TOP 30 cổ phiếu mạnh và những cổ phiếu khuyến nghị ngày 14/03

Danh sách TOP 30 cổ phiếu cổ phiếu khuyến nghị ngày 14/03:

Bộ lọc kỹ thuật của chúng tôi đưa ra danh sách các cổ phiếu khuyến nghị theo dõi hôm nay, gồm 30 mã cổ phiếu có điểm tích lũy, có lực tăng mạnh. Hệ thống đánh giá và đưa ra danh sách các cổ phiếu khuyến nghị có sức mạnh dòng tiền, lực tăng ngắn và trung hạn… Sau đây là bảng danh sách các cổ phiếu khuyến nghị ngày 14/03:

TOP 30 cổ phiếu mạnh và những cổ phiếu khuyến nghị ngày 14/03

(*) Giải thích các thuật ngữ nằm trong danh sách cổ phiếu khuyến nghị: Đà Tăng: Thể hiện sức bật của cổ phiếuTích lũy: CP càng tích lũy lâu thì điểm càng cao; Thanh khoản: Trên 7.5 là thể hiện dòng tiền khá mạnh đang được đẩy vào CP đó; Cơ bản: Trên 5.0 thể hiện cổ phiếu đó là doanh nghiệp cơ bản tăng trưởng có báo cáo tốt; Vốn hóa: Thể hiện mức độ ảnh hưởng của cổ phiếu đến thị trường chung; % từ điểm Wash out: Đầu sóng dưới 5%, Giữa sóng 5-15%, Cuối sóng trên 15%.

Cổ phiếu khuyến nghị mua trong TOP 30 cổ phiếu khuyến nghị ngày 14/03:

– MBB: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 40.5. Ngưỡng cắt lỗ tại 32.

– HCM: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 92. Ngưỡng cắt lỗ tại 69.

– BID: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 44.3. Ngưỡng cắt lỗ tại 36.2.

– VIC: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 125.5. Ngưỡng cắt lỗ tại 91.

– VCB: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 82. Ngưỡng cắt lỗ tại 66.

– SSI: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 46.5. Ngưỡng cắt lỗ tại 35.6.

– MSN: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 117.5. Ngưỡng cắt lỗ tại 86.5.

– DIG: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 33.8. Ngưỡng cắt lỗ tại 22.3.

– VND: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 34. Ngưỡng cắt lỗ tại 23.9.

– VNM: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 232. Ngưỡng cắt lỗ tại 198.

– CTG: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 41.5. Ngưỡng cắt lỗ tại 30.

– CSV: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 47.5. Ngưỡng cắt lỗ tại 38.

– LHG: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 29.5. Ngưỡng cắt lỗ tại 18.8.

– ACB: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 57.5. Ngưỡng cắt lỗ tại 44.

 

 

Các bạn muốn được tư vấn chuyên sâu thị trường chứng khoán, về cổ phiếu tiềm năng, vui lòng nhắn tin tại Fanpage cophieu86, hoặc add nick trên skype: cophieu86.com để được tư vấn chi tiết.

—————————
Nguyễn Hữu Bình 
– Nhà quản lý tài khoản chứng khoán
(nhận Hợp tác đầu tư – Quản lý tài khoản chứng khoán)
Điện thoại: 0983 361 688

Tư vấn chuyên sâu trên Skype: cophieu86.com
https://www.facebook.com/cophieu86/
Website: www.cophieu86.com
Tham gia nhóm phân tích cổ phiếu chuyên sâu tại đây.

