TOP 30 cổ phiếu mạnh và những cổ phiếu khuyến nghị ngày 17/09

Danh sách TOP 30 cổ phiếu cổ phiếu khuyến nghị ngày 17/09:

Bộ lọc kỹ thuật của chúng tôi đưa ra danh sách các cổ phiếu khuyến nghị theo dõi hôm nay, gồm 30 mã cổ phiếu có điểm tích lũy, có lực tăng mạnh. Hệ thống đánh giá và đưa ra danh sách các cổ phiếu khuyến nghị có sức mạnh dòng tiền, lực tăng ngắn và trung hạn… Sau đây là bảng danh sách các cổ phiếu khuyến nghị ngày 17/09:

TOP 30 cổ phiếu mạnh và những cổ phiếu khuyến nghị ngày 17/09
TOP 30 cổ phiếu khuyến nghị theo dõi ngày 17/09

(*) Các thuật ngữ nằm trong danh sách cổ phiếu khuyến nghị: Đà Tăng: Thể hiện sức bật của cổ phiếuTích lũy: CP càng tích lũy lâu thì điểm càng cao; Thanh khoản: Trên 7.5 là thể hiện dòng tiền khá mạnh đang được đẩy vào CP đó; Cơ bản: Trên 5.0 thể hiện cổ phiếu đó là doanh nghiệp cơ bản tăng trưởng có báo cáo tốt; Vốn hóa: Thể hiện mức độ ảnh hưởng của cổ phiếu đến thị trường chung; % từ điểm Wash out: Đầu sóng dưới 5%, Giữa sóng 5-15%, Cuối sóng trên 15%.

Cổ phiếu khuyến nghị mua trong TOP 30 cổ phiếu khuyến nghị ngày 17/09:

– VCB: Giá khuyến nghị mua từ 63 đến 63.5 và giá mục tiêu 70. Ngưỡng cắt lỗ tại 59.

– HDB: Giá khuyến nghị mua từ 37.5 đến 38 và giá mục tiêu 44.5. Ngưỡng cắt lỗ tại 35.

– STB: Giá khuyến nghị mua từ 11.8 đến 12 và giá mục tiêu 13.3. Ngưỡng cắt lỗ tại 10.8.

– CTG: Giá khuyến nghị mua từ 26 đến 26.6 và giá mục tiêu 30. Ngưỡng cắt lỗ tại 24.5.

– SKG: Giá khuyến nghị mua từ 23 đến 23.8 và giá mục tiêu 28.5. Ngưỡng cắt lỗ tại 20.3.

– BSR: Giá khuyến nghị mua từ 17.7 đến 17.9 và giá mục tiêu 21.2. Ngưỡng cắt lỗ tại 16.

– ACB: Giá khuyến nghị mua từ 33 đến 33.5 và giá mục tiêu 37.5. Ngưỡng cắt lỗ tại 31.5.

– NVL: Giá khuyến nghị mua từ 66 đến 67 và giá mục tiêu 75. Ngưỡng cắt lỗ tại 63.

– OIL: Giá khuyến nghị mua từ 14.3 đến 14.5 và giá mục tiêu 17.9. Ngưỡng cắt lỗ tại 13.5.

– PVS: Giá khuyến nghị mua từ 21.7 đến 22.2 và giá mục tiêu 25. Ngưỡng cắt lỗ tại 20.

Các bạn muốn được biết chi tiết điểm mua các mã khuyến nghị, hoặc cần tư vấn chuyên sâu về thị trường chứng khoán. Vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo số điện thoại bên dưới, hoặc nhắn tin tại Fanpage cophieu86; hoặc add nick trên skype: cophieu86.com để được tư vấn chi tiết.

————————
NGUYỄN HỮU BÌNH – Quản lý tài khoản chứng khoán
(Hỗ trợ tư vấn đầu tư – mở tài khoản chứng khoán)
Điện thoại: 0983 361 688

Tư vấn chuyên sâu trên Skype: cophieu86.com
https://www.facebook.com/cophieu86/
Website: www.cophieu86.com
Tham gia nhóm phân tích cổ phiếu chuyên sâu tại đây.

