Phân tích cổ phiếu ACB: Giá trị hợp lý của cổ phiếu ACB là 48.000đ

ACB công bố BCTC hợp nhất Q1/2018 với LNTT tăng 150,52% so với cùng kỳ và đạt 1.490 tỷ đồng. Kết quả trên hoàn thành 26,15% kế hoạch cả năm của Ngân hàng là 5.699 tỷ đồng (tăng trưởng 114,55%). Giá trị hợp lý của cổ phiếu ACB là 48.000đ, tương đương P/B dự phóng là 2,5 lần.

Dự báo LNTT tăng trưởng 126,63% và đạt 6.019 tỷ đồng. KQKD Q1 vượt kỳ vọng nhờ tăng trưởng cho vay cao hơn bình quân ngành cộng với chi phí dự phòng giảm mạnh. Ngân hàng đã lấy lại phong độ và bước vào chu kỳ tăng trưởng nhanh sau khi xử lý hết toàn bộ tài sản liên quan đến nhóm công ty G6 trong 5 năm qua.

Phân tích cổ phiếu ACB: Giá trị hợp lý của cổ phiếu ACB là 48.000đ
ACB công bố BCTC hợp nhất Q1/2018 với LNTT tăng 150,52% so với cùng kỳ và đạt 1.490 tỷ đồng

ACB là một trong những ngân hàng có thương hiệu tốt nhất trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam với chất lượng tài sản và toàn bộ các chỉ số an toàn tài chính ở mức tốt. Trong khi đó Ngân hàng còn có nhiều tài sản đảm bảo từ nhóm công ty G6 (hạch toán ở mục ngoại bảng) có thể bán ra, từ đó đóng góp vào LNTT trong vài năm tới. Room của cổ phiếu ACB đã kín trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, nếu Ngân hàng bán ra một phần cổ phiếu quỹ thì room có thể sẽ có cơ hội hở trở lại.

KQKD khả quan đạt được chủ yếu nhờ cho vay khách hàng tăng 6,66% so với đầu năm và tiền gửi khách hàng tăng 6,98% so với đầu năm. Thu nhập lãi thuần và thu nhập ngoài lãi lần lượt tăng 24,36% và 21,19% so với cùng kỳ. Chi phí hoạt động tăng 13,94% so với cùng kỳ. Tuy nhiên do ACB đã trích lập xong toàn bộ các tài sản tồn đọng liên quan đến nhóm công ty G6 nên chi phí dự phòng giảm 77,93% so với cùng kỳ. Dự báo ban đầu là LNTT năm 2018 sẽ tăng trưởng 126,63% và đạt 6.019 tỷ đồng; nhờ tăng trưởng cho vay khách hàng đạt 18% và tăng trưởng tiền gửi khách hàng đạt 18%.

Cho vay khách hàng tăng 6,66% so với đầu năm – đạt 211,67 nghìn tỷ đồng. Trong đó:

Cơ cấu cho vay theo kỳ hạn: Cho vay kỳ hạn ngắn tăng 7,71% so với đầu năm đạt 106,56 nghìn tỷ đồng, đóng góp 50,35% vào tổng dư nợ. Cho vay trung dài hạn tăng 5,61% so với đầu năm đạt 105,1 nghìn tỷ đồng, đóng góp 49,65% vào tổng dư nợ.

Cơ cấu cho vay theo loại tiền: Cho vay bằng tiền đồng tăng 6,58% so với đầu năm đạt 202,09 nghìn tỷ đồng, đóng góp 95,48% vào tổng dư nợ. Cho vay bằng đồng USD tăng 8,19% so với đầu năm đạt 9,57 nghìn tỷ đồng, đóng góp 4,52% vào tổng dư nợ.

Hiện trên BCTC Q1 chưa có cơ cấu cho vay theo đối tượng khách hàng và ngành nghề. Tuy nhiên, giống như ở nhiều ngân hàng khác, động lực tăng trưởng nhiều khả năng là cho vay khách hàng cá nhân và DNVV.

Tiền gửi khách hàng cũng tăng 6,98% so với đầu năm và đạt 258,25 nghìn tỷ đồng.

Về cơ cấu tiền gửi theo kỳ hạn: Tiền gửi có kỳ hạn tăng 7,62% so với đầu năm đạt 216,39 nghìn tỷ đồng, đóng góp 83,79% vào tổng vốn huy động. Tiền gửi không kỳ hạn tăng 4,38% so với đầu năm đạt 39,86 nghìn tỷ đồng, đóng góp 15,44% vào tổng vốn huy động.

Về cơ cấu tiền gửi theo loại tiền: Tiền gửi tiền đồng tăng 7,7% so với đầu năm đạt 248,82 nghìn tỷ đồng, đóng góp 96,35%% vào tổng vốn huy động. Tiền gửi bằng USD giảm 8,99% so với đầu năm đạt 9.428 tỷ đồng, đóng góp 3,65% vào tổng vốn huy động.

Theo đó hệ số LDR thuần gần như giữ nguyên ở mức 82% so với tại thời điểm cuối năm 2017 (là 82,2%). ACB thường có chính sách duy trì hệ số LDR thấp, khoảng từ 80% trở xuống.

Tài sản sinh lãi tăng 16,56% so với cùng kỳ lên 275,42 nghìn tỷ đồng – Với tỷ trọng trái phiếu giảm từ 21,46% trong Q1 năm ngoái xuống còn 17,31% (ACB đã bán 9,412 tỷ đồng trái phiếu trong 6 tháng qua). Trong khi đó cho vay khách hàng chiếm 76,85% tổng tài sản sinh lãi (năm ngoái là 75,08%). Cho vay liên ngân hàng chiếm 5,84% tổng tài sản sinh lãi (năm ngoái là 3,45%).

Phân tích cổ phiếu ACB: Giá trị hợp lý của cổ phiếu ACB là 48.000đ
Cho vay khách hàng chiếm 76,85% tổng tài sản sinh lãi (năm ngoái là 75,08%)

Tỷ lệ NIM tăng 0,19% so với cùng kỳ lên 3,46% nhưng vẫn thấp hơn 0,02% so với đầu năm – nhờ lợi suất gộp bình quân tăng 0,16% lên 8,25% và chi phí huy động giảm 0,13% xuống còn 4,76%.