Advertisements

TOP 30 cổ phiếu mạnh và những cổ phiếu khuyến nghị ngày 13/03

Danh sách TOP 30 cổ phiếu cổ phiếu khuyến nghị ngày 13/03:

Bộ lọc kỹ thuật của chúng tôi đưa ra danh sách các cổ phiếu khuyến nghị theo dõi hôm nay, gồm 30 mã cổ phiếu có điểm tích lũy, có lực tăng mạnh. Hệ thống đánh giá và đưa ra danh sách các cổ phiếu khuyến nghị có sức mạnh dòng tiền, lực tăng ngắn và trung hạn… Sau đây là bảng danh sách các cổ phiếu khuyến nghị ngày 13/03:

TOP 30 cổ phiếu mạnh và những cổ phiếu khuyến nghị ngày 13/03

(*) Giải thích các thuật ngữ nằm trong danh sách cổ phiếu khuyến nghị: Đà Tăng: Thể hiện sức bật của cổ phiếuTích lũy: CP càng tích lũy lâu thì điểm càng cao; Thanh khoản: Trên 7.5 là thể hiện dòng tiền khá mạnh đang được đẩy vào CP đó; Cơ bản: Trên 5.0 thể hiện cổ phiếu đó là doanh nghiệp cơ bản tăng trưởng có báo cáo tốt; Vốn hóa: Thể hiện mức độ ảnh hưởng của cổ phiếu đến thị trường chung; % từ điểm Wash out: Đầu sóng dưới 5%, Giữa sóng 5-15%, Cuối sóng trên 15%.

Cổ phiếu khuyến nghị mua trong TOP 30 cổ phiếu khuyến nghị ngày 13/03:

– ACB: Giá khuyến nghị mua từ… và giá mục tiêu 54.5. Ngưỡng cắt lỗ tại 40.7.

– REE: Giá khuyến nghị mua từ… và giá mục tiêu 45. Ngưỡng cắt lỗ tại 36.5.

– VIC: Giá khuyến nghị mua từ… và giá mục tiêu 125.5. Ngưỡng cắt lỗ tại 85.

– VCB: Giá khuyến nghị mua từ… và giá mục tiêu 82. Ngưỡng cắt lỗ tại 66.

– SSI: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 43.6. Ngưỡng cắt lỗ tại 34.3.

– MSN: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 117.5. Ngưỡng cắt lỗ tại 86.5.

– EIB: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 17.6. Ngưỡng cắt lỗ tại 14.8.

– VNM: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 232. Ngưỡng cắt lỗ tại 188.

– VJC: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 235. Ngưỡng cắt lỗ tại 197.

– GEX: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 45. Ngưỡng cắt lỗ tại 31.5.

– PNJ: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 207.6. Ngưỡng cắt lỗ tại 155.

– BVH: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 94.5. Ngưỡng cắt lỗ tại 78.5.

– CTG: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 38.5. Ngưỡng cắt lỗ tại 28.9.

– CSV: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 47. Ngưỡng cắt lỗ tại 38.

– LHG: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 29.5. Ngưỡng cắt lỗ tại 18.8.

– FPT: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 72. Ngưỡng cắt lỗ tại 56.5.

– GIL: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 51. Ngưỡng cắt lỗ tại 37.5.

– DIG: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 33.8. Ngưỡng cắt lỗ tại 22.3.

– VND: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 34. Ngưỡng cắt lỗ tại 23.9.

 

Các bạn muốn được tư vấn chuyên sâu thị trường chứng khoán, về cổ phiếu tiềm năng, vui lòng nhắn tin tại Fanpage cophieu86, hoặc add nick trên skype: cophieu86.com để được tư vấn chi tiết.

—————————
Nguyễn Hữu Bình 
– Nhà quản lý tài khoản chứng khoán
(nhận Hợp tác đầu tư – Quản lý tài khoản chứng khoán)
Điện thoại: 0983 361 688

Tư vấn chuyên sâu trên Skype: cophieu86.com
https://www.facebook.com/cophieu86/
Website: www.cophieu86.com
Tham gia nhóm phân tích cổ phiếu chuyên sâu tại đây.