Đăng ký tham gia nhóm tư vấn Skype: https://goo.gl/forms/HVdnOxQVJEPVYI2v2

Advertisements

TOP 30 cổ phiếu mạnh và những cổ phiếu khuyến nghị ngày 15/08

Danh sách TOP 30 cổ phiếu cổ phiếu khuyến nghị ngày 15/08:

Bộ lọc kỹ thuật của chúng tôi đưa ra danh sách các cổ phiếu khuyến nghị theo dõi hôm nay, gồm 30 mã cổ phiếu có điểm tích lũy, có lực tăng mạnh. Hệ thống đánh giá và đưa ra danh sách các cổ phiếu khuyến nghị có sức mạnh dòng tiền, lực tăng ngắn và trung hạn… Sau đây là bảng danh sách các cổ phiếu khuyến nghị ngày 15/08:

TOP 30 cổ phiếu mạnh và những cổ phiếu khuyến nghị ngày 15/08
TOP 30 cổ phiếu khuyến nghị theo dõi ngày 15/08

(*) Các thuật ngữ nằm trong danh sách cổ phiếu khuyến nghị: Đà Tăng: Thể hiện sức bật của cổ phiếuTích lũy: CP càng tích lũy lâu thì điểm càng cao; Thanh khoản: Trên 7.5 là thể hiện dòng tiền khá mạnh đang được đẩy vào CP đó; Cơ bản: Trên 5.0 thể hiện cổ phiếu đó là doanh nghiệp cơ bản tăng trưởng có báo cáo tốt; Vốn hóa: Thể hiện mức độ ảnh hưởng của cổ phiếu đến thị trường chung; % từ điểm Wash out: Đầu sóng dưới 5%, Giữa sóng 5-15%, Cuối sóng trên 15%.

Cổ phiếu khuyến nghị mua trong TOP 30 cổ phiếu khuyến nghị ngày 15/08:

– HVN: Giá khuyến nghị mua từ 38 đến 38.5 và giá mục tiêu 46. Ngưỡng cắt lỗ tại 33.5.

– FPT: Giá khuyến nghị mua từ 43 đến 43.5 và giá mục tiêu 47. Ngưỡng cắt lỗ tại 41.

– VCB: Giá khuyến nghị mua từ 62 đến 62.5 và giá mục tiêu 75. Ngưỡng cắt lỗ tại 58.

– HPG: Giá khuyến nghị mua từ 37.5 đến 38 và giá mục tiêu 42. Ngưỡng cắt lỗ tại 35.5.

– PVD: Giá khuyến nghị mua từ 15.5 đến 16 và giá mục tiêu 18.3. Ngưỡng cắt lỗ tại 13.

– DIG: Giá khuyến nghị mua từ 15 đến 15.5 và giá mục tiêu 20. Ngưỡng cắt lỗ tại 14.3.

– CTG: Giá khuyến nghị mua từ 24.6 đến 25 và giá mục tiêu 27.8. Ngưỡng cắt lỗ tại 22.5.

– SHB: Giá khuyến nghị mua từ 8.3 đến 8.5 và giá mục tiêu 9.9. Ngưỡng cắt lỗ tại 7.8.

– MSN: Giá khuyến nghị mua từ 92 đến 93 và giá mục tiêu 107. Ngưỡng cắt lỗ tại 81.

– PLX: Giá khuyến nghị mua từ 64 đến 65 và giá mục tiêu 69.6. Ngưỡng cắt lỗ tại 59.

– ACB: Giá khuyến nghị mua từ 36.5 đến 37 và giá mục tiêu 41.2. Ngưỡng cắt lỗ tại 33.

– DHG: Giá khuyến nghị mua từ 104 đến 105 và giá mục tiêu 117. Ngưỡng cắt lỗ tại 98.