Trong các tài sản sinh lãi, lợi suất cho vay khách hàng tăng 0,18% lên 9,1%; lợi suất cho vay liên ngân hàng giảm 0,18% xuống còn 3,82% và lợi suất trái phiếu giảm 0,3% xuống còn 5,71%. Sau khi hiện thực hóa lợi nhuận danh mục trái phiếu đầu tư trong Q1/2018, lợi suất trái phiếu đầu tư của ACB đã giảm từ 6,23% tại thời điểm cuối năm 2017 xuống còn 5,71% (tương đương giảm 0,52%).

Về nguồn huy động, chi phí huy động giảm 0,13% so với cùng kỳ và giảm 0,15% so với đầu năm xuống còn 4,76%. Trong đó, chi phí huy động từ tiền gửi khách hàng tăng nhẹ 0,05% lên 4,74% trong khi chi phí huy động từ giấy tờ có giá giảm mạnh 3,56% xuống còn 6,98%. ACB có 3.000 tỷ đồng trái phiếu là vốn cấp 2 đã đáo hạn trong Q1/2018, từ đó giúp giảm chi phí huy động.

Thu nhập lãi thuần tăng 24,36% so với cùng kỳ lên 2.372 tỷ đồng – nhờ tổng tài sản sinh lãi tăng 16,56% so với cùng kỳ lên 275,42 nghìn tỷ đồng và tỷ lệ NIM tăng 0,19% so với cùng kỳ lên 3,46%.

Thu nhập ngoài lãi tăng khiêm tốn 21,19% so với cùng kỳ – đạt 930,56 tỷ đồng. Trong đó:

• Lãi thuần hoạt động dịch vụ tăng 42,36% so với cùng kỳ đạt 352,94 tỷ đồng.

• Lãi thuần hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng 17,60% so với cùng kỳ năm ngoái lên 78,42 tỷ đồng.

• Lãi thuần mua bán chứng khoán kinh doanh/đầu tư tăng 68,57% so với cùng kỳ đạt 143,22 tỷ đồng.

• Và lợi nhuận khác giảm nhẹ 3,34% so với cùng kỳ còn 350,60 tỷ đồng.

Theo đó tổng thu nhập hoạt động tăng 23,45% so với cùng kỳ – đạt 3.303 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động tăng 13,94% so với cùng kỳ – lên 1.679 tỷ đồng. Trong đó;

• Chi phí liên quan đến nhân viên là 791,20 tỷ đồng (tăng 1,09% so với cùng kỳ). Tuy nhiên, số lượng nhân viên tăng 5,29% so với cùng kỳ lên 10.540 người. Do đó, mức lương bình quân tháng/nhân viên giảm 3,99% so với cùng kỳ từ 26 triệu đồng trong Q1 năm ngoái xuống 25 triệu đồng cùng kỳ năm nay.

• Chi phí liên quan đến tài sản tăng mạnh 40,63% so với cùng kỳ lên 310 tỷ đồng.

• Các chi phí quản lý khác cũng tăng 30,75% so với cùng kỳ lên 366 tỷ đồng.

• Chi phí bảo hiểm tiền gửi khách hàng tăng 16,14% so với cùng kỳ lên 70,72 tỷ đồng với tiền gửi khách hàng tăng (tăng 16,73% so với cùng kỳ).

Theo đó, hệ số CIR được cải thiện, giảm còn 50,8% – từ 55,1% vào cuối Q1/2017.

Chi phí dự phòng giảm mạnh 77,93% so với cùng kỳ – là 134 tỷ đồng. Trong đó;

• 129,12 tỷ đồng là dự phòng chung cho vay (tăng 33,87% so với cùng kỳ).

• Và chỉ 16,23 tỷ đồng là dự phòng cụ thể (giảm 96,10% so với cùng kỳ).

• ACB đã xử lý toàn bộ trái phiếu VAMC trong năm 2017 và không cần phải trích lập dự phòng cho trái phiếu đặc biệt này kể từ năm 2018.

Tỷ lệ nợ xấu sau xử lý không đổi ở mức 0,71% – so với mức tương đương 0,71% vào cuối năm 2017. Như vậy, chỉ có 88 tỷ đồng nợ xấu mới hình thành trong Q1/2018. Hệ số LLR là 133% so với mức 131% vào cuối năm 2017.

Các điểm nổi bật trong phân loạn nợ như sau;

• Nợ nhóm 3 giảm 31,2% so với đầu năm còn 224 tỷ đồng (tương đương 0,11% tổng dư nợ).

• Nợ nhóm 4 tăng 55,5% so với đầu năm lên 428 tỷ đồng (tương đương 0,20% tổng dư nợ).

• Nợ nhóm 5 tăng 4,7% so với đầu năm lên 825 tỷ đồng tương đương 0,39% tổng dư nợ).

Do đó, LNTT trong Q1/2018 đạt 1.490 tỷ đồng (tăng 150,52% so với cùng kỳ).

Dự báo cho năm 2018, LNTT tăng trưởng 126,63% đạt 6.019 tỷ đồng. Các giả định chính của chúng tôi như sau:

(1) Chúng tôi dự báo cho vay khách hàng tăng trưởng 18% đạt 234 nghìn tỷ đồng.

(2) Chúng tôi dự báo huy động khách hàng tăng trưởng 18% đạt 284 nghìn tỷ đồng.

(3) Chúng tôi dự báo tỷ lệ NIM tăng nhẹ 0,07% lên 3,55% từ 3,48% trong năm 2017.

(4) Theo đó dự báo thu nhập lãi thuần tăng trưởng 18,01% đạt 9.981 tỷ đồng.

(5) Chúng tôi dự báo tổng thu nhập ngoài lãi đạt 3.037 tỷ đồng (tăng trưởng 1,90%) với dự báo ACB có thể ghi nhận lãi thuần chứng khoán đầu tư cao hơn và thu nhập từ thu hồi các tài sản đã được trích lập hoàn toàn cũng cao hơn.