TOP 30 cổ phiếu mạnh và những cổ phiếu khuyến nghị ngày 12/03

Danh sách TOP 30 cổ phiếu cổ phiếu khuyến nghị ngày 12/03:

Bộ lọc kỹ thuật của chúng tôi đưa ra danh sách các cổ phiếu khuyến nghị theo dõi hôm nay, gồm 30 mã cổ phiếu có điểm tích lũy, có lực tăng mạnh. Hệ thống đánh giá và đưa ra danh sách các cổ phiếu khuyến nghị có sức mạnh dòng tiền, lực tăng ngắn và trung hạn… Sau đây là bảng danh sách các cổ phiếu khuyến nghị ngày 12/03:

TOP 30 cổ phiếu mạnh và những cổ phiếu khuyến nghị ngày 12/03

(*) Giải thích các thuật ngữ nằm trong danh sách cổ phiếu khuyến nghị: Đà Tăng: Thể hiện sức bật của cổ phiếuTích lũy: CP càng tích lũy lâu thì điểm càng cao; Thanh khoản: Trên 7.5 là thể hiện dòng tiền khá mạnh đang được đẩy vào CP đó; Cơ bản: Trên 5.0 thể hiện cổ phiếu đó là doanh nghiệp cơ bản tăng trưởng có báo cáo tốt; Vốn hóa: Thể hiện mức độ ảnh hưởng của cổ phiếu đến thị trường chung; % từ điểm Wash out: Đầu sóng dưới 5%, Giữa sóng 5-15%, Cuối sóng trên 15%.

Cổ phiếu khuyến nghị mua trong TOP 30 cổ phiếu khuyến nghị ngày 12/03:

– VIC: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu … Ngưỡng cắt lỗ tại 85.

– SSI: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu … Ngưỡng cắt lỗ tại 34.3.

– VNM: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu … Ngưỡng cắt lỗ tại 188.

– GEX: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu … Ngưỡng cắt lỗ tại 31.5.

– PNJ: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu … Ngưỡng cắt lỗ tại 155.

– ACB: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu … Ngưỡng cắt lỗ tại 40.7.

– REE: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu … Ngưỡng cắt lỗ tại 36.5.

– BVH: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu … Ngưỡng cắt lỗ tại 78.5.

– MSN: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu … Ngưỡng cắt lỗ tại 86.5.

– LHG: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu … Ngưỡng cắt lỗ tại 18.8.

– LDG: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu … Ngưỡng cắt lỗ tại 23.

– FPT: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu … Ngưỡng cắt lỗ tại 56.5.

– GIL: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu … Ngưỡng cắt lỗ tại 37.5.

– DIG: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu … Ngưỡng cắt lỗ tại 22.3.

– VND: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu … Ngưỡng cắt lỗ tại 23.9.

– CTG: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu … Ngưỡng cắt lỗ tại 28.9.

– CSV: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu … Ngưỡng cắt lỗ tại 38.

Các bạn muốn được tư vấn chuyên sâu thị trường chứng khoán, về cổ phiếu tiềm năng, vui lòng nhắn tin tại Fanpage cophieu86, hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo số điện thoại bên dưới để được tư vấn chi tiết.

—————————
Nguyễn Hữu Bình 
– Nhà quản lý tài khoản chứng khoán
(nhận Hợp tác đầu tư – Quản lý tài khoản chứng khoán)
Điện thoại: 0983 361 688
https://www.facebook.com/cophieu86/
Website: www.cophieu86.com
Tham gia nhóm phân tích cổ phiếu chuyên sâu tại đây.

TOP 30 cổ phiếu mạnh và những cổ phiếu khuyến nghị ngày 09/03

Danh sách TOP 30 cổ phiếu cổ phiếu khuyến nghị ngày 09/03:

Bộ lọc kỹ thuật của chúng tôi đưa ra danh sách các cổ phiếu khuyến nghị theo dõi hôm nay, gồm 30 mã cổ phiếu có điểm tích lũy, có lực tăng mạnh. Hệ thống đánh giá và đưa ra danh sách các cổ phiếu khuyến nghị có sức mạnh dòng tiền, lực tăng ngắn và trung hạn… Sau đây là bảng danh sách các cổ phiếu khuyến nghị ngày 09/03:

TOP 30 cổ phiếu mạnh và những cổ phiếu khuyến nghị ngày 09/03

(*) Giải thích các thuật ngữ nằm trong danh sách cổ phiếu khuyến nghị: Đà Tăng: Thể hiện sức bật của cổ phiếuTích lũy: CP càng tích lũy lâu thì điểm càng cao; Thanh khoản: Trên 7.5 là thể hiện dòng tiền khá mạnh đang được đẩy vào CP đó; Cơ bản: Trên 5.0 thể hiện cổ phiếu đó là doanh nghiệp cơ bản tăng trưởng có báo cáo tốt; Vốn hóa: Thể hiện mức độ ảnh hưởng của cổ phiếu đến thị trường chung; % từ điểm Wash out: Đầu sóng dưới 5%, Giữa sóng 5-15%, Cuối sóng trên 15%.

Cổ phiếu khuyến nghị mua trong TOP 30 cổ phiếu khuyến nghị ngày 09/03:

– VIC: Giá khuyến nghị mua từ… và ngưỡng cắt lỗ tại 85. Giá mục tiêu 125.5

– VNM: Giá khuyến nghị mua từ… và ngưỡng cắt lỗ tại 194. Giá mục tiêu 232

– PNJ: Giá khuyến nghị mua từ…. và ngưỡng cắt lỗ tại 155. Giá mục tiêu 207.6

– VPB: Giá khuyến nghị mua từ… và ngưỡng cắt lỗ tại 54. Giá mục tiêu 71.5

– BVH: Giá khuyến nghị mua từ… và ngưỡng cắt lỗ tại 186. Giá mục tiêu 232

– MSN: Giá khuyến nghị mua từ… và ngưỡng cắt lỗ tại 84.5. Giá mục tiêu 117.5

– LDG: Giá khuyến nghị mua từ… và ngưỡng cắt lỗ tại 23. Giá mục tiêu 29.5

– FPT: Giá khuyến nghị mua từ… và ngưỡng cắt lỗ tại 58. Giá mục tiêu 72

– DIG: Giá khuyến nghị mua từ…. và ngưỡng cắt lỗ tại 22.3. Giá mục tiêu 33.8.

– VND: Giá khuyến nghị mua từ… và ngưỡng cắt lỗ tại 23. Giá mục tiêu 34

– PHR: Giá khuyến nghị mua từ… và ngưỡng cắt lỗ tại 45.8. Giá mục tiêu 57.5

– SSI: Giá khuyến nghị mua từ… và ngưỡng cắt lỗ tại 34.3. Giá mục tiêu 43.6

– VJC: Giá khuyến nghị mua từ… và ngưỡng cắt lỗ tại 188. Giá mục tiêu 227

– CSV: Giá khuyến nghị mua từ… và ngưỡng cắt lỗ tại 38. Giá mục tiêu 47

Các bạn muốn được tư vấn chuyên sâu thị trường chứng khoán, về cổ phiếu tiềm năng, vui lòng nhắn tin tại Fanpage cophieu86, hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo số điện thoại bên dưới để được tư vấn chi tiết.

—————————
Nguyễn Hữu Bình 
– Nhà quản lý tài khoản chứng khoán
(nhận Hợp tác đầu tư – Quản lý tài khoản chứng khoán)
Điện thoại: 0983 361 688
https://www.facebook.com/cophieu86/
Website: www.cophieu86.com
Tham gia nhóm phân tích cổ phiếu chuyên sâu tại đây.

TOP 30 cổ phiếu mạnh và những cổ phiếu khuyến nghị ngày 08/03

Danh sách TOP 30 cổ phiếu cổ phiếu khuyến nghị ngày 08/03:

Bộ lọc kỹ thuật của chúng tôi đưa ra danh sách các cổ phiếu khuyến nghị theo dõi hôm nay, gồm 30 mã cổ phiếu có điểm tích lũy, có lực tăng mạnh. Hệ thống đánh giá và đưa ra danh sách các cổ phiếu khuyến nghị có sức mạnh dòng tiền, lực tăng ngắn và trung hạn… Sau đây là bảng danh sách các cổ phiếu khuyến nghị ngày 08/03:

TOP 30 cổ phiếu mạnh và những cổ phiếu khuyến nghị ngày 08/03

(*) Giải thích các thuật ngữ nằm trong danh sách cổ phiếu khuyến nghị: Đà Tăng: Thể hiện sức bật của cổ phiếuTích lũy: CP càng tích lũy lâu thì điểm càng cao; Thanh khoản: Trên 7.5 là thể hiện dòng tiền khá mạnh đang được đẩy vào CP đó; Cơ bản: Trên 5.0 thể hiện cổ phiếu đó là doanh nghiệp cơ bản tăng trưởng có báo cáo tốt; Vốn hóa: Thể hiện mức độ ảnh hưởng của cổ phiếu đến thị trường chung; % từ điểm Wash out: Đầu sóng dưới 5%, Giữa sóng 5-15%, Cuối sóng trên 15%.

Cổ phiếu khuyến nghị mua trong TOP 30 cổ phiếu khuyến nghị ngày 08/03:

– VNM: Giá khuyến nghị mua từ… và ngưỡng cắt lỗ tại 186. Giá mục tiêu 232

– FPT: Giá khuyến nghị mua từ… và ngưỡng cắt lỗ tại 58. Giá mục tiêu 72

– PHR: Giá khuyến nghị mua từ… và ngưỡng cắt lỗ tại 45.8. Giá mục tiêu 57.5

– VIC: Giá khuyến nghị mua từ… và ngưỡng cắt lỗ tại 85. Giá mục tiêu 125.5

– SSI: Giá khuyến nghị mua từ… và ngưỡng cắt lỗ tại 34.3. Giá mục tiêu 43.6

– PNJ: Giá khuyến nghị mua từ…. và ngưỡng cắt lỗ tại 155. Giá mục tiêu 207.6

– ACB: Giá khuyến nghị mua từ… và ngưỡng cắt lỗ tại 42. Giá mục tiêu 54.3

– DIG: Giá khuyến nghị mua từ…. và ngưỡng cắt lỗ tại 22.3. Giá mục tiêu 33.8.

– MSN: Giá khuyến nghị mua từ… và ngưỡng cắt lỗ tại 84.5. Giá mục tiêu 117.5

– LDG: Giá khuyến nghị mua từ… và ngưỡng cắt lỗ tại 23. Giá mục tiêu 29.5

– VJC: Giá khuyến nghị mua từ… và ngưỡng cắt lỗ tại 188. Giá mục tiêu 227

– VPB: Giá khuyến nghị mua từ… và ngưỡng cắt lỗ tại 54. Giá mục tiêu 71.5

– VND: Giá khuyến nghị mua từ… và ngưỡng cắt lỗ tại 23. Giá mục tiêu 34

– CSV: Giá khuyến nghị mua từ… và ngưỡng cắt lỗ tại 38. Giá mục tiêu 47

Các bạn muốn được tư vấn chuyên sâu thị trường chứng khoán, về cổ phiếu tiềm năng, vui lòng nhắn tin tại Fanpage cophieu86, hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo số điện thoại bên dưới để được tư vấn chi tiết.

—————————
Nguyễn Hữu Bình 
– Nhà quản lý tài khoản chứng khoán
(nhận Hợp tác đầu tư – Quản lý tài khoản chứng khoán)
Điện thoại: 0983 361 688
https://www.facebook.com/cophieu86/
Website: www.cophieu86.com
Tham gia nhóm phân tích cổ phiếu chuyên sâu tại đây.