– VJC: Giá khuyến nghị mua từ 152 đến 153 và giá mục tiêu 183. Ngưỡng cắt lỗ tại 140.

– CTD: Giá khuyến nghị mua từ 152 đến 155 và giá mục tiêu 178. Ngưỡng cắt lỗ tại 148.

– HDB: Giá khuyến nghị mua từ 36.5 đến 37 và giá mục tiêu 40.3. Ngưỡng cắt lỗ tại 32.

Các bạn muốn được biết chi tiết điểm mua các mã khuyến nghị, hoặc cần tư vấn chuyên sâu về thị trường chứng khoán. Vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo số điện thoại bên dưới, hoặc nhắn tin tại Fanpage cophieu86; hoặc add nick trên skype: cophieu86.com để được tư vấn chi tiết.

————————
NGUYỄN HỮU BÌNH – Quản lý tài khoản chứng khoán
(Hỗ trợ tư vấn đầu tư – mở tài khoản chứng khoán)
Điện thoại: 0983 361 688

Tư vấn chuyên sâu trên Skype: cophieu86.com
https://www.facebook.com/cophieu86/
Website: www.cophieu86.com
Tham gia nhóm phân tích cổ phiếu chuyên sâu tại đây.

Đăng ký tham gia nhóm tư vấn Skype: https://goo.gl/forms/HVdnOxQVJEPVYI2v2

TOP 30 cổ phiếu mạnh và những cổ phiếu khuyến nghị ngày 14/08

Danh sách TOP 30 cổ phiếu cổ phiếu khuyến nghị ngày 14/08:

Bộ lọc kỹ thuật của chúng tôi đưa ra danh sách các cổ phiếu khuyến nghị theo dõi hôm nay, gồm 30 mã cổ phiếu có điểm tích lũy, có lực tăng mạnh. Hệ thống đánh giá và đưa ra danh sách các cổ phiếu khuyến nghị có sức mạnh dòng tiền, lực tăng ngắn và trung hạn… Sau đây là bảng danh sách các cổ phiếu khuyến nghị ngày 14/08:

TOP 30 cổ phiếu mạnh và những cổ phiếu khuyến nghị ngày 14/08
TOP 30 cổ phiếu mạnh và những cổ phiếu khuyến nghị ngày 14/08

(*) Các thuật ngữ nằm trong danh sách cổ phiếu khuyến nghị: Đà Tăng: Thể hiện sức bật của cổ phiếuTích lũy: CP càng tích lũy lâu thì điểm càng cao; Thanh khoản: Trên 7.5 là thể hiện dòng tiền khá mạnh đang được đẩy vào CP đó; Cơ bản: Trên 5.0 thể hiện cổ phiếu đó là doanh nghiệp cơ bản tăng trưởng có báo cáo tốt; Vốn hóa: Thể hiện mức độ ảnh hưởng của cổ phiếu đến thị trường chung; % từ điểm Wash out: Đầu sóng dưới 5%, Giữa sóng 5-15%, Cuối sóng trên 15%.

Cổ phiếu khuyến nghị mua trong TOP 30 cổ phiếu khuyến nghị ngày 14/08:

– VCB: Giá khuyến nghị mua từ 62.5 đến 63 và giá mục tiêu 75. Ngưỡng cắt lỗ tại 58.

– HPG: Giá khuyến nghị mua từ 37 đến 37.5 và giá mục tiêu 42. Ngưỡng cắt lỗ tại 35.5.

– DIG: Giá khuyến nghị mua từ 16 đến 16.2 và giá mục tiêu 20. Ngưỡng cắt lỗ tại 14.3.

– CTG: Giá khuyến nghị mua từ 24.6 đến 25 và giá mục tiêu 27.8. Ngưỡng cắt lỗ tại 22.5.

– FPT: Giá khuyến nghị mua từ 42.5 đến 43 và giá mục tiêu 47. Ngưỡng cắt lỗ tại 41.