(6) Chúng tôi giữ nguyên dự báo chi phí hoạt động là 6.522 tỷ đồng (tăng trưởng 4,91%).

(7) Chúng tôi dự báo chi phí dự phòng giảm 81,41%s so với năm 2017 còn 476 tỷ đồng. Như đã đề cập, trái phiếu VAMC và khoản nợ liên quan đến nhóm công ty G8 đã được xử lý hoàn toàn trong khi đó dư nợ hiện tại của ACB (chủ yếu là cho vay khách hàng cá nhân và các DNNVV) có rủi ro thấp.

(8) Chúng tôi dự báo tỷ lệ nợ xấu sau xử lý là 0,8% (năm 2017 là 0,7%).

(9) Dự báo hệ số CAR là 10% vào cuối năm 2018, thấp hơn so với mức dự báo trước đó của chúng tôi là 12% do Ngân hàng trong Q1 đã mua lại 3.000 tỷ đồng trái phiếu cấp 2.

Theo đó, chúng tôi dự báo EPS dự phóng 2018 là 4.833đ. BVPS là 21.145đ. ROAA là 1,56% và ROAE là 26,1%. P/B dự phóng tại thị giá cổ phiếu hiện tại là 2,22 lần.

Phân tích cổ phiếu ACB: Giá trị hợp lý của cổ phiếu ACB là 48.000đ
Dự báo cho năm 2018, LNTT tăng trưởng 126,63% đạt 6.019 tỷ đồng

Bán cổ phiếu quỹ sẽ giúp tăng vốn và tạo thặng dư vốn cổ phần – ACB hiện nắm giữ 41,4 triệu cổ phiếu quỹ (tương đương 4,03% tổng số phiếu đang lưu hành) với giá trị đầu tư là 16.000đ/cp. Chưa có thông tin cụ thể về khả năng bán cổ phiếu quỹ của Ngân hàng. Tuy nhiên, nếu cần tăng vốn, Ngân hàng thường lựa chọn bán cổ phiếu quỹ ở mức giá cao. Giả định, Ngân hàng bán cổ phiếu quỹ với giá bán bằng thị giá, số lãi thu về lên tới 1.300-1.500 tỷ đồng và được bổ sung vào thặng dư vốn cổ phần. Nhờ vậy BVPS sẽ tăng từ 20.351đ lên khoảng 22.400đ/cp. Và đây cũng sẽ là động lực hỗ trợ giá cổ phiếu.

Tài sản đảm bảo ngoại bảng là nguồn lợi nhuận rất tiềm năng khác – ACB hiện có khoảng 3.051 tỷ đồng tài sản đảm bảo liên quan đến nhiều khoản vay khác nhau (đã được xử lý hoàn toàn và hạch toán ngoại bảng). Các tài sản này bao gồm cả cổ phiếu và một số BĐS có giá trị thị trường rõ ràng. Chúng tôi dự báo ACB sẽ bán và ghi nhận một số hoặc toàn bộ giá trị các tài sản này trong một vài năm tới.

Ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 48.000đ/cp, tương đương P/B dự phóng là 2,5 lần sau.  Với chất lượng tài sản tốt và tiềm năng lợi nhuận lớn từ các tài sản đảm bảo ngoại bảng, ACB xứng đáng có định giá cao hơn bình quân các ngân hàng đã niêm yết.

Dự báo của chúng tôi không bao gồm tiềm năng lợi nhuận từ thanh lý các tài sản liên quan đến nhóm công ty G6 cũng như tiềm năng thặng dư vốn cổ phần từ phát hành cổ phiếu mới, là yếu tố có thể hỗ trợ định giá. Do đó, cùng với lợi nhuận cải thiện đáng kể, hai yếu tố này cũng sẽ giúp hỗ trợ giá cổ phiếu đáng kể. Từ quan điểm phân tích căn bản, ACB vẫn là một trong những ngân hàng bán lẻ tốt nhất tại Việt Nam với chất lượng tài sản và công tác quản trị doanh nghiệp rất tốt.

Room khối ngoại của ACB đã kín gần 10 năm qua, thậm chí trước khi ACB mua lại cổ phiếu quỹ (41,1 triệu cổ phiếu), do đó việc tiệp cận cổ phiếu đối với các NĐT mới là khá khó khăn. Tuy nhiên, chúng tôi cũng nhận thấy một số giao dịch bán ra cổ phiếu của NĐTNN trong những tuần gần đây (1,24 triệu cổ phiếu). Và nếu khối ngoại bán ra hơn 30% ứng với phần cổ phiếu quỹ (12,43 triệu cổ phiếu), room có thể hở trở lại. Hoặc NĐT có thể chờ đợi các lô cổ phiếu giao dịch thỏa thuận.

—————————
Nguyễn Hữu Bình 
– Nhà quản lý tài khoản chứng khoán
(nhận Hợp tác đầu tư – Quản lý tài khoản chứng khoán)
Điện thoại: 0983 361 688

Tư vấn chuyên sâu trên Skype: cophieu86.com
https://www.facebook.com/cophieu86/
Website: www.cophieu86.com
Tham gia nhóm phân tích cổ phiếu chuyên sâu tại đây.

Advertisements

Phân tích cổ phiếu ACB: Dự báo năm 2018 LNTT tăng trưởng 126,63%

ACB đã tổ chức ĐHCĐTN vào ngày 19/4 và thông qua kế hoạch kinh doanh với LNTT đạt 5.699 tỷ đồng (tăng trưởng 114,55%). Kế hoạch trả cổ tức bằng cổ phiếu cho năm 2017 với tỷ lệ 15% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 15 cổ phiếu mới) và tỷ lệ 30% cho năm 2018 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 30 cổ phiếu mới).

Nhiệm kỳ HĐQT mới là 2018-2023 với 8 thành viên HĐQT đã được bầu sau thời gian dài thảo luận. Ước tính giá trị hợp lý cho cổ phiếu ACB từ 42.700đ (sau khi trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%) lên 55.000đ; tương đương P/B dự phóng năm 2018 là 2,86 lần. Dự báo LNTT từ 5.041 tỷ đồng lên 6.019 tỷ đồng (tăng trưởng 126,63%). ACB đã quay trở lại chu kỳ tăng trưởng mạnh mẽ sau khi xử lý hết tài sản tồn dư của nhóm công ty G6 trong 5 năm qua.

