nhân viên tăng 5,29% so với cùng kỳ lên 10.540 người. Do đó, mức lương bình quân tháng/nhân viên giảm 3,99% so với cùng kỳ từ 26 triệu đồng trong Q1 năm ngoái xuống 25 triệu đồng cùng kỳ năm nay.

• Chi phí liên quan đến tài sản tăng mạnh 40,63% so với cùng kỳ lên 310 tỷ đồng.

• Các chi phí quản lý khác cũng tăng 30,75% so với cùng kỳ lên 366 tỷ đồng.

• Chi phí bảo hiểm tiền gửi khách hàng tăng 16,14% so với cùng kỳ lên 70,72 tỷ đồng với tiền gửi khách hàng tăng (tăng 16,73% so với cùng kỳ).

Theo đó, hệ số CIR được cải thiện, giảm còn 50,8% – từ 55,1% vào cuối Q1/2017.

Chi phí dự phòng giảm mạnh 77,93% so với cùng kỳ – là 134 tỷ đồng. Trong đó;

• 129,12 tỷ đồng là dự phòng chung cho vay (tăng 33,87% so với cùng kỳ).

• Và chỉ 16,23 tỷ đồng là dự phòng cụ thể (giảm 96,10% so với cùng kỳ).

• ACB đã xử lý toàn bộ trái phiếu VAMC trong năm 2017 và không cần phải trích lập dự phòng cho trái phiếu đặc biệt này kể từ năm 2018.

Tỷ lệ nợ xấu sau xử lý không đổi ở mức 0,71% – so với mức tương đương 0,71% vào cuối năm 2017. Như vậy, chỉ có 88 tỷ đồng nợ xấu mới hình thành trong Q1/2018. Hệ số LLR là 133% so với mức 131% vào cuối năm 2017.

Các điểm nổi bật trong phân loạn nợ như sau;

• Nợ nhóm 3 giảm 31,2% so với đầu năm còn 224 tỷ đồng (tương đương 0,11% tổng dư nợ).

• Nợ nhóm 4 tăng 55,5% so với đầu năm lên 428 tỷ đồng (tương đương 0,20% tổng dư nợ).

• Nợ nhóm 5 tăng 4,7% so với đầu năm lên 825 tỷ đồng tương đương 0,39% tổng dư nợ).

Do đó, LNTT trong Q1/2018 đạt 1.490 tỷ đồng (tăng 150,52% so với cùng kỳ).

Dự báo cho năm 2018, LNTT tăng trưởng 126,63% đạt 6.019 tỷ đồng. Các giả định chính của chúng tôi như sau:

(1) Chúng tôi dự báo cho vay khách hàng tăng trưởng 18% đạt 234 nghìn tỷ đồng.

(2) Chúng tôi dự báo huy động khách hàng tăng trưởng 18% đạt 284 nghìn tỷ đồng.

(3) Chúng tôi dự báo tỷ lệ NIM tăng nhẹ 0,07% lên 3,55% từ 3,48% trong năm 2017.

(4) Theo đó dự báo thu nhập lãi thuần tăng trưởng 18,01% đạt 9.981 tỷ đồng.

(5) Chúng tôi dự báo tổng thu nhập ngoài lãi đạt 3.037 tỷ đồng (tăng trưởng 1,90%) với dự báo ACB có thể ghi nhận lãi thuần chứng khoán đầu tư cao hơn và thu nhập từ thu hồi các tài sản đã được trích lập hoàn toàn cũng cao hơn.

(6) Chúng tôi giữ nguyên dự báo chi phí hoạt động là 6.522 tỷ đồng (tăng trưởng 4,91%).

(7) Chúng tôi dự báo chi phí dự phòng giảm 81,41%s so với năm 2017 còn 476 tỷ đồng. Như đã đề cập, trái phiếu VAMC và khoản nợ liên quan đến nhóm công ty G8 đã được xử lý hoàn toàn trong khi đó dư nợ hiện tại của ACB (chủ yếu là cho vay khách hàng cá nhân và các DNNVV) có rủi ro thấp.

(8) Chúng tôi dự báo tỷ lệ nợ xấu sau xử lý là 0,8% (năm 2017 là 0,7%).

(9) Dự báo hệ số CAR là 10% vào cuối năm 2018, thấp hơn so với mức dự báo trước đó của chúng tôi là 12% do Ngân hàng trong Q1 đã mua lại 3.000 tỷ đồng trái phiếu cấp 2.

Theo đó, chúng tôi dự báo EPS dự phóng 2018 là 4.833đ. BVPS là 21.145đ. ROAA là 1,56% và ROAE là 26,1%. P/B dự phóng tại thị giá cổ phiếu hiện tại là 2,22 lần.

Phân tích cổ phiếu ACB: Giá trị hợp lý của cổ phiếu ACB là 48.000đ
Dự báo cho năm 2018, LNTT tăng trưởng 126,63% đạt 6.019 tỷ đồng

Bán cổ phiếu quỹ sẽ giúp tăng vốn và tạo thặng dư vốn cổ phần – ACB hiện nắm giữ 41,4 triệu cổ phiếu quỹ (tương đương 4,03% tổng số phiếu đang lưu hành) với giá trị đầu tư là 16.000đ/cp. Chưa có thông tin cụ thể về khả năng bán cổ phiếu quỹ của Ngân hàng. Tuy nhiên, nếu cần tăng vốn, Ngân hàng thường lựa chọn bán cổ phiếu quỹ ở mức giá cao. Giả định, Ngân hàng bán cổ phiếu quỹ với giá bán bằng thị giá, số lãi thu về lên tới 1.300-1.500 tỷ đồng và được bổ sung vào thặng dư vốn cổ phần. Nhờ vậy BVPS sẽ tăng từ 20.351đ lên khoảng 22.400đ/cp. Và đây cũng sẽ là động lực hỗ trợ giá cổ phiếu.

Tài sản đảm bảo ngoại bảng là nguồn lợi nhuận rất tiềm năng khác – ACB hiện có khoảng 3.051 tỷ đồng tài sản đảm bảo liên quan đến nhiều khoản vay khác nhau (đã được xử lý hoàn toàn và hạch toán ngoại bảng). Các tài sản này bao gồm cả cổ phiếu và một số BĐS có giá trị thị trường rõ ràng. Chúng tôi dự báo ACB sẽ bán và ghi nhận một số hoặc toàn bộ giá trị các tài sản này trong một vài năm tới.

Ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 48.000đ/cp, tương đương P/B dự phóng là 2,5 lần sau.  Với chất lượng tài sản tốt và tiềm năng lợi nhuận lớn từ các tài sản đảm bảo ngoại bảng, ACB xứng đáng có định giá cao hơn bình quân các ngân hàng đã niêm yết.

Dự báo của chúng tôi không bao gồm tiềm năng lợi nhuận từ thanh lý các tài sản liên quan đến nhóm công ty G6 cũng như tiềm năng thặng dư vốn cổ phần từ phát hành cổ phiếu mới, là yếu tố có thể hỗ trợ định giá. Do đó, cùng với lợi nhuận cải thiện đáng kể, hai yếu tố này cũng sẽ giúp hỗ trợ giá cổ phiếu đáng kể. Từ quan điểm phân tích căn bản, ACB vẫn là một trong những ngân hàng bán lẻ tốt nhất tại Việt Nam với chất lượng tài sản và công tác quản trị doanh nghiệp rất tốt.

Room khối ngoại của ACB đã kín gần 10 năm qua, thậm chí trước khi ACB mua lại cổ phiếu quỹ (41,1 triệu cổ phiếu), do đó việc tiệp cận cổ phiếu đối với các NĐT mới là khá khó khăn. Tuy nhiên, chúng tôi cũng nhận thấy một số giao dịch bán ra cổ phiếu của NĐTNN trong những tuần gần đây (1,24 triệu cổ phiếu). Và nếu khối ngoại bán ra hơn 30% ứng với phần cổ phiếu quỹ (12,43 triệu cổ phiếu), room có thể hở trở lại. Hoặc NĐT có thể chờ đợi các lô cổ phiếu giao dịch thỏa thuận.

—————————
Nguyễn Hữu Bình 
– Nhà quản lý tài khoản chứng khoán
(nhận Hợp tác đầu tư – Quản lý tài khoản chứng khoán)
Điện thoại: 0983 361 688

Tư vấn chuyên sâu trên Skype: cophieu86.com
https://www.facebook.com/cophieu86/
Website: www.cophieu86.com
Tham gia nhóm phân tích cổ phiếu chuyên sâu tại đây.

Advertisements

Phân tích, nhận định TT ngày 25/05: NĐT cạn dần niềm tin vào thị trường

NĐT đã bị mất niềm tin trong các đợt sụt giảm mạnh từ trên mốc 1.200 điểm xuống dưới mốc 1.000 điểm chỉ trong vòng hơn 1 tháng, vì vậy thanh khoản gần đây chỉ còn khoảng một nửa so với trước đây. Nhận định phiên mai VN-Index vẫn tiếp tục có xu hướng đi ngang giằng co tích lũy trong biên độ 960-1.000 điểm

Phân tích thị trường chứng khoán ngày 24/05:

Diễn biến thị trường phiên hôm nay khá giằng co, nhóm cổ phiếu trụ phân hóa rõ nét. Nếu như phiên hôm qua anh em nhà họ VIN đua nhau giảm sàn, thì phiên nay lại là những ngôi sao sáng giúp thị trường kìm hãm đà giảm. Thị trường chỉ có thể duy trì được đà tăng từ phiên trước trong nửa đầu phiên sáng, trước khi lao dốc trước áp lực cung tăng dần. Trong khi đó, lực cầu lại tỏ ra rất yếu ớt khiến thanh khoản tiếp tục sụt giảm.

VN-Index đã giảm hôm nay trong bối cảnh giảm chung của thị trường khu vực. Mặc dù vậy, đà giảm của thị trường trong phiên hôm nay không quá lớn do nhận được lực đỡ từ một số cổ phiếu trụ cột như VHM, VIC, HPG, VNM… Ngược lại, VCB là mã đóng góp nhiều nhất vào sự giảm điểm của VN-Index. Trong khi các mã ngân hàng khác như HDB, VPB, BID và CTG cũng giảm. Mã lớn ngành xây dựng CTD tiếp tục giảm. Mã ngành hàng không giá rẻ VJC cũng giảm.