TOP 30 cổ phiếu mạnh và những cổ phiếu khuyến nghị ngày 07/03

Danh sách TOP 30 cổ phiếu cổ phiếu khuyến nghị ngày 07/03:

Bộ lọc kỹ thuật của chúng tôi đưa ra danh sách các cổ phiếu khuyến nghị theo dõi hôm nay, gồm 30 mã cổ phiếu có điểm tích lũy, có lực tăng mạnh. Hệ thống đánh giá và đưa ra danh sách các cổ phiếu khuyến nghị có sức mạnh dòng tiền, lực tăng ngắn và trung hạn… Sau đây là bảng danh sách các cổ phiếu khuyến nghị ngày 07/03:

TOP 30 cổ phiếu mạnh và những cổ phiếu khuyến nghị ngày 07/03

(*) Giải thích các thuật ngữ nằm trong danh sách cổ phiếu khuyến nghị: Đà Tăng: Thể hiện sức bật của cổ phiếuTích lũy: CP càng tích lũy lâu thì điểm càng cao; Thanh khoản: Trên 7.5 là thể hiện dòng tiền khá mạnh đang được đẩy vào CP đó; Cơ bản: Trên 5.0 thể hiện cổ phiếu đó là doanh nghiệp cơ bản tăng trưởng có báo cáo tốt; Vốn hóa: Thể hiện mức độ ảnh hưởng của cổ phiếu đến thị trường chung; % từ điểm Wash out: Đầu sóng dưới 5%, Giữa sóng 5-15%, Cuối sóng trên 15%.

Cổ phiếu khuyến nghị mua trong TOP 30 cổ phiếu khuyến nghị ngày 07/03:

– FPT: Giá khuyến nghị mua từ 62 đến 63 và ngưỡng cắt lỗ tại 58. Giá mục tiêu…

– VIC: Giá khuyến nghị mua từ 96 đến 97 và ngưỡng cắt lỗ tại 85. Giá mục tiêu…

– SSI: Giá khuyến nghị mua từ 36.5 đến 37.5 và ngưỡng cắt lỗ tại 34.3. Giá mục tiêu…

– PNJ: Giá khuyến nghị mua từ 167 đến 170 và ngưỡng cắt lỗ tại 155. Giá mục tiêu…

– ACB: Giá khuyến nghị mua từ 45 đến 45.5 và ngưỡng cắt lỗ tại 42. Giá mục tiêu…

– DIG: Giá khuyến nghị mua từ 26 đến 27 và ngưỡng cắt lỗ tại 22.3. Giá mục tiêu…

– MBB: Giá khuyến nghị mua từ 33 đến 33.5 và ngưỡng cắt lỗ tại 28.5. Giá mục tiêu…

– DXG: Giá khuyến nghị mua từ 35.5 đến 36.5 và ngưỡng cắt lỗ tại 30.5. Giá mục tiêu…

– MSN: Giá khuyến nghị mua từ 88.5 đến 89.5 và ngưỡng cắt lỗ tại 84.5. Giá mục tiêu…

– GAS: Giá khuyến nghị mua từ 113 đến 115 và ngưỡng cắt lỗ tại 103. Giá mục tiêu…

– LDG: Giá khuyến nghị mua từ 24.5 đến 25 và ngưỡng cắt lỗ tại 23. Giá mục tiêu…

– VJC: Giá khuyến nghị mua từ 205 đến 207 và ngưỡng cắt lỗ tại 188. Giá mục tiêu…

– VPB: Giá khuyến nghị mua từ 60 đến 61 và ngưỡng cắt lỗ tại 54. Giá mục tiêu…

– VND: Giá khuyến nghị mua từ 25.5 đến 26 và ngưỡng cắt lỗ tại 23. Giá mục tiêu…

– CSV: Giá khuyến nghị mua từ 41.5 đến 42 và ngưỡng cắt lỗ tại 38. Giá mục tiêu…

– VCB: Giá khuyến nghị mua từ 70 đến 70.5 và ngưỡng cắt lỗ tại 65. Giá mục tiêu…

Các bạn muốn được tư vấn chuyên sâu thị trường chứng khoán, về cổ phiếu tiềm năng, vui lòng nhắn tin tại Fanpage cophieu86, hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo số điện thoại bên dưới để được tư vấn chi tiết.

—————————
Nguyễn Hữu Bình 
– Nhà quản lý tài khoản chứng khoán
(nhận Hợp tác đầu tư – Quản lý tài khoản chứng khoán)
Điện thoại: 0983 361 688
https://www.facebook.com/cophieu86/
Website: www.cophieu86.com
Tham gia nhóm phân tích cổ phiếu chuyên sâu tại đây.