Phân tích cổ phiếu ACB: Dự báo năm 2018 LNTT tăng trưởng 126,63%
Ngân hàng đã trở lại vị thế là một trong những ngân hàng bán lẻ tốt nhất tại Việt Nam

Ngân hàng đã trở lại vị thế là một trong những ngân hàng bán lẻ tốt nhất tại Việt Nam với chất lượng tài sản tốt và các chỉ số an toàn tài chính được kiểm soát chặt. HĐQT nhiệm kỳ mới 2018-2023 đã được bầu với 8 thành viên sau nhiều thảo luận. Hiện room đã đầy và trước mắt ACB không có kế hoạch phát hành cổ phiếu để tăng vốn mà chỉ phát hành cổ phiếu trả cổ tức, do vậy room sẽ chưa sớm hở trở lại.

ACB đặt kế hoạch kinh doanh cao cho năm 2018 với LNTT là 5.699 tỷ đồng (tăng trưởng 114,55%), dựa trên những giả định sau:

1. Cho vay khách hàng tăng trưởng 15% đạt 228,29 nghìn tỷ đồng; bằng với hạn mức của NHNN. Tuy nhiên, giống như trong những năm trước, ngân hàng có thể xin nâng hạn mức tăng trưởng tín dụng vào nửa cuối năm (nâng 3-5% so với hạn mức ban đầu) nếu chất lượng tài sản vẫn tốt.

2. Tiền gửi khách hàng tăng trưởng 18% đạt 284,84 nghìn tỷ đồng.

3. Theo đó tổng tài sản tăng 18% đạt 335,49 nghìn tỷ đồng.

4. Vốn điều lệ sẽ tăng 25,43% lên 12.886 tỷ đồng sau khi Ngân hàng phát hành cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10% cho năm 2016 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 10 cổ phiếu mới, không tính cổ phiếu quỹ) và 15% cho năm 2017 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 15 cổ phiếu mới, không tính cổ phiếu quỹ).

5. Ngân hàng đặt mục tiêu chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 30% cho năm tài chính 2018.

6. Đặt mục tiêu tỷ lệ nợ xấu dưới 2% (tỷ lệ nợ xấu năm 2017 là 0,7%).

7. Theo đó LNTT là 5.699 tỷ đồng 9tawng trưởng 114,55%). Tuy nhiên ACB ước LNTT Q1 đạt khoảng 1.500 tỷ đồng, hoàn thành 26,32% kế hoạch cả năm 2018.

8. Hệ số ROAE là 24,98% (năm 2017 là 14,08%) và ROAA là 1,47% (năm 2017 là 0,82%).

Tại thời điểm cuối năm 2017, tất cả các hệ số an toàn tài chính chủ chốt vẫn được kiểm soát tốt:

• Hệ số CAR tính theo Basel 1 là 11,49% (tỷ lệ tối thiểu theo quy định của NHNN tại thời điểm cuối năm ngoái là 9%). ACB có thể bán cổ phiếu quỹ (41 triệu cổ phiếu) nếu cần phải nâng cao hệ số CAR trước khi phải dùng đến cách huy động vốn mới từ NĐT.

• Tỷ lệ vốn huy động ngắn hạn dùng để cho vay trung dài hạn mới chỉ là 23,97% trong khi tỷ lệ trần cho phép theo quy định của NHNN cho năm 2017 là 50% và năm 2018 là 45%. Theo đó, ACB sẽ không chịu áp lực phải đẩy mạnh huy động tiền gửi trung dài hạn.

• Hệ số LDR tính theo Thông tư 36 là 75,83% trong khi tỷ lệ trần theo quy định của NHNN là 80%. Trong khi đó hệ số LDR thuần là 82,77%.

Đại hội bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 với 8 thành viên – ACB đã trình NHNN danh sách 11 ứng viên cho HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023. Tuy nhiên, một ngày trước ĐHCĐTN diễn ra, NHNN chỉ chấp thuận 8 ứng viên cho bầu cử. Vẫn chưa có quyết định đối với 3 ứng viên còn lại. Tất cả 8 ứng viên có tên trong danh sách đều được bỏ phiếu đồng thuần. 3 ứng viên mà NHNN chưa có ý kiến gồm:

• Ông Đỗ Minh Toàn – Tổng giám đốc ACB.

• Ông Nguyễn Văn Hòa – Phó Tổng giám đốc ACB

• Ông Nguyễn Duy Hưng – Chủ tịch Công ty Luật TNHH Diên Hồng. Ông là ứng viên được đề cử bởi một nhóm cổ đông lớn (nắm giữ 10,45% cổ phần) và ông có thể có liên quan đến ông Nguyễn Đức Kiên và vợ, bà Đặng Ngọc Lan.

Phân tích cổ phiếu ACB: Dự báo năm 2018 LNTT tăng trưởng 126,63%
Dự báo năm 2018 cho vay khách hàng tăng 18% đạt 234 nghìn tỷ đồng

Cho năm 2018, dự báo LNTT tăng trưởng 126,63% đạt 6.019 tỷ đồng so với dự báo trước đó là 5.041 tỷ đồng (tăng trưởng 89,92%). Điều chỉnh tăng đối với dự báo lợi nhuận của chúng tôi chủ yếu nhờ dự báo cao hơn đối với thu nhập ngoài lãi. Cụ thể chúng tôi điều chỉnh tăng dự báo thu nhập ngoài lãi từ 2.282 tỷ đồng (giảm 22,34%) lên 3.307 tỷ đồng (tăng trưởng 1,90%). Các giả định chính của chúng tôi như sau:

• Dự báo cho vay khách hàng tăng 18% đạt 234 nghìn tỷ đồng.

• Dự báo huy động khách hàng tăng 18% đạt 284 nghìn tỷ đồng.

•Dự báo tỷ lệ NIM tăng nhẹ lên 3,55% từ 3,48% trong năm 2017.

• Theo đó dự báo thu nhập lãi thuần tăng trưởng 18,01% đạt 9.981 tỷ đồng.