Phiên hôm nay, dòng tiền mua khá yếu ro tâm lý thận trọng cùng với sự chán nản của nhà đầu tư. Tâm lý muốn thoát khỏi thị trường vẫn là chủ đạo khiến cho thị trường trở nên tiêu cực khi gần kết phiên. Có thể thấy rất rõ thị trường chưa thật sự hấp dẫn khiến người mua chấp nhận tung tiền ra mua mặc dù rất nhiều mã đã giảm về vùng giá hấp dẫn.

Hiện tại thị trường đang phải trải qua một khoảng trống thông tin. Vậy nên thị trường vẫn đang trong quá trình dò đáy. Đây là lực cản lớn nhất cho quyết định “tung tiền” của nhà đầu tư, nên thanh khoản hôm nay đã sụt giảm mạnh so với các phiên trước. Tổng khối lượng giao dịch tại HOSE và HNX đạt 155 triệu cổ phiếu, trị giá chỉ 4.500 tỷ đồng, trong đó giao dịch thỏa thuận là khoảng trên 800 tỷ đồng. Tổng cả hai sàn niêm yết, giá trị khớp lệnh trong phiên hôm nay chỉ vào khoảng 3.700 tỷ đồng.

Độ rộng thị trường là tiêu cực với 223 mã tăng, 100 mã tham chiếu, 289 mã giảm. Sàn HSX đóng cửa chỉ có 120 mã tăng nhưng có tới 169 mã giảm. Rổ VN30 còn tệ hơn bởi chỉ có 5 mã tăng trong khi 24 mã giảm. Rất may rổ này trong số các mã tăng có những mã có vốn hóa lớn như VNM, BVH, VIC… Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 3,02 điểm (-0,31%) xuống còn 985,92 điểm. HNX-Index giảm 1,04 điểm (-0,88%) xuống 117,07 điểm.

Phân tích, nhận định TT ngày 25/05: NĐT cạn dần niềm tin vào thị trường
Phân tích, nhận định TT ngày 25/05: NĐT cạn dần niềm tin vào thị trường

Khối ngoại hôm nay giao dịch cũng khả quan hơn, họ bán ròng nhẹ . Tại sàn HSX, sau 3 phiên bán ròng rất mạnh, khối ngoại phiên hôm nay chỉ bán ròng khoảng 147 tỷ đồng, tương ứng khối lượng hơn 4,3 triệu cổ phiếu. VHM vẫn là cổ phiếu bị bán ròng nhiều nhất với 153,8 tỷ đồng tương ứng với 1,4 triệu cổ phiếu. Trên HNX, khối ngoại bán ròng với giá trị 4,72 tỷ đồng. VGC là cổ phiếu bị bán ròng nhiều nhất với 21,8 tỷ đồng tương ứng với 870 nghìn cổ phiếu.

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 25/05:

Sau phiên hồi phục ở mức vừa phải hôm qua, lực mua đã được duy trì vào đầu phiên hôm nay giúp thị trường có một khởi đầu xanh điểm. Tuy nhiên trong bối cảnh các thị trường châu Á giảm điểm, lực mua đã yếu đi và VN-Index đã giảm trở lại. Tuy nhiên VN-Index đã đóng cửa ở bên trên mức thấp trong phiên. Điều quan trọng là VHM đã tăng hôm nay trong khi VIC cũng đóng cửa trong sắc xanh sau khi bị bán ra gần đây.

Động thái hôm nay của thị trường là khá tích cực khi xét trong bối cảnh giảm điểm của các thị trường khác trên thế giới. Và điều này có xu hướng khẳng định thêm giả thuyết là thị trường nhiều khả năng đã tìm được đáy. Trên thực tế, bất chấp nguy cơ ở vấn đề thương mại, thì đồng USD yếu đi một chút cộng với giá dầu dịu xuống có thể coi là tích cực.

Hiện mặt bằng định giá đã giảm về ngưỡng hợp lý và không còn cao như trong Q1. Trước mắt chúng tôi cho rằng thị trường sẽ chưa lấy lại xu hướng tăng mà sẽ biến động trong biên độ nhất định, ít nhất là đến khi tình hình về vấn đề thương mại trở nên rõ ràng hơn. Trong khi đó giá dầu và đồng USD vẫn là mối lo. Cho dù vậy với triển vọng tăng trưởng trong năm nay và mặt bằng định giá hiện đã ở mức hợp lý hơn, thì rủi ro giảm của thị trường Việt Nam theo chúng tôi là không cao.

Khối lượng khớp lệnh hôm nay tiếp tục sụt giảm với 105 triệu cổ phiếu. Trên biểu đồ kỹ thuật ngắn hạn, các chỉ báo cho thấy kháng cự quanh vùng 1.000 điểm. Ngưỡng hỗ trợ gần nhất được xác định tại quanh vùng 960-970 điểm. Chúng tôi nhận định phiên giao dịch ngày mai khép lại tuần giao dịch, chỉ số VN-Index vẫn có xu hướng đi ngang giằng co tích lũy trong biên độ 960-1.000 điểm.

Chiến lược đầu tư:

 

Hiện tại thị trường đang trong quá trình dò đáy, hơn nữa thị trường hiện cũng không có “câu chuyện” gì để lấy làm động lực dẫn dắt thị trường. Đây là lực cản lớn nhất cho quyết định “tung tiền” của nhà đầu tư, nên thanh khoản hôm nay đã sụt giảm mạnh so với các phiên trước. Hơn nữa, diễn biến thời gian cho thấy thị trường khá yếu, thể hiện rõ tâm lý nhà đầu tư trong giai đoạn này là hết sức thận trọng và chán nản với diễn biến thị trường.

NĐT đã bị mất niềm tin trong các đợt sụt giảm mạnh từ trên mốc 1.200 điểm xuống dưới mốc 1.000 điểm chỉ trong vòng hơn 1 tháng, đã làm thay đổi hẳn quan điểm của NĐT đối với thị trường, vì vậy thanh khoản gần đây chỉ còn khoảng một nửa so với trước đây. Chúng tôi cho rằng sẽ còn phải mất khá nhiều thời gian nữa để thị trường tiến hành tích lũy lại nhằm ổn định cung-cầu trong vùng giá này trước khi có thể nghĩ đến những kịch bản lạc quan hơn.

Nhận định phiên giao dịch ngày mai khép lại tuần giao dịch, chỉ số VN-Index vẫn có xu hướng đi ngang giằng co tích lũy trong biên độ 960-1.000 điểm. Nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức an toàn trong giai đoạn này và quan sát thị trường để có quyết định hợp lý. Các bạn muốn được tư vấn về thị trường chứng khoán, về cổ phiếu tiềm năng, vui lòng nhắn tin tại Fanpage cổ phiếu 86.com, hoặc add nick trên skype: cophieu86.com để được tư vấn chuyên sâu.

—————————
Nguyễn Hữu Bình 
– Nhà quản lý tài khoản chứng khoán
(nhận Hợp tác đầu tư – Quản lý tài khoản chứng khoán)
Điện thoại: 0983 361 688

Tư vấn chuyên sâu trên Skype: cophieu86.com
https://www.facebook.com/cophieu86/
Website: www.cophieu86.com
Tham gia nhóm phân tích cổ phiếu chuyên sâu tại đây.

Một số NĐT quan tâm sẵn sàng tham gia mua lại vốn của Ngân hàng BID

BID công bố KQKD hợp nhất Q1/2018 với LNTT tăng 9,16% so với cùng kỳ, đạt 2.485 tỷ đồng. Lợi nhuận Q1 hoàn thành 26,73% kế hoạch cả năm là 9.300 tỷ đồng (tăng trưởng 7,33%).

Dự báo LNTT năm 2018 tăng trưởng 13,5%. LNTT Q1 tăng ở mức vừa phải nhờ tỷ lệ NIM tăng mặc dù tăng trưởng tín dụng chậm. Trong khi đó thu nhập ngoài lãi cũng tăng mạnh. BID hiện đang cho thấy ý định đẩy mạnh trích lập dự phòng tối đa và việc lợi nhuận được cải thiện sẽ tạo điều kiện cho việc này. Tuy nhiên thách thức lớn nhất của Ngân hàng hiện giờ là phải tăng vốn cấp 1 để cải thiện hệ số CAR trước khi tiêu chuẩn Basel 2 được áp dụng.

Một số NĐT quan tâm sẵn sàng tham gia mua lại vốn của Ngân hàng BID
BID công bố KQKD hợp nhất Q1/2018 với LNTT tăng 9,16% so với cùng kỳ, đạt 2.485 tỷ đồng

Giá cổ phiếu đã giảm 35% kể từ đỉnh và đã quay trở về gần với mức giá trị hợp lý trong trung hạn. Tuy nhiên rủi ro giảm vẫn còn. Chúng tôi thấy khả năng để Ngân hàng nâng vốn thành công trong năm nay phụ thuộc vào việc mức định giá cổ phiếu có ở mức hợp lý để thu hút người mua hay không (có tính đến cả những vấn đề tồn tại cần được giải quyết).

Tỷ lệ NIM hồi phục đã góp phần giúp KQKD Q1 tăng – KQKD Q1 đạt được dựa trên cho vay khách hàng tăng 1,47% so với đầu năm còn tiền gửi khách hàng tăng 5,85% so với đầu năm. Từ đó hệ số LDR thuần giảm còn 96,56% từ mức 100,72% tại thời điểm cuối năm 2017. Tuy nhiên tỷ lệ NIM cải thiện từ 2,99% lên 3,17%; từ đó giúp thu nhập lãi thuần tăng 34,67% so với cùng kỳ đạt 9.165 tỷ đồng.

Tổng thu nhập ngoài lãi tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ lên 2.112 tỷ đồng (tăng 95,38% so với cùng kỳ). Trong khi đó chi phí hoạt động giảm 14,78% so với cùng kỳ còn 2.779 tỷ đồng. Chi phí dự phòng đã tăng mạnh 156,07% so với cùng kỳ lên 6.013 tỷ đồng do Ngân hàng đẩy mạnh xử lý tài sản có vấn đề. Tỷ lệ nợ xấu sau khi xử lý là 1,62%.