– SHB: Giá khuyến nghị mua từ 8.3 đến 8.5 và giá mục tiêu 9.9. Ngưỡng cắt lỗ tại 7.8.

– PVD: Giá khuyến nghị mua từ 15.8 đến 16.3 và giá mục tiêu 18.3. Ngưỡng cắt lỗ tại 13.

– PLX: Giá khuyến nghị mua từ 64 đến 65.5 và giá mục tiêu 69.6. Ngưỡng cắt lỗ tại 59.

– ACB: Giá khuyến nghị mua từ 37 đến 37.6 và giá mục tiêu 41.2. Ngưỡng cắt lỗ tại 33.

– DHG: Giá khuyến nghị mua từ 103 đến 105 và giá mục tiêu 117. Ngưỡng cắt lỗ tại 98.

– VJC: Giá khuyến nghị mua từ 151 đến 152 và giá mục tiêu 183. Ngưỡng cắt lỗ tại 140.

– CTD: Giá khuyến nghị mua từ 152 đến 155 và giá mục tiêu 178. Ngưỡng cắt lỗ tại 148.

– HDB: Giá khuyến nghị mua từ 36.5 đến 37 và giá mục tiêu 40.3. Ngưỡng cắt lỗ tại 32.

Các bạn muốn được biết chi tiết điểm mua các mã khuyến nghị, hoặc cần tư vấn chuyên sâu về thị trường chứng khoán. Vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo số điện thoại bên dưới, hoặc nhắn tin tại Fanpage cophieu86; hoặc add nick trên skype: cophieu86.com để được tư vấn chi tiết.

————————
NGUYỄN HỮU BÌNH – Quản lý tài khoản chứng khoán
(Hỗ trợ tư vấn đầu tư – mở tài khoản chứng khoán)
Điện thoại: 0983 361 688

Tư vấn chuyên sâu trên Skype: cophieu86.com
https://www.facebook.com/cophieu86/
Website: www.cophieu86.com
Tham gia nhóm phân tích cổ phiếu chuyên sâu tại đây.

TOP 30 cổ phiếu mạnh và những cổ phiếu khuyến nghị ngày 13/08

Danh sách TOP 30 cổ phiếu cổ phiếu khuyến nghị ngày 13/08:

Bộ lọc kỹ thuật của chúng tôi đưa ra danh sách các cổ phiếu khuyến nghị theo dõi hôm nay, gồm 30 mã cổ phiếu có điểm tích lũy, có lực tăng mạnh. Hệ thống đánh giá và đưa ra danh sách các cổ phiếu khuyến nghị có sức mạnh dòng tiền, lực tăng ngắn và trung hạn… Sau đây là bảng danh sách các cổ phiếu khuyến nghị ngày 13/08:

TOP 30 cổ phiếu mạnh và những cổ phiếu khuyến nghị ngày 13/08
TOP 30 cổ phiếu khuyến nghị theo dõi ngày 13/08

(*) Các thuật ngữ nằm trong danh sách cổ phiếu khuyến nghị: Đà Tăng: Thể hiện sức bật của cổ phiếuTích lũy: CP càng tích lũy lâu thì điểm càng cao; Thanh khoản: Trên 7.5 là thể hiện dòng tiền khá mạnh đang được đẩy vào CP đó; Cơ bản: Trên 5.0 thể hiện cổ phiếu đó là doanh nghiệp cơ bản tăng trưởng có báo cáo tốt; Vốn hóa: Thể hiện mức độ ảnh hưởng của cổ phiếu đến thị trường chung; % từ điểm Wash out: Đầu sóng dưới 5%, Giữa sóng 5-15%, Cuối sóng trên 15%.

Cổ phiếu khuyến nghị mua trong TOP 30 cổ phiếu khuyến nghị ngày 13/08:

– VCB: Giá khuyến nghị mua từ 61.5 đến 62.7 và giá mục tiêu 75. Ngưỡng cắt lỗ tại 58.