• Tổng thu nhập ngoài lãi từ 2.282 tỷ đồng (giảm 23,44%) lên 3.037 tỷ đồng (tăng trưởng 1,90%) với dự báo ACB có thể ghi nhận lãi thuần chứng khoán đầu tư cao hơn và thu nhập từ thu hồi các tài sản đã được trích lập hoàn toàn cũng cao hơn.

• Dự báo chi phí hoạt động là 6.522 tỷ đồng (tăng trưởng 4,91%).

• Dự báo chi phí dự phòng từ 699 tỷ đồng (giảm 72,74%) xuống chỉ 476 tỷ đồng (giảm 81,41%). Như đã đề cập, trái phiếu VAMC và khoản nợ liên quan đến nhóm công ty G8 đã được xử lý hoàn toàn trong khi đó dư nợ hiện tại của ACB (chủ yếu là cho vay khách hàng cá nhân và các DNNVV) có rủi ro thấp.

• Dự báo tỷ lệ nợ xấu sau xử lý từ 1,0% xuống chỉ 0,8% (năm 2017 là 0,7%).

• Dự báo hệ số CAR là 12,1% vào cuối năm 2018.

Theo đó, dự báo EPS dự phóng 2018 là 4.833đ. BVPS là 21.145đ. ROAA là 1,56% và ROAE là 26,1%. P/B dự phóng tại thị giá cổ phiếu hiện tại là 2,48 lần.

Bán cổ phiếu quỹ sẽ giúp tăng vốn và tạo thặng dư vốn cổ phần – ACB hiện nắm giữ 41,4 triệu cổ phiếu quỹ (tương đương 4,03% tổng số phiếu đang lưu hành) với giá trị đầu tư là 16.000đ/cp. Chưa có xác nhận về khả năng bán cổ phiếu quỹ từ ACB trong năm 2018. Tuy nhiên, nếu cần tăng vốn, Ngân hàng thường lựa chọn bán cổ phiếu quỹ ở mức giá cao. Giả định, Ngân hàng bán cổ phiếu quỹ với giá bán bằng thị giá, số lãi thu về lên tới 1.300-1.500 tỷ đồng và được bổ sung vào thặng dư vốn cổ phần. Nhờ vậy BVPS sẽ tăng từ 20.351đ lên khoảng 22.400đ/cp. Và đây cũng sẽ là động lực hỗ trợ giá cổ phiếu.

Tài sản đảm bảo ngoại bảng là nguồn lợi nhuận rất tiềm năng khác – ACB hiện có khoảng 3.051 tỷ đồng tài sản đảm bảo liên quan đến nhiều khoản vay khác nhau (đã được xử lý hoàn toàn và hạch toán ngoại bảng). Các tài sản này bao gồm cả cổ phiếu và một số BĐS có giá trị thị trường rõ ràng. Chúng tôi dự báo ACB sẽ bán và ghi nhận một số hoặc toàn bộ giá trị các tài sản này trong một vài năm tới.

Ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu từ 42.700đ/cp (sau cổ tức cổ phiếu 10%), tương đương P/B dự phóng là 2,3 lần lên 55.000đ/cp, tương đương P/B dự phóng là 2,9 lần sau. Đồng thời với điều chỉnh tăng dự báo LNTT năm 2018 từ 5.041 tỷ đồng lên 6.019 tỷ đồng. ACB xứng đáng có định giá P/B cao hơn mức bình quân 9 ngân hàng đầu ngành đã niêm yết, là 2,5 lần.

Chúng tôi cũng lưu ý ở đây rằng trong dự báo của chúng tôi không bao gồm tiềm năng lợi nhuận từ thanh lý các tài sản liên quan đến nhóm công ty G6 cũng như tiềm năng thặng dư vốn cổ phần từ phát hành cổ phiếu mới, là yếu tố có thể hỗ trợ định giá. Do đó, bên cạnh lợi nhuận cải thiện đáng kể, hai yếu tố này cũng sẽ giúp hỗ trợ giá cổ phiếu đáng kể. Từ quan điểm phân tích căn bản, ACB vẫn là một trong những ngân hàng bán lẻ tốt nhất tại Việt Nam với chất lượng tài sản và công tác quản trị doanh nghiệp rất tốt.

—————————
Nguyễn Hữu Bình 
– Nhà quản lý tài khoản chứng khoán
(nhận Ủy thác đầu tư chứng khoán)
Điện thoại: 0983 361 688

Tư vấn chuyên sâu trên Skype: cophieu86.com
https://www.facebook.com/cophieu86/
Website: www.cophieu86.com
Tham gia nhóm phân tích cổ phiếu chuyên sâu tại đây.

TOP 30 cổ phiếu mạnh và những cổ phiếu khuyến nghị ngày 14/03

Danh sách TOP 30 cổ phiếu cổ phiếu khuyến nghị ngày 14/03:

Bộ lọc kỹ thuật của chúng tôi đưa ra danh sách các cổ phiếu khuyến nghị theo dõi hôm nay, gồm 30 mã cổ phiếu có điểm tích lũy, có lực tăng mạnh. Hệ thống đánh giá và đưa ra danh sách các cổ phiếu khuyến nghị có sức mạnh dòng tiền, lực tăng ngắn và trung hạn… Sau đây là bảng danh sách các cổ phiếu khuyến nghị ngày 14/03:

TOP 30 cổ phiếu mạnh và những cổ phiếu khuyến nghị ngày 14/03

(*) Giải thích các thuật ngữ nằm trong danh sách cổ phiếu khuyến nghị: Đà Tăng: Thể hiện sức bật của cổ phiếuTích lũy: CP càng tích lũy lâu thì điểm càng cao; Thanh khoản: Trên 7.5 là thể hiện dòng tiền khá mạnh đang được đẩy vào CP đó; Cơ bản: Trên 5.0 thể hiện cổ phiếu đó là doanh nghiệp cơ bản tăng trưởng có báo cáo tốt; Vốn hóa: Thể hiện mức độ ảnh hưởng của cổ phiếu đến thị trường chung; % từ điểm Wash out: Đầu sóng dưới 5%, Giữa sóng 5-15%, Cuối sóng trên 15%.