Cho vay khách hàng tăng nhẹ 1,47% so với đầu năm – đạt 878,75 nghìn tỷ đồng. Cụ thể theo kỳ hạn:

• Cho vay kỳ hạn ngắn tăng 2,97% so với đầu năm đạt 517,38 nghìn tỷ đồng, đóng góp 58,88% vào tổng dư nợ (tại thời điểm cuối năm 2017 là 58,02%).

• Cho vay trung hạn giảm 4,62% so với đầu năm đạt 77,81 nghìn tỷ đồng, đóng góp 8,85% vào tổng dư nợ (tại thời điểm cuối năm 2017 là 9,42%).

• Cho vay kỳ hạn dài tăng nhẹ 0,56% so với đầu năm đạt 283,56 nghìn tỷ đồng, đóng góp 32,27% vào tổng dư nợ (tại thời điểm cuối năm 2017 là 32,56%).

Theo loại tiền:

• Cho vay tiền đồng tăng 1,17% so với đầu năm đạt 781,95 nghìn tỷ đồng, đóng góp 88,98% vào tổng dư nợ (tại thời điểm cuối năm 2017 là 89,25%).

• Cho vay bằng USD tăng 4,01% so với đầu năm đạt 96,79 nghìn tỷ đồng, đóng góp 11,02% vào tổng dư nợ (tại thời điểm cuối năm 2017 là 10,75%).

Hiện vẫn chưa có thông tin về cơ cấu cho vay theo đối tượng khách hàng và ngành nghề cho vay trên BCTC Q1. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng cho vay khách hàng cá nhân và DNNVV vẫn là hai động lực tăng trưởng chính. Và điều này cũng góp phần lý giải cho việc tỷ lệ NIM tăng 0,18% từ 2,99% tại thời điểm cuối 2017 lên 3,17% trong Q1/2018. Tại ĐHCĐTN, BID cũng đã cho biết ý định tập trung vào mảng ngân hàng bán lẻ.

Tiền gửi khách hàng cũng tăng 5,85% so với đầu năm – đạt 910,05 nghìn tỷ đồng.

Theo kỳ hạn:

• Tiền gửi có kỳ hạn tăng 7,89% so với đầu năm đạt 748,64 nghìn tỷ đồng, đóng góp 82,26% vào tổng vốn huy động (tại thời điểm cuối năm 2017 là 80,7%).

• Tiền gửi không kỳ hạn tăng nhẹ 0,75% so với đầu năm đạt 161,41 nghìn tỷ đồng, đóng góp 17,74% vào tổng vốn huy động (tại thời điểm cuối năm 2017 là 19,3%).

Theo loại tiền:

• Tiền gửi bằng tiền đồng tăng 6,59% so với đầu năm đạt 862,54 nghìn tỷ đồng, đóng góp 94,78% vào tổng vốn huy động (tại thời điểm cuối năm 2017 là 94,12%).

• Tiền gửi bằng USD giảm 6,05% so với đầu năm đạt 47,51 nghìn tỷ đồng, đóng góp 5,22% vào tổng vốn huy động (tại thời điểm cuối năm 2017 là 5,88%).

Hệ số LDR thuần giảm từ 100,72% tại thời điểm cuối năm 2017 xuống 96,56%. Hệ số LDR của BID đã cải thiện trong Q1/2018. Dưới đây chúng tôi có so sánh BID với các ngân hàng khác:

• Cho vay khách hàng của BID tăng 1,47% so với đầu năm còn tiền gửi khách hàng tăng 5,85% so với đầu năm.

• Cho vay khách hàng của VCB tăng 6,3% so với đầu năm còn tiền gửi khách hàng tăng 3,2% so với đầu năm (hệ số LDR là 79%).

• Cho vay khách hàng của CTG tăng 4,5% so với đầu năm còn tiền gửi khách hàng tăng 4,8% so với đầu năm (hệ số LDR là 104,7%).

Đây là dấu hiệu nữa cho thấy Ngân hàng có ý định nghiêm túc trong việc đưa các chỉ số an toàn thanh khoản về mức hợp lý. Trong khi đó hệ số CAR thấp hiện là một nhân tố cản trở tăng trưởng tín dụng của BID.

Tỷ lệ NIM tăng 0,18% so với đầu năm và tăng 0,32% so với cùng kỳ lên 3,17% – nhờ lợi suất gộp bình quân tăng 0,28% so với cùng kỳ lên 7,66%. Trong khi đó chi phí huy động chỉ tăng 0,01% lên 4,58%.

Trong cơ cấu tài sản sinh lãi, lợi suất gộp cho vay khách hàng tăng mạnh 0,64% lên 8,37% nhờ tỷ trọng cho vay khách hàng cá nhân tăng. Trong khi đó lợi suất cho vay liên ngân hàng giảm 1,17% xuống còn 2,97%. Lợi suất trái phiếu cũng giảm 0,55% xuống còn 5,96%.

Trong cơ cấu huy động, chi phí huy động tiền gửi khách hàng tăng 0,21% lên 4,81%. Trong khi đó, chi phí vay liên ngân hàng giảm 1,01% xuống còn 2,19%. Chi phí phát hành giấy tờ có giá giảm 0,14% xuống còn 6,66%.

Một số NĐT quan tâm sẵn sàng tham gia mua lại vốn của Ngân hàng BID
Dự báo huy động khách hàng tăng trưởng 20% đạt 1.031 tỷ đồng

Tổng tài sản sinh lãi tăng 19,32% so với cùng kỳ – lên 1.164 nghìn tỷ đồng. BID đã giảm nhẹ tỷ trọng trái phiếu từ mức đỉnh là 16,3% tại thời điểm tháng 6/2016 xuống còn 14,31% tại thời điểm cuối Q1/2018. Thay vào đó, Ngân hàng nâng tỷ trọng cho vay liên ngân hàng từ 7,55 % lên 10,24%. Cho vay liên ngân hàng chỉ có hệ số rủi ro khi tính hệ số CAR là 20% trong khi cho vay thông thường là 50% -100%. Tỷ trọng cho vay khách hàng cũng giảm. Tỷ trọng trái phiếu trong tài sản sinh lãi giảm là đặc điểm chung của nhiều ngân hàng trong Q1/2018 (các ngân hàng bán trái phiếu khi lợi suất giảm vì tin rằng lợi suất sẽ sớm tăng trở lại).

Thu nhập lãi thuần tăng mạnh 34,67% so với cùng kỳ đạt 9.165 tỷ đồng nhờ tỷ lệ NIM cải thiện và tổng tài sản sinh lãi tăng.

Tổng thu nhập ngoài lãi gần như tăng gấp đôi đạt 2.112 tỷ đồng – với đóng góp lớn từ lãi thuần HĐ dịch vụ, lãi thuần mua bán chứng khoán đầu tư và thu hồi nợ. Cụ thể:

• Lãi thuần hoạt động dịch vụ tăng 29,78% so với cùng kỳ đạt 745 tỷ đồng;

• Lãi thuần hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng mạnh 75,37% so với cùng kỳ đạt 214 tỷ đồng;

• Lãi thuần mua bán chứng khoán kinh doanh tăng gấp 4 lần đạt 528 tỷ đồng (tăng 409% so với cùng kỳ) và chủ yếu là từ lợi nhuận đầu tư trái phiếu.

• Thu nhập khác cũng tăng mạnh 184,35% so với cùng kỳ đạt 597 tỷ đồng với đóng góp chính từ thu nhập thu hồi nợ (tăng mạnh 157,38% so với cùng kỳ đạt 660 tỷ đồng).

• Và lãi thuần từ góp vốn, đầu tư dài hạn giảm 68,97% so với cùng kỳ còn 137 tỷ đồng.

Tổng chi phí hoạt động giảm 14,78% so với cùng kỳ xuống 2.779 tỷ đồng – Trong đó, chi phí liên quan đến nhân viên giảm mạnh 26,31% so với cùng kỳ còn 1.407 tỷ đồng. Lương bình quân hàng tháng/nhân viên cũng giảm mạnh từ 25,59 triệu đồng trong Q1 năm ngoái xuống chỉ còn 18,61 triệu đồng trong Q1 năm nay.

Ở hầu hết các NHTMCP nhà nước, nhân viên có mức lương cơ bản thấp và có chế độ lương kinh doanh dựa trên KQKD thực tế 3/6 tháng một lần. Do đó, chi phí nhân viên thường khá biến động và có thể tăng mạnh trong Q2. Chi phí tài sản không đổi, là 590 tỷ đồng và các chi phí quản lý khác tăng nhẹ 2,96% so với cùng kỳ lên 586 tỷ đồng.

Hệ số CIR chỉ là 24,65% (năm 2017 là 24,65%) – Chúng tôi dự báo hệ số CIR sẽ tăng trở lại và dao động khoảng 40% cho cả năm nay.

Chi phí dự phòng tăng mạnh 156,07% so với cùng kỳ – lên 6.013 tỷ đồng. Trong đó:

• 215 tỷ đồng chi phí dự phòng chung cho vay khách hàng (giảm 47,95% so với cùng kỳ).

• 7.794 tỷ đồng chi phí dự phòng cụ thể cho vay khách hàng (tăng 60,2% so với cùng kỳ).

• Và chúng tôi ước tính khoảng 2.000 tỷ đồng chi phí dự phòng được phân bổ từ danh mục trái phiếu VAMC. Các ngân hàng có thể hoán đổi lại trái phiếu VAMC và nhận lại nợ xấu cùng tài sản đảm bảo (hiện do VAMC nắm giữ) để thực hiện trích lập hoàn toàn và xóa nợ, hoặc tự xử lý với điều kiện tỷ lệ nợ xấu thấp hơn 3% (sau khi hoán đổi lại).

Ngân hàng đã xóa nợ xấu giá trị tương đương 1% tổng dư nợ – Bên cạnh việc trích lập dự phòng ở mức cao kỷ lục, BID cũng xóa 9.077 tỷ đồng nợ xấu trong Q1 (cùng kỳ năm ngoái Ngân hàng không xóa nợ), tương đương 1,03% tổng dư nợ. Hệ số LLR là 80,68% so với mức 79,28% vào cuối năm 2017. Từ BCTC của BID, chúng tôi thấy rằng Ngân hàng đã trích lập tổng cộng 42.823 tỷ đồng chi phí dự phòng từ năm 2014 đến Q1/2018, tương đương 9% tổng dư nợ năm 2014. Và Ngân hàng cũng xử lý tổng cộng 33.392 tỷ đồng nợ xấu (tương đương 7% tổng dư nợ năm 2014).