– DIG: Giá khuyến nghị mua từ 15.5 đến 16 và giá mục tiêu 20. Ngưỡng cắt lỗ tại 14.3.

– PVD: Giá khuyến nghị mua từ 15.6 đến 16 và giá mục tiêu 18.3. Ngưỡng cắt lỗ tại 13.

– PLX: Giá khuyến nghị mua từ 62 đến 63.3 và giá mục tiêu 69.6. Ngưỡng cắt lỗ tại 59.

– ACB: Giá khuyến nghị mua từ 36.5 đến 37 và giá mục tiêu 41.2. Ngưỡng cắt lỗ tại 33.

– HVN: Giá khuyến nghị mua từ 36.5 đến 37 và giá mục tiêu 43. Ngưỡng cắt lỗ tại 33.

– VJC: Giá khuyến nghị mua từ 149 đến 151.5 và giá mục tiêu 183. Ngưỡng cắt lỗ tại 140.

– VND: Giá khuyến nghị mua từ 19.5 đến 20 và giá mục tiêu 22.5. Ngưỡng cắt lỗ tại 16.5.

– CTD: Giá khuyến nghị mua từ 154 đến 156 và giá mục tiêu 178. Ngưỡng cắt lỗ tại 148.

– GMD: Giá khuyến nghị mua từ 25.5 đến 26 và giá mục tiêu 29. Ngưỡng cắt lỗ tại 23.5.

– NVL: Giá khuyến nghị mua từ 62.5 đến 64 và giá mục tiêu 75. Ngưỡng cắt lỗ tại 58.

– BVH: Giá khuyến nghị mua từ 81 đến 83.5 và giá mục tiêu 87. Ngưỡng cắt lỗ tại 74.

– HDB: Giá khuyến nghị mua từ 35.5 đến 36.6 và giá mục tiêu 40.3. Ngưỡng cắt lỗ tại 32.

Các bạn muốn được biết chi tiết điểm mua các mã khuyến nghị, hoặc cần tư vấn chuyên sâu về thị trường chứng khoán. Vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo số điện thoại bên dưới, hoặc nhắn tin tại Fanpage cophieu86; hoặc add nick trên skype: cophieu86.com để được tư vấn chi tiết.

————————
NGUYỄN HỮU BÌNH – Quản lý tài khoản chứng khoán
(Hỗ trợ tư vấn đầu tư – mở tài khoản chứng khoán)
Điện thoại: 0983 361 688

Tư vấn chuyên sâu trên Skype: cophieu86.com
https://www.facebook.com/cophieu86/
Website: www.cophieu86.com
Tham gia nhóm phân tích cổ phiếu chuyên sâu tại đây.

TOP 30 cổ phiếu mạnh và những cổ phiếu khuyến nghị ngày 10/08

Danh sách TOP 30 cổ phiếu cổ phiếu khuyến nghị ngày 10/08:

Bộ lọc kỹ thuật của chúng tôi đưa ra danh sách các cổ phiếu khuyến nghị theo dõi hôm nay, gồm 30 mã cổ phiếu có điểm tích lũy, có lực tăng mạnh. Hệ thống đánh giá và đưa ra danh sách các cổ phiếu khuyến nghị có sức mạnh dòng tiền, lực tăng ngắn và trung hạn… Sau đây là bảng danh sách các cổ phiếu khuyến nghị ngày 10/08:

TOP 30 cổ phiếu mạnh và những cổ phiếu khuyến nghị ngày 10/08
TOP 30 cổ phiếu khuyến nghị theo dõi ngày 10/08

(*) Các thuật ngữ nằm trong danh sách cổ phiếu khuyến nghị: Đà Tăng: Thể hiện sức bật của cổ phiếuTích lũy: CP càng tích lũy lâu thì điểm càng cao; Thanh khoản: Trên 7.5 là thể hiện dòng tiền khá mạnh đang được đẩy vào CP đó; Cơ bản: Trên 5.0 thể hiện cổ phiếu đó là doanh nghiệp cơ bản tăng trưởng có báo cáo tốt; Vốn hóa: Thể hiện mức độ ảnh hưởng của cổ phiếu đến thị trường chung; % từ điểm Wash out: Đầu sóng dưới 5%, Giữa sóng 5-15%, Cuối sóng trên 15%.