Cổ phiếu khuyến nghị mua trong TOP 30 cổ phiếu khuyến nghị ngày 14/03:

– MBB: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 40.5. Ngưỡng cắt lỗ tại 32.

– HCM: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 92. Ngưỡng cắt lỗ tại 69.

– BID: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 44.3. Ngưỡng cắt lỗ tại 36.2.

– VIC: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 125.5. Ngưỡng cắt lỗ tại 91.

– VCB: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 82. Ngưỡng cắt lỗ tại 66.

– SSI: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 46.5. Ngưỡng cắt lỗ tại 35.6.

– MSN: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 117.5. Ngưỡng cắt lỗ tại 86.5.

– DIG: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 33.8. Ngưỡng cắt lỗ tại 22.3.

– VND: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 34. Ngưỡng cắt lỗ tại 23.9.

– VNM: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 232. Ngưỡng cắt lỗ tại 198.

– CTG: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 41.5. Ngưỡng cắt lỗ tại 30.

– CSV: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 47.5. Ngưỡng cắt lỗ tại 38.

– LHG: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 29.5. Ngưỡng cắt lỗ tại 18.8.

– ACB: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 57.5. Ngưỡng cắt lỗ tại 44.

 

 

Các bạn muốn được tư vấn chuyên sâu thị trường chứng khoán, về cổ phiếu tiềm năng, vui lòng nhắn tin tại Fanpage cophieu86, hoặc add nick trên skype: cophieu86.com để được tư vấn chi tiết.

—————————
Nguyễn Hữu Bình 
– Nhà quản lý tài khoản chứng khoán
(nhận Hợp tác đầu tư – Quản lý tài khoản chứng khoán)
Điện thoại: 0983 361 688

Tư vấn chuyên sâu trên Skype: cophieu86.com
https://www.facebook.com/cophieu86/
Website: www.cophieu86.com
Tham gia nhóm phân tích cổ phiếu chuyên sâu tại đây.

TOP 30 cổ phiếu mạnh và những cổ phiếu khuyến nghị ngày 13/03

Danh sách TOP 30 cổ phiếu cổ phiếu khuyến nghị ngày 13/03:

Bộ lọc kỹ thuật của chúng tôi đưa ra danh sách các cổ phiếu khuyến nghị theo dõi hôm nay, gồm 30 mã cổ phiếu có điểm tích lũy, có lực tăng mạnh. Hệ thống đánh giá và đưa ra danh sách các cổ phiếu khuyến nghị có sức mạnh dòng tiền, lực tăng ngắn và trung hạn… Sau đây là bảng danh sách các cổ phiếu khuyến nghị ngày 13/03:

TOP 30 cổ phiếu mạnh và những cổ phiếu khuyến nghị ngày 13/03

(*) Giải thích các thuật ngữ nằm trong danh sách cổ phiếu khuyến nghị: Đà Tăng: Thể hiện sức bật của cổ phiếuTích lũy: CP càng tích lũy lâu thì điểm càng cao; Thanh khoản: Trên 7.5 là thể hiện dòng tiền khá mạnh đang được đẩy vào CP đó; Cơ bản: Trên 5.0 thể hiện cổ phiếu đó là doanh nghiệp cơ bản tăng trưởng có báo cáo tốt; Vốn hóa: Thể hiện mức độ ảnh hưởng của cổ phiếu đến thị trường chung; % từ điểm Wash out: Đầu sóng dưới 5%, Giữa sóng 5-15%, Cuối sóng trên 15%.

Cổ phiếu khuyến nghị mua trong TOP 30 cổ phiếu khuyến nghị ngày 13/03:

– ACB: Giá khuyến nghị mua từ… và giá mục tiêu 54.5. Ngưỡng cắt lỗ tại 40.7.

– REE: Giá khuyến nghị mua từ… và giá mục tiêu 45. Ngưỡng cắt lỗ tại 36.5.

– VIC: Giá khuyến nghị mua từ… và giá mục tiêu 125.5. Ngưỡng cắt lỗ tại 85.

– VCB: Giá khuyến nghị mua từ… và giá mục tiêu 82. Ngưỡng cắt lỗ tại 66.

– SSI: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 43.6. Ngưỡng cắt lỗ tại 34.3.

– MSN: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 117.5. Ngưỡng cắt lỗ tại 86.5.

– EIB: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 17.6. Ngưỡng cắt lỗ tại 14.8.

– VNM: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 232. Ngưỡng cắt lỗ tại 188.

– VJC: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 235. Ngưỡng cắt lỗ tại 197.

– GEX: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 45. Ngưỡng cắt lỗ tại 31.5.

– PNJ: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 207.6. Ngưỡng cắt lỗ tại 155.

– BVH: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 94.5. Ngưỡng cắt lỗ tại 78.5.

– CTG: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 38.5. Ngưỡng cắt lỗ tại 28.9.

– CSV: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 47. Ngưỡng cắt lỗ tại 38.

– LHG: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 29.5. Ngưỡng cắt lỗ tại 18.8.

– FPT: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 72. Ngưỡng cắt lỗ tại 56.5.

– GIL: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 51. Ngưỡng cắt lỗ tại 37.5.

– DIG: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 33.8. Ngưỡng cắt lỗ tại 22.3.

– VND: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 34. Ngưỡng cắt lỗ tại 23.9.

 

Các bạn muốn được tư vấn chuyên sâu thị trường chứng khoán, về cổ phiếu tiềm năng, vui lòng nhắn tin tại Fanpage cophieu86, hoặc add nick trên skype: cophieu86.com để được tư vấn chi tiết.

—————————
Nguyễn Hữu Bình 
– Nhà quản lý tài khoản chứng khoán
(nhận Hợp tác đầu tư – Quản lý tài khoản chứng khoán)
Điện thoại: 0983 361 688

Tư vấn chuyên sâu trên Skype: cophieu86.com
https://www.facebook.com/cophieu86/
Website: www.cophieu86.com
Tham gia nhóm phân tích cổ phiếu chuyên sâu tại đây.