Tỷ lệ nợ xấu sau xử lý là 1,62% – so với mức 1,61% vào cuối năm 2017. Nợ mới hình thành chỉ là 259 tỷ đồng trong Q1/2018. Cụ thể:

• Nợ nhóm 3 là 4.766 tỷ đồng (tương đương 0,54% tổng dư nợ).

• Nợ nhóm 4 là 3.544 tỷ đồng (tương đương 0,4% tổng dư nợ).

• Và nợ nhóm 5 là 5.898 tỷ đồng (tương đương 0,67% tổng dư nợ).

Do đó, LNTT Q1/2018 là 2.485 tỷ đồng (tăng 9,16% so với cùng kỳ).

Dự báo LNTT tăng trưởng 13,5% đạt 9.835 tỷ đồng. Các giả định đằng sau dự báo của chúng tôi là:

1) Dự báo cho vay khách hàng tăng 16,88% đạt 1.013 nghìn tỷ đồng.

2) Chúng tôi dự báo huy động khách hàng tăng trưởng 20% đạt 1.031 tỷ đồng.

3) Theo đó, hệ số LDR giảm nhẹ xuống 98,2% từ 100,7% trong năm 2017.

4) Chúng tôi dự báo tỷ lệ NIM tăng nhẹ 0,04% lên 3,03% từ 2,99% trong năm 2017. BID vẫn cần tăng cường huy động trung & dài hạn hơn nữa để cải thiện tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung & dài hạn do quy định đối với tỷ lệ này sẽ được thắt chặt hơn trong năm nay. Và do đó tỷ lệ NIM sẽ bị ảnh hưởng dù lợi nhuận tăng.

5) Chúng tôi dự báo thu nhập lãi thuần tăng trưởng 21,28% đạt 37.543 tỷ đồng.

6) Tổng thu nhập ngoài lãi dự báo giảm 10,6% xuống 7.208 tỷ đồng chủ yếu do chúng tôi giả định thu nhập từ thu hồi nợ xấu giảm (từ 3.278 tỷ đồng trong năm 2017 xuống 1.729 tỷ đồng trong năm 2018). Tuy nhiên, dòng thu nhập này thường khá biến động và có thể sẽ đạt cao hơn nhiều so với dự báo.

7) Chúng tôi dự báo tổng chi phí hoạt động tăng 15% lên 17.673 tỷ đồng.

8) Chúng tôi giả định BID sẽ vẫn rất quyết liệt trong công tác trích lập dự phòng trong năm nay. Và chúng tôi dự báo Ngân hàng sẽ trích lập 17.086 tỷ đồng chi phí dự phòng (tăng 15,08%). Trong đó, 13.280 tỷ đồng là dự phòng nợ xấu thông thường (tăng 38,17%) và 3.869 tỷ đồng dự phòng số trái phiếu VAMC hiện còn nắm giữ (giảm 1,44% so với năm 2016).

9) Tiếp đó, chúng tôi giả định tỷ lệ nợ xấu sau xử lý là 1,90%.

10) Và dự báo hệ số CAR là 9,5% sau khi phát hành tăng vốn như đề xuất. Chúng tôi giả định BID sẽ chỉ hoàn thành 1 phương án phát hành và tăng 15% vốn cấp 1 trong năm 2018.

Với những giả định trên, BVPS dự phóng là 16.978đ và EPS là 1.664đ. ROAE là 13,2% và ROAA là 0,6%. Tại thị giá hiện tại là 30.450đ/cp, P/B dự phóng là 1,79 lần và P/E là 18,3 lần.

Một số NĐT quan tâm sẵn sàng tham gia mua lại vốn của Ngân hàng BID
Dự báo cho vay khách hàng tăng 16,88% đạt 1.013 nghìn tỷ đồng

Nhu cầu tăng vốn cấp thiết – BID đã gặp khó khăn trong tăng vốn cấp 1 trong thời gian qua. Với Basel 2 sắp được áp dụng, việc tăng vốn sẽ không thể trì hoãn hơn nữa do sẽ ảnh hưởng rõ ràng đến tăng trưởng tín dụng. BID hiện đang gia tăng cho vay liên ngân hàng để tạo lợi nhuận và lợi nhuận được hỗ trợ từ dòng thu nhập không thường xuyên như từ thu hồi nợ xấu và lợi nhuận đầu tư trái phiếu. Và Ngân hàng cần tăng thu nhập hoạt động để đẩy nhanh trích lập dự phòng.

Tăng vốn sẽ giúp cải thiện hệ CAR và cơ cấu tài sản từ đó đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng. Chúng tôi được biết có một số bên quan tâm sẵn sàng tham gia mua lại vốn của Ngân hàng. Nguyên nhân dẫn đến sự trì hoãn tăng vốn là do giá cổ phiếu tăng mạnh trong 12 tháng qua, dẫn đến thị giá cổ phiếu tăng lên mức rất cao đối với một ngân hàng còn nhiều vấn đề phải xử lý. Do đó, việc giá cổ phiếu giảm gần đây có thể là biến động tích cực nếu giúp thu hút sự quan tâm của NĐT trở lại đối với cổ phiếu.

Tiềm năng tăng trưởng tổng thu nhập hoạt động là rõ ràng nhưng do các tài sản có vấn đề từ trước để lại, nên tăng trưởng lợi nhuận ròng khó cao do Ngân hàng đẩy mạnh trích lập dự phòng. Do vậy, tăng trưởng lợi nhuận trong mô hình dự báo của chúng tôi kém hơn tăng trưởng tổng thu nhập hoạt động. Ngoài ra, BID vẫn cần nâng đáng kể vốn cấp 1 để chuẩn bị đáp ứng Basel 2 ngay cả sau khi Ngân hàng thành công phát hành tăng vốn trong năm 2018. Do vậy chúng tôi cho rằng rủi ro pha loãng trong tương lai là cao.

Dự báo tăng trưởng tín dụng và LNTT của BID sẽ thấp hơn mức bình quân các ngân hàng trong ngành do hệ số LDR cao, tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung đến dài hạn vẫn cao và dĩ nhiên là do còn tồn đọng nhiều tài sản có vấn đề trên BCTC bao gồm nợ xấu chưa xử lý và giá trị trái phiếu VAMC còn nắm giữ lớn. Giá cổ phiếu giảm trong những tuần gần đây. Tuy nhiên vẫn còn chênh lệch lớn giữa ước tính giá trị hợp lý của chúng tôi và thị giá hiện tại. NĐT trung và dài hạn có thể theo sát tiến độ trích lập dự phòng nợ xấu và tăng vốn mới ở BID trước khi quyết định đầu tư.

—————————
Nguyễn Hữu Bình 
– Nhà quản lý tài khoản chứng khoán
(nhận Hợp tác đầu tư – Quản lý tài khoản chứng khoán)
Điện thoại: 0983 361 688

Tư vấn chuyên sâu trên Skype: cophieu86.com
https://www.facebook.com/cophieu86/
Website: www.cophieu86.com
Tham gia nhóm phân tích cổ phiếu chuyên sâu tại đây.

Phân tích, nhận định TT ngày 24/05: Giăng co ở khoảng 970-1.000 điểm

Vnindex đã giảm 19,4% kể từ đỉnh 1.211 thiết lập vào tháng 4. Và hiện có vẻ đã bước vào vùng bán quá mức về mặt phân tích kỹ thuật. Chúng tôi cho rằng thị trường đã giảm đáng kể và phản ánh phần lớn các bất ổn.

Phân tích thị trường chứng khoán ngày 23/05:

Thị trường hôm nay đã bật tăng trở lại sau khi chạm ngưỡng hỗ trợ vùng 960-970 điểm vào cuối phiên sáng. Ngoại trừ VIC và VHM bị giảm kịch sàn, hầu hết các mã đều trụ vững trong đợt lao dốc mạnh vào cuối phiên sáng, lúc chỉ số giảm tới gần 20 điểm về mốc hỗ trợ cực mạnh quanh vùng MA200N. Kết thúc phiên giao dịch, thị trường bật tăng nhẹ 3 điểm, nếu không tính tác động từ VIC và VHM, thì đóng cửa phiên nay ghi nhận thị trường tăng 13 điểm.

Mặc dù GAS là mã góp công lớn nhất vào đà tăng của VN-Index, nhưng VNM mới là mã dẫn dắt thị trường, mã này sau chuỗi ngày giảm mạnh, phiên nay đã quay đầu tăng trở lại làm điểm tựa tâm lý vững chắc cho các mã trụ khác tăng theo. VNM tăng mạnh 3,3% lên 167.300 đồng/CP. GAS được kéo lên mức giá trần 113.300 đồng/CP. Đà tăng của hai mã vốn hóa lớn này đã lan tỏa đến nhiều nhóm vốn hóa lớn, các cổ phiếu như HPG, BVH, PLX, SSI, MWG, VRE… đều đồng loạt tăng giá mạnh.

Nhóm ngân hàng sau quá trình giảm mạnh với hầu hết các mã giảm trên 30%, phiên nay cũng bật tăng do dòng tiền bắt đầu nhảy vào mua bắt đáy. Nhà đầu tư sợ mất cơ hội nên ngay khi VN-Index phát đi tín hiệu phục hồi nhanh thì nhà đầu tư đổ lệnh vào mua quyết liệt. Các mã như BID, CTG, VCB đều tăng trên 2% và đều đóng góp trên 1 điểm cho thị trường.

Ở chiều ngược lại, hai ông lớn VHM và VIC tuy đóng cửa không còn giảm sàn như phiên sáng, nhưng vẫn là áp lực rất lớn đối với các chỉ số. Một điều khá bất ngờ đối với tân binh VHM, nếu như vài phiên trước còn kê lệnh mua trần hàng triệu cổ, thì phiên nay bất ngờ giảm tới 6,7% xuống 110.300 đồng. VHM phiên hôm nay khớp lệnh được 4,8 triệu cổ phiếu. Khối ngoại bán ròng khoảng gần 3 triệu cổ phiếu VHM. VIC giảm 3,2% xuống 103.000 đồng/CP và khớp lệnh 2,3 triệu cổ phiếu. Riêng hai mã này đã làm thị trường giảm gần 10 điểm. Nếu không loại bỏ VIC và VHM ra, thị trường phiên nay đã tăng 13 điểm.