Cổ phiếu khuyến nghị mua trong TOP 30 cổ phiếu khuyến nghị ngày 10/08:

– DIG: Giá khuyến nghị mua từ 15.5 đến 16 và giá mục tiêu 20. Ngưỡng cắt lỗ tại 14.3.

– PVD: Giá khuyến nghị mua từ 14.8 đến 15.2 và giá mục tiêu 18.3. Ngưỡng cắt lỗ tại 13.

– ACB: Giá khuyến nghị mua từ 35.6 đến 36.3 và giá mục tiêu 41.2. Ngưỡng cắt lỗ tại 33.

– HVN: Giá khuyến nghị mua từ 37 đến 37.5 và giá mục tiêu 43. Ngưỡng cắt lỗ tại 33.

– VND: Giá khuyến nghị mua từ 18.5 đến 19 và giá mục tiêu 22.5. Ngưỡng cắt lỗ tại 16.5.

– GMD: Giá khuyến nghị mua từ 25.5 đến 26 và giá mục tiêu 29. Ngưỡng cắt lỗ tại 23.5.

– BVH: Giá khuyến nghị mua từ 80 đến 80.5 và giá mục tiêu 87. Ngưỡng cắt lỗ tại 74.

– HDB: Giá khuyến nghị mua từ 35 đến 36 và giá mục tiêu 40.3. Ngưỡng cắt lỗ tại 32.

– VSC: Giá khuyến nghị mua từ 38 đến 39.2 và giá mục tiêu 45. Ngưỡng cắt lỗ tại 34.

– VCB: Giá khuyến nghị mua từ 60.5 đến 61.5 và giá mục tiêu 75. Ngưỡng cắt lỗ tại 54.

– MSN: Giá khuyến nghị mua từ 87 đến 89 và giá mục tiêu 110. Ngưỡng cắt lỗ tại 79.

Các bạn muốn được biết chi tiết điểm mua các mã khuyến nghị, hoặc cần tư vấn chuyên sâu về thị trường chứng khoán. Vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo số điện thoại bên dưới, hoặc nhắn tin tại Fanpage cophieu86; hoặc add nick trên skype: cophieu86.com để được tư vấn chi tiết.

————————
NGUYỄN HỮU BÌNH – Quản lý tài khoản chứng khoán
(Hỗ trợ tư vấn đầu tư – mở tài khoản chứng khoán)
Điện thoại: 0983 361 688

Tư vấn chuyên sâu trên Skype: cophieu86.com
https://www.facebook.com/cophieu86/
Website: www.cophieu86.com
Tham gia nhóm phân tích cổ phiếu chuyên sâu tại đây.

TOP 30 cổ phiếu mạnh và những cổ phiếu khuyến nghị ngày 09/08

Danh sách TOP 30 cổ phiếu cổ phiếu khuyến nghị ngày 09/08:

Bộ lọc kỹ thuật của chúng tôi đưa ra danh sách các cổ phiếu khuyến nghị theo dõi hôm nay, gồm 30 mã cổ phiếu có điểm tích lũy, có lực tăng mạnh. Hệ thống đánh giá và đưa ra danh sách các cổ phiếu khuyến nghị có sức mạnh dòng tiền, lực tăng ngắn và trung hạn… Sau đây là bảng danh sách các cổ phiếu khuyến nghị ngày 09/08:

TOP 30 cổ phiếu mạnh và những cổ phiếu khuyến nghị ngày 09/08
TOP 30 cổ phiếu khuyến nghị theo dõi ngày 09/08