TOP 30 cổ phiếu mạnh và những cổ phiếu khuyến nghị ngày 12/03

Danh sách TOP 30 cổ phiếu cổ phiếu khuyến nghị ngày 12/03:

Bộ lọc kỹ thuật của chúng tôi đưa ra danh sách các cổ phiếu khuyến nghị theo dõi hôm nay, gồm 30 mã cổ phiếu có điểm tích lũy, có lực tăng mạnh. Hệ thống đánh giá và đưa ra danh sách các cổ phiếu khuyến nghị có sức mạnh dòng tiền, lực tăng ngắn và trung hạn… Sau đây là bảng danh sách các cổ phiếu khuyến nghị ngày 12/03:

TOP 30 cổ phiếu mạnh và những cổ phiếu khuyến nghị ngày 12/03

(*) Giải thích các thuật ngữ nằm trong danh sách cổ phiếu khuyến nghị: Đà Tăng: Thể hiện sức bật của cổ phiếuTích lũy: CP càng tích lũy lâu thì điểm càng cao; Thanh khoản: Trên 7.5 là thể hiện dòng tiền khá mạnh đang được đẩy vào CP đó; Cơ bản: Trên 5.0 thể hiện cổ phiếu đó là doanh nghiệp cơ bản tăng trưởng có báo cáo tốt; Vốn hóa: Thể hiện mức độ ảnh hưởng của cổ phiếu đến thị trường chung; % từ điểm Wash out: Đầu sóng dưới 5%, Giữa sóng 5-15%, Cuối sóng trên 15%.

Cổ phiếu khuyến nghị mua trong TOP 30 cổ phiếu khuyến nghị ngày 12/03:

– VIC: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu … Ngưỡng cắt lỗ tại 85.

– SSI: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu … Ngưỡng cắt lỗ tại 34.3.

– VNM: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu … Ngưỡng cắt lỗ tại 188.

– GEX: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu … Ngưỡng cắt lỗ tại 31.5.

– PNJ: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu … Ngưỡng cắt lỗ tại 155.

– ACB: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu … Ngưỡng cắt lỗ tại 40.7.

– REE: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu … Ngưỡng cắt lỗ tại 36.5.

– BVH: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu … Ngưỡng cắt lỗ tại 78.5.

– MSN: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu … Ngưỡng cắt lỗ tại 86.5.

– LHG: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu … Ngưỡng cắt lỗ tại 18.8.

– LDG: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu … Ngưỡng cắt lỗ tại 23.

– FPT: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu … Ngưỡng cắt lỗ tại 56.5.

– GIL: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu … Ngưỡng cắt lỗ tại 37.5.

– DIG: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu … Ngưỡng cắt lỗ tại 22.3.

– VND: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu … Ngưỡng cắt lỗ tại 23.9.

– CTG: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu … Ngưỡng cắt lỗ tại 28.9.

– CSV: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu … Ngưỡng cắt lỗ tại 38.

Các bạn muốn được tư vấn chuyên sâu thị trường chứng khoán, về cổ phiếu tiềm năng, vui lòng nhắn tin tại Fanpage cophieu86, hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo số điện thoại bên dưới để được tư vấn chi tiết.

—————————
Nguyễn Hữu Bình 
– Nhà quản lý tài khoản chứng khoán
(nhận Hợp tác đầu tư – Quản lý tài khoản chứng khoán)
Điện thoại: 0983 361 688
https://www.facebook.com/cophieu86/
Website: www.cophieu86.com
Tham gia nhóm phân tích cổ phiếu chuyên sâu tại đây.

TOP 30 cổ phiếu mạnh và những cổ phiếu khuyến nghị ngày 08/03

Danh sách TOP 30 cổ phiếu cổ phiếu khuyến nghị ngày 08/03:

Bộ lọc kỹ thuật của chúng tôi đưa ra danh sách các cổ phiếu khuyến nghị theo dõi hôm nay, gồm 30 mã cổ phiếu có điểm tích lũy, có lực tăng mạnh. Hệ thống đánh giá và đưa ra danh sách các cổ phiếu khuyến nghị có sức mạnh dòng tiền, lực tăng ngắn và trung hạn… Sau đây là bảng danh sách các cổ phiếu khuyến nghị ngày 08/03:

TOP 30 cổ phiếu mạnh và những cổ phiếu khuyến nghị ngày 08/03

(*) Giải thích các thuật ngữ nằm trong danh sách cổ phiếu khuyến nghị: Đà Tăng: Thể hiện sức bật của cổ phiếuTích lũy: CP càng tích lũy lâu thì điểm càng cao; Thanh khoản: Trên 7.5 là thể hiện dòng tiền khá mạnh đang được đẩy vào CP đó; Cơ bản: Trên 5.0 thể hiện cổ phiếu đó là doanh nghiệp cơ bản tăng trưởng có báo cáo tốt; Vốn hóa: Thể hiện mức độ ảnh hưởng của cổ phiếu đến thị trường chung; % từ điểm Wash out: Đầu sóng dưới 5%, Giữa sóng 5-15%, Cuối sóng trên 15%.

Cổ phiếu khuyến nghị mua trong TOP 30 cổ phiếu khuyến nghị ngày 08/03:

– VNM: Giá khuyến nghị mua từ… và ngưỡng cắt lỗ tại 186. Giá mục tiêu 232

– FPT: Giá khuyến nghị mua từ… và ngưỡng cắt lỗ tại 58. Giá mục tiêu 72

– PHR: Giá khuyến nghị mua từ… và ngưỡng cắt lỗ tại 45.8. Giá mục tiêu 57.5

– VIC: Giá khuyến nghị mua từ… và ngưỡng cắt lỗ tại 85. Giá mục tiêu 125.5

– SSI: Giá khuyến nghị mua từ… và ngưỡng cắt lỗ tại 34.3. Giá mục tiêu 43.6

– PNJ: Giá khuyến nghị mua từ…. và ngưỡng cắt lỗ tại 155. Giá mục tiêu 207.6

– ACB: Giá khuyến nghị mua từ… và ngưỡng cắt lỗ tại 42. Giá mục tiêu 54.3

– DIG: Giá khuyến nghị mua từ…. và ngưỡng cắt lỗ tại 22.3. Giá mục tiêu 33.8.