Bên cạnh đó, cuối phiên SAB tự nhiên lăn đùng ra giảm 4.900 điểm. Mã này trước khi kết thúc phiên liên tục còn tăng nhẹ, thì kết thúc phiên lai giảm gần 2% làm kìm hãm đà tăng của thị trường, bởi mã này góp công kéo lùi thị trường 1 điểm. ROS đóng cửa phiên cũng thoát giảm sàn, nên cũng đỡ áp lực cho các chỉ số.

Thanh khoản phiên nay tăng đáng kể do nhà đầu tư bắt đầu chấp nhận tung tiền vào bắt đáy, khối lượng giao dịch đạt 230 triệu cổ phiếu, trị giá gần 7.300 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận chiếm gần 2.800 tỷ đồng. Ngoài thỏa thuận của VNM 6,8 triệu cổ, VIC cũng thỏa thuận với 3 triệu cổ phiếu, trị giá 330 tỷ đồng.

Độ rộng thị trường là tích cực với 273 mã tăng, 122 mã tham chiếu, 224 mã giảm. Riêng HSX đóng cửa có 151 mã tăng và 128 mã giảm giá. Rổ VN30 do không chịu tác động từ VHM nên đã tăng 1% tương đương với 9.59 điểm. Có 20 mã trong rổ VN30 tăng điểm và chỉ có 8 mã giảm. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 3,03 điểm (+0,31%) lên 988,94 điểm. HNX-Index tăng 1,39 điểm (+1,19%) lên 118,11 điểm.

Phân tích, nhận định TT ngày 24/05: Giăng co ở khoảng 970-1.000 điểm
Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 3,03 điểm (+0,31%) lên 988,94 điểm. 

Hôm nay khối ngoại đã bán ròng trên sàn HSX với giá trị 674,63 tỷ đồng tương ứng với khối lượng 4,2 triệu cổ phiếu. VHM là cổ phiếu bị bán ròng nhiều nhất với 314,4 tỷ đồng tương ứng với 2,8 triệu cổ phiếu, tiếp theo là VIC với 307,2 tỷ đồng tương ứng với 3 triệu cổ phiếu. Ở chiều ngược lại, GAS là cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất với 69,3 tỷ đồng tương ứng với 4,4 triệu cổ phiếu. Trên HNX, họ mua ròng với giá trị 14,03 tỷ đồng tương ứng với khối lượng 1 triệu cổ phiếu.

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 24/05:

Thị trường đã hồi phục từ mức thấp trong phiên hôm nay tương ứng với đường MA200N. Điều này đã chứng tỏ đây là ngưỡng hỗ trợ khó bị phá vỡ của VN-Index. Tuy nhiên NĐT cũng thấy rằng VHM đã có một phiên giảm hôm nay quá bất ngờ. Bên cạnh đó VIC cũng tiếp tục giảm mặc dù đóng cửa bên trên mức thấp trong phiên. Diễn biến giá 2 cổ phiếu này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến diến biến của toàn bộ VN-Index cho dù các mã bluechip khác có vẻ đã lập đáy.

Cú hồi phục trong thời gian giao dịch buổi chiều nay có vẻ là bằng chứng rõ rất cho điều này. Vnindex đã giảm 19,4% kể từ đỉnh 1211 thiết lập vào tháng 4. Và hiện có vẻ đã bước vào vùng bán quá mức về mặt phân tích kỹ thuật. Hiện nhiều khả năng trong vài phiên tới VN-Index sẽ tiếp tục đà hồi phục của phiên hôm nay. Vậy sau đó, khả năng giảm tiếp của Vnindex sẽ ra sao?

Những vấn đề lớn xuất hiện khi VN-Index ở đỉnh và gây ra đợt bán tháo vừa rồi là (1) mặt bằng định giá cao (2) mức vay margin cao (3) nguồn cung lớn với một số thương vụ bán cổ phần lớn đã diễn ra. Cộng với một số lo ngại đến từ bên ngoài như (4) đồng USD mạnh lên và (5) giá dầu tăng mạnh. Theo chúng tôi ba vấn đề đầu tiên không còn đáng ngại. Tuy nhiên hai vấn đề còn lại vẫn là nỗi lo.

Hiện mức P/E dự phóng của top 70 mã vốn hóa lớn nhất là 16,29 lần. Nghĩa là đã ở mức hợp lý hơn nhiều so trước đó. Trong khi đó mức cho vay margin hiện đã thấp hơn 30% so với đỉnh. Thương vụ VHM hiện cũng đã kết thúc trong khi thương vụ Techcombank cũng sẽ sớm hoàn tất (Techcombank dự kiến sẽ niêm yết vào ngày 4/6). Theo chúng tôi, những rủi ro đến từ trên trong của thị trường chứng khoán Việt Nam đã hầu như không còn. Tuy nhiên những rủi ro đối với các thị trường mới nổi nói chung vẫn còn đó.

Do xu hướng trong trung ngắn hạn của đồng USD và giá dầu là không thể lường trước và hiện vẫn nghiêng về tăng. Thị trường dự kiến Fed sẽ nâng lãi suất thêm 0,25% trong tháng tới trong khi cuộc gặp sắp tới của OPEC sẽ quyết định về việc có gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng hay không, từ đó ảnh hưởng đến xu hướng giá dầu trong mùa hè. Một yếu tố ảnh hưởng khác là các động thái của ông Trump (đàm phán thương mại, giảm thuế, vấn đề Triều Tiên, các phát ngôn trên Twitter).

Xem xét tất cả các yếu tố trên, thì không có yếu tố nào có thể đủ mạnh để làm cơ sở cho rằng VN-Index giảm tiếp. Mà thay vào đó, chúng tôi cho rằng thị trường đã giảm đáng kể và phản ánh phần lớn các bất ổn. Do vậy, theo chúng tôi, thị trường giảm vừa qua là cơ hội mua vào. Đặc biệt là khi hoạt động bán giải chấp chưa diễn ra mạnh, là dấu hiệu rõ ràng cho thấy các công ty chứng khoán vẫn chấp nhận được các rủi ro hiện tại.

Trên đồ thị kỹ thuật, các chỉ báo ngắn hạn cho thấy vùng kháng cự nằm trong khoảng 1.010-1.030 điểm và hỗ trợ nằm trong khoảng 960-970 điểm. Chúng tôi nhận định thị trường trong phiên giao dịch 24/5, VN-Index có thể sẽ giằng co trong  biên độ khoảng 970-1.000 điểm.

Chiến lược đầu tư:

VN-Index tiếp tục nhận được lực hỗ trợ vững tại vùng 960-970, nằm ngay trên đường MA 200 ngày. Cho đến nay, giá các mã bluechip chủ chốt là ngân hàng và chứng khoán vẫn nằm bên trên đường MA 200 ngày. Giá một số mã đã chọc thủng đường MA 200 ngày nhưng chỉ là một số mã cụ thể, không thể hiện xu hướng chung của thị trường. Do vậy chúng tôi vẫn cho rằng đường MA 200 ngày vẫn là ngưỡng hỗ trợ mạnh và khả dĩ nhất đây sẽ là đáy trung ngắn hạn của thị trường.

Một điểm cần lưu ý lúc này là việc thanh khoản hôm nay nếu trừ đi phần thỏa thuận lớn thì lại thấp hơn phiên trước đó cho thấy lực cầu bắt đáy mặc dù đã xuất hiện nhưng vẫn tỏ ra dè dặt ở những mức giá cao hơn. Áp lực cung ra trong phiên ATC là vượt trội so với bên mua cũng cho thấy tâm lý thoát hàng của nhà đầu tư vẫn còn rất lớn.

Thị trường đang có dấu hiệu tạo đáy ngắn hạn trong vùng này nhưng để phục hồi thực sự sẽ cần thêm nhiều thời gian để tích lũy và cân bằng cung cầu trong vùng giá hiện tại. Nhận định thị trường trong phiên giao dịch 24/5, VN-Index có thể sẽ giằng co trong  biên độ khoảng 970-1.000 điểm. Nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức an toàn trong giai đoạn này và quan sát thị trường để có quyết định hợp lý.

Các bạn muốn được tư vấn về thị trường chứng khoán, về cổ phiếu tiềm năng, vui lòng nhắn tin tại Fanpage cổ phiếu 86.com, hoặc add nick trên skype: cophieu86.com để được tư vấn chuyên sâu.

—————————
Nguyễn Hữu Bình 
– Nhà quản lý tài khoản chứng khoán
(nhận Hợp tác đầu tư – Quản lý tài khoản chứng khoán)
Điện thoại: 0983 361 688

Tư vấn chuyên sâu trên Skype: cophieu86.com
https://www.facebook.com/cophieu86/
Website: www.cophieu86.com
Tham gia nhóm phân tích cổ phiếu chuyên sâu tại đây.

Phân tích, nhận định TT ngày 23/05: Hỗ trợ cho thị trường quanh vùng 960

Việc các ngưỡng hỗ trợ mạnh tại vùng 906- 974 điểm đang ở rất gần, sẽ nhen nhóm cho một kỳ vọng về lực cầu bắt đáy lớn ở vùng giá này. Chúng tôi nhận định phiên mai 23/5, thị trường sẽ được hỗ trợ thành công tại vùng 960-974 điểm và sẽ bật lên.

Phân tích thị trường chứng khoán ngày 22/05:

Hôm nay NĐT tiếp tục hứng chịu đợt xả hàng trên “toàn tuyến”, khiến chỉ số VN-Index giảm tới -29,07 điểm xuống còn 985,91 điểm. Như vậy, chỉ số VN-Index đã xuyên thủng tất cả các ngưỡng hỗ trợ mà trước đây đã được thiết lập, thậm chí còn phá luôn mốc hỗ trợ tâm lý 1.000 điểm. Mặc cho VHM – mã có vốn hóa lớn nhất thị trường đã có giao dịch sau hai phiên trống bên bán, mã này dù chỉ có 20 cổ khớp lệnh, nhưng đã giúp thị trường có được gần 6,8 điểm tăng. Nhưng chừng đó cũng không đủ để cứu vãn một phiên chìm trong “biển lửa”.