(*) Các thuật ngữ nằm trong danh sách cổ phiếu khuyến nghị: Đà Tăng: Thể hiện sức bật của cổ phiếuTích lũy: CP càng tích lũy lâu thì điểm càng cao; Thanh khoản: Trên 7.5 là thể hiện dòng tiền khá mạnh đang được đẩy vào CP đó; Cơ bản: Trên 5.0 thể hiện cổ phiếu đó là doanh nghiệp cơ bản tăng trưởng có báo cáo tốt; Vốn hóa: Thể hiện mức độ ảnh hưởng của cổ phiếu đến thị trường chung; % từ điểm Wash out: Đầu sóng dưới 5%, Giữa sóng 5-15%, Cuối sóng trên 15%.

Cổ phiếu khuyến nghị mua trong TOP 30 cổ phiếu khuyến nghị ngày 09/08:

– PVD: Giá khuyến nghị mua từ 14.8 đến 15.2 và giá mục tiêu 18.3. Ngưỡng cắt lỗ tại 13.

– ACB: Giá khuyến nghị mua từ 35.6 đến 36.3 và giá mục tiêu 41.2. Ngưỡng cắt lỗ tại 33.

– VND: Giá khuyến nghị mua từ 18.5 đến 19 và giá mục tiêu 22.5. Ngưỡng cắt lỗ tại 16.5.

– DHG: Giá khuyến nghị mua từ 100 đến 101 và giá mục tiêu 114. Ngưỡng cắt lỗ tại 97.

– BVH: Giá khuyến nghị mua từ 78 đến 79 và giá mục tiêu 87. Ngưỡng cắt lỗ tại 74.

– HDB: Giá khuyến nghị mua từ 35 đến 36 và giá mục tiêu 40.3. Ngưỡng cắt lỗ tại 32.

– VSC: Giá khuyến nghị mua từ 38 đến 39.2 và giá mục tiêu 45. Ngưỡng cắt lỗ tại 34.

– VCB: Giá khuyến nghị mua từ 60.5 đến 61.5 và giá mục tiêu 75. Ngưỡng cắt lỗ tại 54.

– MSN: Giá khuyến nghị mua từ 87 đến 89 và giá mục tiêu 110. Ngưỡng cắt lỗ tại 79.

– CTG: Giá khuyến nghị mua từ 23 đến 23.6 và giá mục tiêu 26.5. Ngưỡng cắt lỗ tại 22.

– GEX: Giá khuyến nghị mua từ 34.5 đến 35.2 và giá mục tiêu 40. Ngưỡng cắt lỗ tại 32.

– DPM: Giá khuyến nghị mua từ 17.8 đến 18.2 và giá mục tiêu 20.4. Ngưỡng cắt lỗ tại 16.5.

Các bạn muốn được biết chi tiết điểm mua các mã khuyến nghị, hoặc cần tư vấn chuyên sâu về thị trường chứng khoán. Vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo số điện thoại bên dưới, hoặc nhắn tin tại Fanpage cophieu86; hoặc add nick trên skype: cophieu86.com để được tư vấn chi tiết.

————————
NGUYỄN HỮU BÌNH – Quản lý tài khoản chứng khoán
(Hỗ trợ tư vấn đầu tư – mở tài khoản chứng khoán)
Điện thoại: 0983 361 688

Tư vấn chuyên sâu trên Skype: cophieu86.com
https://www.facebook.com/cophieu86/
Website: www.cophieu86.com
Tham gia nhóm phân tích cổ phiếu chuyên sâu tại đây.