– MSN: Giá khuyến nghị mua từ… và ngưỡng cắt lỗ tại 84.5. Giá mục tiêu 117.5

– LDG: Giá khuyến nghị mua từ… và ngưỡng cắt lỗ tại 23. Giá mục tiêu 29.5

– VJC: Giá khuyến nghị mua từ… và ngưỡng cắt lỗ tại 188. Giá mục tiêu 227

– VPB: Giá khuyến nghị mua từ… và ngưỡng cắt lỗ tại 54. Giá mục tiêu 71.5

– VND: Giá khuyến nghị mua từ… và ngưỡng cắt lỗ tại 23. Giá mục tiêu 34

– CSV: Giá khuyến nghị mua từ… và ngưỡng cắt lỗ tại 38. Giá mục tiêu 47

Các bạn muốn được tư vấn chuyên sâu thị trường chứng khoán, về cổ phiếu tiềm năng, vui lòng nhắn tin tại Fanpage cophieu86, hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo số điện thoại bên dưới để được tư vấn chi tiết.

—————————
Nguyễn Hữu Bình 
– Nhà quản lý tài khoản chứng khoán
(nhận Hợp tác đầu tư – Quản lý tài khoản chứng khoán)
Điện thoại: 0983 361 688
https://www.facebook.com/cophieu86/
Website: www.cophieu86.com
Tham gia nhóm phân tích cổ phiếu chuyên sâu tại đây.

TOP 30 cổ phiếu mạnh và những cổ phiếu khuyến nghị ngày 07/03

Danh sách TOP 30 cổ phiếu cổ phiếu khuyến nghị ngày 07/03:

Bộ lọc kỹ thuật của chúng tôi đưa ra danh sách các cổ phiếu khuyến nghị theo dõi hôm nay, gồm 30 mã cổ phiếu có điểm tích lũy, có lực tăng mạnh. Hệ thống đánh giá và đưa ra danh sách các cổ phiếu khuyến nghị có sức mạnh dòng tiền, lực tăng ngắn và trung hạn… Sau đây là bảng danh sách các cổ phiếu khuyến nghị ngày 07/03:

TOP 30 cổ phiếu mạnh và những cổ phiếu khuyến nghị ngày 07/03

(*) Giải thích các thuật ngữ nằm trong danh sách cổ phiếu khuyến nghị: Đà Tăng: Thể hiện sức bật của cổ phiếuTích lũy: CP càng tích lũy lâu thì điểm càng cao; Thanh khoản: Trên 7.5 là thể hiện dòng tiền khá mạnh đang được đẩy vào CP đó; Cơ bản: Trên 5.0 thể hiện cổ phiếu đó là doanh nghiệp cơ bản tăng trưởng có báo cáo tốt; Vốn hóa: Thể hiện mức độ ảnh hưởng của cổ phiếu đến thị trường chung; % từ điểm Wash out: Đầu sóng dưới 5%, Giữa sóng 5-15%, Cuối sóng trên 15%.

Cổ phiếu khuyến nghị mua trong TOP 30 cổ phiếu khuyến nghị ngày 07/03:

– FPT: Giá khuyến nghị mua từ 62 đến 63 và ngưỡng cắt lỗ tại 58. Giá mục tiêu…

– VIC: Giá khuyến nghị mua từ 96 đến 97 và ngưỡng cắt lỗ tại 85. Giá mục tiêu…

– SSI: Giá khuyến nghị mua từ 36.5 đến 37.5 và ngưỡng cắt lỗ tại 34.3. Giá mục tiêu…

– PNJ: Giá khuyến nghị mua từ 167 đến 170 và ngưỡng cắt lỗ tại 155. Giá mục tiêu…

– ACB: Giá khuyến nghị mua từ 45 đến 45.5 và ngưỡng cắt lỗ tại 42. Giá mục tiêu…

– DIG: Giá khuyến nghị mua từ 26 đến 27 và ngưỡng cắt lỗ tại 22.3. Giá mục tiêu…

– MBB: Giá khuyến nghị mua từ 33 đến 33.5 và ngưỡng cắt lỗ tại 28.5. Giá mục tiêu…

– DXG: Giá khuyến nghị mua từ 35.5 đến 36.5 và ngưỡng cắt lỗ tại 30.5. Giá mục tiêu…

– MSN: Giá khuyến nghị mua từ 88.5 đến 89.5 và ngưỡng cắt lỗ tại 84.5. Giá mục tiêu…

– GAS: Giá khuyến nghị mua từ 113 đến 115 và ngưỡng cắt lỗ tại 103. Giá mục tiêu…

– LDG: Giá khuyến nghị mua từ 24.5 đến 25 và ngưỡng cắt lỗ tại 23. Giá mục tiêu…

– VJC: Giá khuyến nghị mua từ 205 đến 207 và ngưỡng cắt lỗ tại 188. Giá mục tiêu…

– VPB: Giá khuyến nghị mua từ 60 đến 61 và ngưỡng cắt lỗ tại 54. Giá mục tiêu…

– VND: Giá khuyến nghị mua từ 25.5 đến 26 và ngưỡng cắt lỗ tại 23. Giá mục tiêu…

– CSV: Giá khuyến nghị mua từ 41.5 đến 42 và ngưỡng cắt lỗ tại 38. Giá mục tiêu…

– VCB: Giá khuyến nghị mua từ 70 đến 70.5 và ngưỡng cắt lỗ tại 65. Giá mục tiêu…

Các bạn muốn được tư vấn chuyên sâu thị trường chứng khoán, về cổ phiếu tiềm năng, vui lòng nhắn tin tại Fanpage cophieu86, hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo số điện thoại bên dưới để được tư vấn chi tiết.

—————————
Nguyễn Hữu Bình 
– Nhà quản lý tài khoản chứng khoán
(nhận Hợp tác đầu tư – Quản lý tài khoản chứng khoán)
Điện thoại: 0983 361 688
https://www.facebook.com/cophieu86/
Website: www.cophieu86.com
Tham gia nhóm phân tích cổ phiếu chuyên sâu tại đây.