Bước vào phiên giao dịch, thịt trường tăng nhẹ vào đầu phiên. Tuy nhiên đã nhanh chóng bị vùi dập trước áp lực cung tăng mạnh ngay sau đó và mặc dù lực cầu bắt đáy được kích hoạt về cuối phiên nhưng mức giảm của thị trường trong phiên hôm nay vẫn là rất đáng kể. Gần như tất cả các trụ cột chính của thị trường đều giảm điểm mạnh.

 

VIC là mã đóng góp nhiều nhất vào sự giảm điểm của VN-Index trong phiên thứ 2 liên tiếp. Cổ phiếu ngân hàng như VCB, CTG và BID cũng giảm mạnh. Cổ phiếu ngành tài nguyên như GAS và PLX tiếp tục giảm mặc dù giá dầu tăng. Trong khi đó các mã ngành hàng tiêu dùng như VNM & MSN cũng giảm tiếp. BVH, mã đầu ngành bảo hiểm và là mã chủ chốt trong hoạt động mua bán theo giỏ đã giảm sàn.

 

 

 

 

Thị trường đã thực sự hoảng loạn khi chính thức bị xuyên thủng hỗ trợ 1.000 điểm. Tuy nhiên điểm tích cực có thể nhận ra là dòng tiền bắt đáy đã xuất hiện để đẩy thanh khoản lên mức trung bình với giá trị giao dịch đạt 6.153 tỷ đồng tương ứng với khối lượng giao dịch 251 triệu cổ phiếu, trong đó giao dịch thỏa thuận chiếm 1.067 tỷ đồng.

Độ rộng thị trường là tiêu cực với 111 mã tăng, 88 mã tham chiếu, 440 mã giảm. Riêng sàn HSX đóng cửa có tới 257 mã giảm và chỉ có 58 mã tăng giá. Rổ chỉ số Vn30 do không có VHM nằm trong rổ, nên đà giảm là rất mạnh với -3,84% tương đương với -38,26 điểm. Nhóm VN30 phiên hôm nay chỉ có duy nhất BMP còn tăng giá, mã này bất ngờ đi ngược thị trường khi tăng 2,3% lên 58.900 đồng/CP. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 29,07 điểm (-2,86%) xuống 985,91 điểm. HNX-Index giảm 2,94 điểm (-2,46%) xuống 116,72 điểm.

Phân tích, nhận định TT ngày 23/05: Hỗ trợ cho thị trường quanh vùng 960
Phân tích, nhận định TT ngày 23/05: Hỗ trợ cho thị trường quanh vùng 960

Thanh khoản trên hai sàn được cải thiện và ở mức trung bình với giá trị giao dịch đạt 6.153 tỷ đồng tương ứng với khối lượng giao dịch 251 triệu cổ phiếu, trong đó giao dịch thỏa thuận chiếm 1.067 tỷ đồng. Khối ngoại vẫn tiếp tục bán ròng với giá trị 600,47 tỷ đồng tương ứng với khối lượng 9 triệu cổ phiếu. VIC là cổ phiếu bị bán ròng nhiều nhất với 287,8 tỷ đồng tương ứng với 2,6 triệu cổ phiếu, tiếp theo là HPG với 96,6 tỷ đồng tương ứng với 1,9 triệu cổ phiếu.

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 23/05:

Sau phiên giảm ngay đầu tuần hôm qua, thì thị trường sẽ thường luôn gặp khó khăn trong một phiên như hôm nay. Thị trường đã xác nhận phiên giảm hôm qua ngay từ đầu phiên hôm nay và lực bán đã nhanh chóng gia tăng sau đó. Một điểm quan trọng trong phiên hôm nay là VN-Index đã giữ vững được mốc hỗ trợ kỹ thuật 970 điểm, với lực mua đã xuất hiện tại mốc này và đẩy Vnindex bật lên một chút khỏi mức thấp trong phiên về cuối phiên. Như vậy Vnindex đã quay lại mức thấp gần đây.

Nguyên nhân chính ở đây vẫn là đồng USD mạnh lên đã ảnh hưởng đến các thị trường mới nổi vì đồng USD mạnh khiến NĐTNN thu hẹp danh mục đầu tư vào các thị trường này. Trên thực tế NĐT trong nước cũng đang nhận thấy điều này và đang nhanh chóng bán ra theo. Cho đến nay lực bán giải chấp chưa phải là tác nhân chính đằng sau sự sụt giảm của VN-Index nhưng điều này sẽ xảy ra nếu thị trường còn tiếp tục giảm.

Giá dầu tăng có cũng có ảnh hưởng gián tiếp đến tâm lý của NĐT trên thị trường chứng khoán Việt Nam vì điều này làm gia tăng nỗi lo lạm phát tại Mỹ, từ đó dẫn đến kỳ vọng tăng lãi suất. Và điều này đã đẩy lợi suất trái phiếu tăng cũng như thúc đẩy xu hướng đầu tư vào thị trường có độ rủi ro thấp, từ đó rời xa các thị trường như Việt Nam.

Thông tin hãng xếp hạng tín nhiệm Fitch đã nâng hạng các ngân hàng VCB, CTG và Agribank đã không được NĐT quan tâm trong phiên hôm nay khi mà cổ phiếu ngân hàng đã giảm mạnh cùng với thị trường chung. Xu hướng thị trường kể từ giờ sẽ phụ thuộc vào đồng USD, giá dầu, chỉ số các thị trường mới nổi của MSCI và các công ty chứng khoán có bán giải chấp từ phiên ngày mai hay không.

Hôm nay khối lượng khớp lệnh được cải thiện và ở mức trung bình với 158,5 triệu cổ phiếu. Trên biểu đồ kỹ thuật ngắn hạn, các chỉ báo cho thấy khá tiêu cực với vùng kháng cự trong khoảng 1.020-1.035 điểm và ngưỡng hỗ trợ tại 974 điểm. Chúng tôi nhận định thị trường phiên mai 23/5, thị trường sẽ được hỗ trợ thành công tại vùng 960-974 điểm và sẽ bật lên.

Chiến lược đầu tư:

Hôm nay thị trường chính thức phá vỡ hết tất cả các ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn cũ cũng như ngưỡng tâm lý 1.000 điểm. Điều này đã đẩy rủi ro thị trường tiếp tục lên cao và khiến những quyết định giải ngân vào thời điểm này cần cân nhắc và lựa chọn thật kỹ lưỡng. Điểm tích cực là dòng tiền bắt đáy có dấu hiệu nhập cuộc trở lại giúp thanh khoản lên mức trung bình sau hơn hai tuần liên tiếp thanh khoản cạn kiệt.

Việc các ngưỡng hỗ trợ mạnh tại vùng 906- 974 điểm đang ở rất gần có thể cho chúng ta một sự kỳ vọng về việc lực cầu bắt đáy sẽ trở nên sôi động hơn trong vùng giá này. Chúng tôi nhận định thị trường phiên mai 23/5, thị trường sẽ được hỗ trợ thành công tại vùng 960-974 điểm và sẽ bật lên. Nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức an toàn trong giai đoạn này và quan sát thị trường để có quyết định hợp lý.

Các bạn muốn được tư vấn về thị trường chứng khoán, về cổ phiếu tiềm năng, vui lòng nhắn tin tại Fanpage cổ phiếu 86.com, hoặc add nick trên skype: cophieu86.com để được tư vấn chuyên sâu.

—————————
Nguyễn Hữu Bình 
– Nhà quản lý tài khoản chứng khoán
(nhận Hợp tác đầu tư – Quản lý tài khoản chứng khoán)
Điện thoại: 0983 361 688

Tư vấn chuyên sâu trên Skype: cophieu86.com
https://www.facebook.com/cophieu86/
Website: www.cophieu86.com
Tham gia nhóm phân tích cổ phiếu chuyên sâu tại đây.

Phân tích cổ phiếu CTD: Ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 200.000đ

Coteccons – CTD công bố KQKQ Q1 với doanh thu thuần đạt 4.311 tỷ đồng, giảm 1,1% so với cùng kỳ trong khi LNST của cổ đông công ty mẹ giảm 3,5% so với cùng kỳ còn 290 tỷ đồng. Ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 200.000đ, tương đương P/E dự phóng là 9,2 lần.

Dự báo LNST của cổ đông công ty mẹ tăng trưởng 8% trong năm 2018. Tỷ suất lợi nhuận dự báo sẽ giảm trong năm nay do (1) chi phí vật liệu tăng; (2) áp lực cạnh tranh gia tăng đối với các dự án mới; (3) chuyển sang những mảng có tỷ suất lợi nhuận thấp hơn do số lượng các dự án nhà ở cao cấp giảm. Tuy nhiên, triển vọng dài hạn vẫn tích cực nhờ thị trường BĐS dự báo sẽ duy trì đà tăng trưởng nhờ nhu cầu thực tế ở phân khúc nhà ở bình dân và trung cấp.

Phân tích cổ phiếu CTD: Ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 200.000đ
CTD là công ty đầu ngành xây dựng tại Việt Nam với kinh nghiệm thi công dày dặn và khả năng D&B vượt trội

Với thế mạnh về khả năng thi công, CTD sẽ tiếp tục hưởng lợi từ sự tăng trưởng của phân khúc này. CTD cũng nỗ lực để giảm biến động trong chu kỳ lợi nhuận và ổn định tỷ suất lợi nhuận bằng cách đầu tư vào các bất động sản sinh lợi. Và đây có thể là yếu tố thúc đẩy quan trọng đối với cổ phiếu.

CTD công bố KQKD Q1 với doanh thu đạt 4.311 tỷ đồng (giảm 1,1% so với cùng kỳ) và LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 290 tỷ đồng (giảm 3,5% so với cùng kỳ). Doanh thu thuần giảm nhẹ trong cùng kỳ và chỉ hoàn thành 13,1% doanh thu cả năm theo dự báo của chúng tôi. Tuy nhiên, do thực tế từ nhiều yếu tố mùa vụ doanh thu Q1 thường là thấp nhất, nên chúng tôi vẫn tin rằng công ty có thể đạt được dự báo doanh thu thuần cả năm của chúng tôi.

Đến đầu Q2 năm nay, tổng giá trị hợp đồng ký mới là 6.500 tỷ đồng (giảm 38% so với cùng kỳ) và tổng giá trị hợp đồng đã ký chưa thực hiện tương đương 25.049 tỷ đồng (giảm 6,5% so với cùng kỳ). Các dự án mới ký gồm:

– The Lancer (Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TPHCM) – CTD làm tổng thầu cho dự án này.