TOP 30 cổ phiếu mạnh và những cổ phiếu khuyến nghị ngày 09/08

Danh sách TOP 30 cổ phiếu cổ phiếu khuyến nghị ngày 09/08:

Bộ lọc kỹ thuật của chúng tôi đưa ra danh sách các cổ phiếu khuyến nghị theo dõi hôm nay, gồm 30 mã cổ phiếu có điểm tích lũy, có lực tăng mạnh. Hệ thống đánh giá và đưa ra danh sách các cổ phiếu khuyến nghị có sức mạnh dòng tiền, lực tăng ngắn và trung hạn… Sau đây là bảng danh sách các cổ phiếu khuyến nghị ngày 09/08:

TOP 30 cổ phiếu mạnh và những cổ phiếu khuyến nghị ngày 09/08
TOP 30 cổ phiếu khuyến nghị theo dõi ngày 09/08

(*) Các thuật ngữ nằm trong danh sách cổ phiếu khuyến nghị: Đà Tăng: Thể hiện sức bật của cổ phiếuTích lũy: CP càng tích lũy lâu thì điểm càng cao; Thanh khoản: Trên 7.5 là thể hiện dòng tiền khá mạnh đang được đẩy vào CP đó; Cơ bản: Trên 5.0 thể hiện cổ phiếu đó là doanh nghiệp cơ bản tăng trưởng có báo cáo tốt; Vốn hóa: Thể hiện mức độ ảnh hưởng của cổ phiếu đến thị trường chung; % từ điểm Wash out: Đầu sóng dưới 5%, Giữa sóng 5-15%, Cuối sóng trên 15%.

Cổ phiếu khuyến nghị mua trong TOP 30 cổ phiếu khuyến nghị ngày 09/08:

– PVD: Giá khuyến nghị mua từ 14.8 đến 15.2 và giá mục tiêu 18.3. Ngưỡng cắt lỗ tại 13.

– ACB: Giá khuyến nghị mua từ 35.6 đến 36.3 và giá mục tiêu 41.2. Ngưỡng cắt lỗ tại 33.

– VND: Giá khuyến nghị mua từ 18.5 đến 19 và giá mục tiêu 22.5. Ngưỡng cắt lỗ tại 16.5.

– DHG: Giá khuyến nghị mua từ 100 đến 101 và giá mục tiêu 114. Ngưỡng cắt lỗ tại 97.

– BVH: Giá khuyến nghị mua từ 78 đến 79 và giá mục tiêu 87. Ngưỡng cắt lỗ tại 74.

– HDB: Giá khuyến nghị mua từ 35 đến 36 và giá mục tiêu 40.3. Ngưỡng cắt lỗ tại 32.

– VSC: Giá khuyến nghị mua từ 38 đến 39.2 và giá mục tiêu 45. Ngưỡng cắt lỗ tại 34.

– VCB: Giá khuyến nghị mua từ 60.5 đến 61.5 và giá mục tiêu 75. Ngưỡng cắt lỗ tại 54.

– MSN: Giá khuyến nghị mua từ 87 đến 89 và giá mục tiêu 110. Ngưỡng cắt lỗ tại 79.

– CTG: Giá khuyến nghị mua từ 23 đến 23.6 và giá mục tiêu 26.5. Ngưỡng cắt lỗ tại 22.

– GEX: Giá khuyến nghị mua từ 34.5 đến 35.2 và giá mục tiêu 40. Ngưỡng cắt lỗ tại 32.

– DPM: Giá khuyến nghị mua từ 17.8 đến 18.2 và giá mục tiêu 20.4. Ngưỡng cắt lỗ tại 16.5.

Các bạn muốn được biết chi tiết điểm mua các mã khuyến nghị, hoặc cần tư vấn chuyên sâu về thị trường chứng khoán. Vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo số điện thoại bên dưới, hoặc nhắn tin tại Fanpage cophieu86; hoặc add nick trên skype: cophieu86.com để được tư vấn chi tiết.

————————
NGUYỄN HỮU BÌNH – Quản lý tài khoản chứng khoán
(Hỗ trợ tư vấn đầu tư – mở tài khoản chứng khoán)
Điện thoại: 0983 361 688

Tư vấn chuyên sâu trên Skype: cophieu86.com
https://www.facebook.com/cophieu86/
Website: www.cophieu86.com
Tham gia nhóm phân tích cổ phiếu chuyên sâu tại đây.