– Nhà máy Meiko (Hà Nội) – Hợp tác về D&B với Taisei.

– Tổ hợp giải trí Vân Đồn (Quảng Ninh) – Tổng thầu cho dự án.

– Nhà máy Regina Giai đoạn VIII (Hải Phòng) – Hợp đồng D&B.

– Vinhome Imperia Villas (Hải Phòng) – Tổng thầu dự án.

– Vinhome Metropolis (Hà Nội) – Tổng thầu dự án.

Hợp đồng ký mới cho thấy việc mở rộng hơn ra ngoài mảng dân dụng với việc gia tăng số lượng các hợp đồng trong mảng xây dựng công nghiệp, tổ hợp giải trí và resort. Mặc dù không có số liệu cụ thể về cơ cấu giá trị hợp đồng theo từng mảng trong Q1, chúng tôi lưu ý cơ cấu doanh thu năm 2017 như sau: Mảng dân dụng đóng góp 68% tổng doanh thu. Mảng thương mại đóng góp 13%. Khách sạn & resort đóng góp 12%. Công nghiệp chỉ đóng góp 7%.

Ngoài ra, xem xét cơ cấu giá trị hợp đồng chuyển tiếp từ năm 2017, chúng tôi nhận thấy sự thay đổi lớn trong tỷ trọng của nhiều mảng khác nhau: Chỉ 44% giá trị hợp đồng chuyển tiếp là các dự án xây dựng dân dụng. Trong khi đó các dự án khách sạn và resort chiếm 28%, gấp 4 lần trước đó. Tỷ trọng đóng góp của các dự án thương mại cũng tăng từ 9% lên 16%. Và các dự án công nghiệp tăng mạnh từ 4% lên 12%.

Tỷ suất lợi nhuận gộp giảm do giá vật liệu tăng – Lợi nhuận gộp Q1 là 285,7 tỷ đồng (giảm 25,2% so với cùng kỳ), tương đương tỷ suất lợi nhuận gộp là 6,6%. Mặc dù tăng nhẹ so với Q4/2017, tỷ suất lợi nhuận gộp Q1/2018 vẫn thấp hơn nhiều so với Q1/2017 (tăng 8,8%). Một số nguyên nhân là:

1. Giá vật liệu tăng, đặt biệt là giá thép đã tăng hơn 20% so với đầu năm 2018.

2. Cạnh tranh gia tăng từ những đối thủ có quy mô trung bình.

3. Chuyển từ các dự án nhà ở cao cấp cho tỷ suất lợi nhuận cao sang các dự án công nghiệp và thương mại cho tỷ suất lợi nhuận thấp hơn.

Chi phí quản lý và bán hàng tăng – Chi phí quản lý và bán hàng Q1 tăng lên 135,5 tỷ đồng (tăng 43,1% so với cùng kỳ) và tương đương 3,3% doanh thu. Chi phí quản lý và bán hàng tăng chủ yếu do chi phí nhân viên tăng.

Phân tích cổ phiếu CTD: Ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 200.000đ
Tổng giá trị hợp đồng ký mới trong năm năm 2018 là khoảng 28.500 tỷ đồng.

Tính đến cuối Q1 tổng giá trị tài sản của công ty tăng lên 14.477 tỷ đồng (tăng 25,7%) với số lượng tiền mặt và đầu tư ngắn hạn lớn (5.135 tỷ đồng). Tổng nợ tăng 36,7% so với cùng kỳ chủ yếu do các khoản phải trả người bán tăng mạnh 73,7% so với cùng kỳ). Tại thời điểm cuối Q1, công ty không có nợ. Chúng tôi lưu ý một vài hệ số vốn lưu động suy giảm như chu kỳ lưu chuyển tiền mặt tăng mạnh từ 37,9 ngày lên khoảng 74,21 ngày (hệ số ngày được tính theo quý) do số ngày phải thu và ngày hang tồn kho tăng trong khi số ngày phải trả không tăng tương ứng.

Công ty cho biết, nguyên nhân chính dẫn đến những thay đổi ở các hệ số vốn trên là do một số dự án gần đây có giá trị quyết toán từng lần lớn, do đó đòi hỏi mức tồn kho lớn và thời gian thu tiền từ khách hàng cũng dài hơn. Tuy nhiên, với lịch sử thu hồi các khoản nợ từ khách hàng khá tốt và dòng tiền từ hoạt động kinh doanh lớn, chúng tôi không quá lo ngại về khả năng đáp ứng nhu cầu vốn lưu động của công ty.

Dự báo LNST của cổ đông công ty mẹ tăng trưởng 8% trong năm 2018 – Cho năm 2018, chúng tôi dự báo doanh thu thuần năm 2018 đạt 30.906 tỷ đồng (tăng trưởng 13,8%) và LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 1.787 tỷ đồng (tăng trưởng 8%). Dưới đây là giả định của chúng tôi:

• Giá trị hợp đồng chuyển tiếp sang năm nay là 22.860 tỷ đồng, trong đó 60% hợp đồng sẽ được thực hiện và hạch toán trong năm 2018. Tổng giá trị hợp đồng ký mới trong năm năm 2018 là khoảng 28.500 tỷ đồng. Một phần sẽ được thực hiện trong năm nay, theo đó tổng doanh thu xây dựng đạt 30.824 tỷ đồng.

• Chúng tôi điều chỉnh giảm dự báo tỷ suất lợi nhuận gộp xuống 7,1% trong năm nay do cơ cấu lợi nhuận kém hiệu quả với giá vật liệu tăng và cạnh tranh lớn hơn. Do đó, lợi nhuận gộp dự báo là 2.207 tỷ đồng (tăng trưởng 12%).

• Thu nhập tài chính thuần dự báo tăng trưởng 5% và tỷ lệ chi phí quản lý và bán hàng trên doanh thu thuần là 1,5%.

Chúng tôi dự báo EPS 2018 là 21.690đ, tương đương P/E dự phóng là 6,6 lần (thấp hơn 40% so với ước tính giá trị hợp lý của chúng tôi).

Giá cổ phiếu đã giảm mạnh 58% so với đầu năm một phần do những đồn đoán trên thị trường về môi quan hệ ngày càng xấu đi giữa ban lãnh đạo và cổ đông. Dĩ nhiên, đây hoàn toàn là đồn đoán và không được xác nhận. ĐHCĐTN 2017 sẽ được tổ chức vào ngày 2/6 tới và kỳ vọng sẽ giúp cải thiện tâm lý NĐT đối với cổ phiếu.

CTD là công ty đầu ngành xây dựng tại Việt Nam với kinh nghiệm thi công dày dặn và khả năng D&B vượt trội. Công ty kiểm soát mảng dân dụng cao cấp và luôn là nhà thầu được ưu chuộng của các công ty phát triển BĐS lớn như Vingroup, Thảo Điền Investment và Refico. Doanh thu từ các dự án xây dựng dân dụng đóng góp khoảng 70% tổng doanh thu của CTD trong những năm qua.

Tuy nhiên, do nhu cầu từ các dự án dân dụng cao cấp kể từ năm 2016 suy giảm, công ty đã từng bước đa dạng hóa danh mục của mình bằng cách bổ sung thêm các dự án xây dựng công nghiệp, khách sạn và resort cũng như các tổ hợp giải trí, đồng thời đầu tư vào một số dự án BĐS nhà ở và thương mại. Dự kiến tòa Landmark 81, tòa nhà có chiều cao 461,5m (1.514 foot) gồm 81 tầng và là toà nhà cao thứ 14 trên thế giới sẽ hoàn thiện trong năm nay, CTD với vai trò là tổng thầu của dự án đã khẳng định vị trí một trong số ít các nhà thầu đủ năng lực thi công các dự án siêu cao tầng.

1. Nhu cầu thực tế lớn ở phân khúc xây dựng trung cấp dự báo sẽ vẫn là động lực tăng trưởng cho thị trường BĐS. CTD với kinh nghiệm và khả năng thi công của nhà thầu đầu ngành sẽ được hưởng lợi nhiều nhất từ sự tăng trưởng của phân khúc này.

2. Công ty cũng nỗ lực đa dạng nguồn doanh thu bằng cách mở rộng hơn ngoài phân khúc dân dụng cao cấp vốn đã ở cuối chu kỳ và tăng tỷ trọng của các phân khúc khác như các dự án dân dụng trung cấp, các dự án công nghiệp, tổ hợp giải trí, khách sạn & resort. Tuy nhiên, các dự án này cho tỷ suất lợi nhuận thấp hơn.

3. Công ty dự kiến sẽ đầu tư vào một số BĐS thương mại và các dự án nhà ở thông qua công ty con Covestcons. Với khả năng D&B vượt trội, chắc chắn công ty cũng sẽ phát huy được khả năng thi công ở mảng này. Và chúng tôi tin rằng với thương hiệu đã được khẳng định, công ty sẽ có thể tiến hành thi công và chào bán các dự án của mình.

Dự báo trong ba năm tới doanh thu sẽ tăng trưởng với tốc độ trung bình gộp năm là 11,9%. LNST của cổ đông công ty mẹ sẽ tăng trưởng với tốc độ trung bình gộp năm là 9,1%.

Phân tích cổ phiếu CTD: Ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 200.000đ
Sự lấn sân sang mảng BĐS đầu tư có thể là chìa khóa cho tăng trưởng dài hạn

Sự lấn sân sang mảng BĐS đầu tư có thể là chìa khóa cho tăng trưởng dài hạn. Trong năm ngoái, công ty đã đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng vào công ty con Covestcons và thông qua công ty con này đầu tư vào một số dự án BĐS. Công ty chia sẻ với chúng tôi rằng công ty có kế hoạch đầu tư vào hai dự án văn phòng tại Hà Nội và TPHCM và cả hai dự án đều nằm ở vị trí trung tâm. Công ty cũng cân nhắc dự án condotel Hồ Tràm Strip và một số dự án khác.

Ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 200.000đ, tương đương P/E dự phóng là 9,2 lần. Điều chỉnh giảm chủ yếu dựa trên dự báo tỷ suất lợi nhuận năm nay giảm và những thay đổi tiêu cực ở các hệ số vốn lưu động. Dự báo LNST của cổ đông công ty mẹ năm 2018 tăng trưởng 8%, tương đương P/E dự phóng là 6,6 lần.

CTD giữ vững vị thế là doanh nghiệp đầu ngành xây dựng với năng lực D&B vượt trội. Tận dụng những điểm mạnh, công ty đang mở rộng hoạt động và phát huy năng lực thi công ở các mảng xây dựng khác gồm các dự án công nghiệp, khách sạn & resort và các tổ hợp giải trí cũng như đầu tư vào một số tài BĐS. Chiến lược này không những giúp công ty giảm tác động từ những biến động mang tính chu kỳ của phân khúc xây dựng nhà ở cao cấp và đồng thời củng cố tăng trưởng dài hạn.

—————————
Nguyễn Hữu Bình 
– Nhà quản lý tài khoản chứng khoán
(nhận Hợp tác đầu tư – Quản lý tài khoản chứng khoán)
Điện thoại: 0983 361 688

Tư vấn chuyên sâu trên Skype: cophieu86.com
https://www.facebook.com/cophieu86/
Website: www.cophieu86.com
Tham gia nhóm phân tích cổ phiếu chuyên sâu tại đây.

Phân tích, nhận định TT ngày 22/05: Có thể là một phiên phục hồi nhẹ

Hiện chỉ số VN-Index đang nằm trên đường kênh trendline nối đáy các phiên 03, 11, và 18/5. Tuy nhiên, các NĐT cần sẵn sàng cho một kịch bản xấu nhất có thể đó là việc thủng kênh, thậm chí thủng cả đáy 1.003.79 điểm đã được tạo ở phiên 03/05. Nhận định phiên mai 22/5, rất có thể thị trường sẽ phục hồi nhẹ mang tính kỹ thuật.

Phân tích thị trường chứng khoán ngày 21/05:

Đóng cửa phiên đầu tuần thị trường lao dốc rất mạnh, áp lực bán ra đột ngột tăng mạnh cuối phiên đã đẩy hầu hết các blue-chips giảm giá mạnh. Hàng loạt các mã thuộc nhóm trụ bị “đốn ngã”, thậm chí các mã vốn hóa rất lớn đã giảm kịch sàn lúc đóng cửa như VIC và BVH khiến cho VN-Index đóng cửa giảm tới -2,46%, trong vòng 7 phiên trở lại, thì đây là phiên giảm mạnh nhất.

Bước vào phiên giao dịch, thị trường khá giằng co. Đã có lúc thị trường tăng điểm nhẹ nhờ nỗ lực của nhóm ngân hàng bật tăng. Nhưng áp lực đè lên thị trường bắt đầu đến từ VIC, mã cổ phiếu này có lẽ đã làm xong “nhiệm vụ”, khi mà VHM lên sàn khá thành công dù 2 phiên gần đây không có một cổ phiếu nào được giao dịch bất chấp cả triệu cổ treo mua giá trần.

Trước khi VHM lên sàn, VIC là mã tỏ ra khỏe nhất thị trường, “ưỡn ngực” ra đỡ bất chấp khối ngoại miệt mài bán ròng. Trước ngày VHM lên sàn 4 phiên, VIC đã có cú giật ngoạn mục đánh lừa tất cả các dân chơi TA với một mẫu hình cực đẹp. Để rồi đúng ngày VHM lên sàn cũng là ngày VIC xong “nhiệm vụ”. Và phiên hôm nay, khi mà VIC chính thức mất mốc hỗ trợ cứng tại giá 119.600 đồng, cũng là lúc toàn thị trường phải hứng chịu một đợt xả trụ “toàn tuyến”.

Trên bảng thống kê tác động chỉ số, VIC chiếm ngôi đầu với việc lấy đi tới -7,5 điểm của VN-Index. GAS mặc dù không giảm kịch sàn, nhưng cũng góp “công” kéo tụt thị trường bởi mã này làm giảm -4 điểm chỉ số. VNM giảm có -2,98% nhưng cũng góp -2,4 điểm. Các mã BID, BVH, MSN, VRE đều làm thị trường mất đi trên -1 điểm.

Mọi sự chờ đợi đều trông ngóng vào VHM, dù chỉ cần ai đó tung lệnh bán có 10 cổ thôi thì cũng đủ cứu rỗi toàn thị trường. Bởi chỉ cần 10 cổ VHM giao dịch, thì thị trường chắc chắn sẽ có khoảng 8 điểm tăng. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 25,56 điểm (-2,46%) xuống 1.014,98 điểm. HNX-Index giảm 1,61 điểm (-1,33%) xuống 119,66 điểm.

Phân tích, nhận định TT ngày 22/05: Có thể là một phiên phục hồi nhẹ
Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 25,56 điểm (-2,46%) xuống 1.014,98 điểm

Độ rộng thị trường là tiêu cực với 218 mã tăng, 105 mã tham chiếu, 312 mã giảm. Rổ chỉ số VN30 đóng cửa giảm khá tương đồng với Vn-Index, mức giảm của rổ này là 2,45%, có 25 mã giảm/5 mã tăng. Có 12 mã vốn hóa lớn giảm trên 2%, 6 cổ phiếu khác giảm trên 1%. Trong khi đó 5 mã tăng lại là những mã vốn hóa khá nhỏ như MWG, FPT, DHG, CTD, CII.

Thanh khoản trên hai sàn tiếp tục ở mức thấp với giá trị giao dịch chỉ đạt 4.240 tỷ đồng tương ứng với khối lượng giao dịch 158 triệu cổ phiếu, trong đó giao dịch thỏa thuận chiếm 682 tỷ đồng. Trên HSX, khối ngoại trở lại bán ròng 7,66 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị bán ròng 415 tỷ đồng. Còn sàn HNX, họ đã bán ròng 1,06 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 24,06 tỷ đồng trong phiên hôm nay.

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 22/05:

VN-Index thất bại trong việc giữ vững tại ngưỡng hỗ trợ 1020 và giảm mạnh xuống dưới mức này trong phiên giao dịch buổi chiều kéo theo lực bán ra ồ ạt. Một lần nữa, thị trường Việt Nam không biến động theo xu hướng chung của khu vực và xuất hiện làn sóng bán ra chủ yếu từ một số NĐTNNN. Trong khi đó các mã blue chip khác như VNM (KQKD Q1 kém khả quan) cũng chịu áp lực bán ra.

Đóng cửa phiên hôm nay VN-Index tạo một cây nến đỏ đặc dài. Hiện các chỉ số quay lại vùng đáy cũ phiên ngày 18/5, tuy nhiên lần này đóng cửa lại là mức giảm thấp nhất, không như các phiên tạo đáy ngày 03/05, 11/05 và phiên 18/05. Thị trường được kỳ vọng đã ngừng điều chỉnh, tuy nhiên có vẻ như thực tế không như vậy. Mặc dù vậy sự sụp đổ cần được xác nhận và lực hỗ trợ vẫn xuất hiện ở mức 1.000. Tuy nhiên, bức tranh phân tích kỹ thuật lại không quá khả quan. Do đó giai đoạn củng cố có thể sẽ tiếp tục trong thời gian tới.

Hiện chỉ số VN-Index đang chạy trên đường kênh trendline nối đáy các phiên 03, 11, và 18/5. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần sẵn sàng cho một kịch bản xấu nhất có thể đó là việc thủng kênh, thậm chí thủng cả đáy 1.003.79 điểm đã được tạo ở phiên 03/05. Chúng tôi cho rằng, một khi đã thủng đáy phiên 03/05, thì thị trường về mốc hộ trợ cứng tại mốc 960 điểm là rất có thể xảy ra.

Hôm nay khối lượng khớp lệnh vẫn ở mức thấp với 104 triệu cổ phiếu. Trên biểu đồ kỹ thuật ngắn hạn, các chỉ báo cho thấy kháng cự hiện tại nằm trong khoảng 1.040-1.045 điểm. Mốc hỗ trợ gần nhất nằm trong khoảng 1.000-1.004 điểm. Chúng tôi nhận định thị trường phiên mai 22/5, rất có thể sẽ có một lực cầu xuất hiện tại ngưỡng hỗ trợ giúp chỉ số VN-Index hồi phục nhẹ trở lại.

Chiến lược đầu tư:

Với các lần tạo đáy trước đều xuất hiện lực cầu bắt đáy và đẩy giá lên, đóng cửa tạo cây nến xanh. Tuy nhiên phiên hôm nay đóng cửa với mức giảm thấp nhất với cây nến đỏ đặc. Đây là điều khá bất lợi bởi tâm lý nhà đầu tư chắc chắn sẽ thận trọng hơn rất nhiều bởi họ lo ngại có thể xảy ra việc thủng đáy. Phiên mai là cơ hội kiểm chứng liệu dòng tiền có tiếp tục chấp nhận vùng giá cũ hay không.

Hôm nay thanh khoản của thị trường vẫn rất thấp, điều này chứng tỏ dòng tiền lớn vẫn đứng ngoài quan sát và chưa vội vàng bắt đáy. Điều tích cực hiện tại là đường trendline hỗ trợ vẫn được giữ vững, giúp cho thị trường rất có thể có cơ hội hồi phục mang tính kỹ thuật. Phiên mai mã VHM có thể sẽ có giao dịch do lượng hàng T+3 sẽ về tài khoản, điều này ít nhiều cũng giúp cho chỉ số VN-Index cân bằng bởi VHM là mã có vốn hóa cực lớn ảnh hưởng trực tiếp đến chỉ số.

Nhận định thị trường phiên mai 22/5, rất có thể sẽ có một lực cầu xuất hiện tại ngưỡng hỗ trợ giúp chỉ số VN-Index hồi phục nhẹ trở lại. Nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức an toàn trong giai đoạn này. Chưa nên vội bắt đáy khi mà thị trường đang trong vùng khá nhạy cảm. Các bạn muốn được tư vấn về thị trường chứng khoán, về cổ phiếu tiềm năng, vui lòng nhắn tin tại Fanpage cổ phiếu 86.com, hoặc add nick trên skype: cophieu86.com để được tư vấn chuyên sâu.

—————————
Nguyễn Hữu Bình 
– Nhà quản lý tài khoản chứng khoán
(nhận Hợp tác đầu tư – Quản lý tài khoản chứng khoán)
Điện thoại: 0983 361 688

Tư vấn chuyên sâu trên Skype: cophieu86.com
https://www.facebook.com/cophieu86/
Website: www.cophieu86.com
Tham gia nhóm phân tích cổ phiếu chuyên sâu tại đây.