TOP 30 cổ phiếu mạnh và những cổ phiếu khuyến nghị ngày 05/03

Danh sách TOP 30 cổ phiếu cổ phiếu khuyến nghị ngày 05/03:

Bộ lọc kỹ thuật của chúng tôi đưa ra danh sách các cổ phiếu khuyến nghị theo dõi hôm nay, gồm 30 mã cổ phiếu có điểm tích lũy, có lực tăng mạnh. Hệ thống đánh giá và đưa ra danh sách các cổ phiếu khuyến nghị có sức mạnh dòng tiền, lực tăng ngắn và trung hạn… Sau đây là bảng danh sách các cổ phiếu khuyến nghị ngày 05/03:

TOP 30 cổ phiếu mạnh và những cổ phiếu khuyến nghị ngày 05/03

(*) Giải thích các thuật ngữ nằm trong danh sách cổ phiếu khuyến nghị: Đà Tăng: Thể hiện sức bật của cổ phiếuTích lũy: CP càng tích lũy lâu thì điểm càng cao; Thanh khoản: Trên 7.5 là thể hiện dòng tiền khá mạnh đang được đẩy vào CP đó; Cơ bản: Trên 5.0 thể hiện cổ phiếu đó là doanh nghiệp cơ bản tăng trưởng có báo cáo tốt; Vốn hóa: Thể hiện mức độ ảnh hưởng của cổ phiếu đến thị trường chung; % từ điểm Wash out: Đầu sóng dưới 5%, Giữa sóng 5-15%, Cuối sóng trên 15%.

Cổ phiếu khuyến nghị mua trong TOP 30 cổ phiếu khuyến nghị ngày 05/03:

– VCG: Giá khuyến nghị mua tại 25 đến 26 và ngưỡng cắt lỗ tại 23. Giá mục tiêu…

– MBB: Giá khuyến nghị mua tại 33 đến 34 và ngưỡng cắt lỗ tại 28.5. Giá mục tiêu…

– DXG: Giá khuyến nghị mua tại 33.5 đến 34 và ngưỡng cắt lỗ tại 30.5. Giá mục tiêu…

– ACB: Giá khuyến nghị mua tại 45 đến 46 và ngưỡng cắt lỗ tại 42. Giá mục tiêu…

– MSN: Giá khuyến nghị mua tại 89 đến 90 và ngưỡng cắt lỗ tại 84.5. Giá mục tiêu…

– DIG: Giá khuyến nghị mua tại 26 đến 26.5 và ngưỡng cắt lỗ tại 22.3. Giá mục tiêu…

– SSI: Giá khuyến nghị mua tại 37 đến 37.5 và ngưỡng cắt lỗ tại 34.3. Giá mục tiêu…

– GAS: Giá khuyến nghị mua tại 114 đến 116 và ngưỡng cắt lỗ tại 103. Giá mục tiêu…

– PNJ: Giá khuyến nghị mua tại 160 đến 162 và ngưỡng cắt lỗ tại 155. Giá mục tiêu…

– LDG: Giá khuyến nghị mua tại 25 đến 25.5 và ngưỡng cắt lỗ tại 23. Giá mục tiêu…

– VJC: Giá khuyến nghị mua tại 196 đến 200 và ngưỡng cắt lỗ tại 188. Giá mục tiêu…

– VPB: Giá khuyến nghị mua tại 60 đến 61 và ngưỡng cắt lỗ tại 54. Giá mục tiêu…

– VRE: Giá khuyến nghị mua tại 54 đến 55 và ngưỡng cắt lỗ tại 50.5. Giá mục tiêu…

– CSV: Giá khuyến nghị mua tại 41.5 đến 42.5 và ngưỡng cắt lỗ tại 38. Giá mục tiêu…

– VIC: Giá khuyến nghị mua tại 93 đến 94 và ngưỡng cắt lỗ tại 85. Giá mục tiêu…

– VCB: Giá khuyến nghị mua tại 70 đến 71.5 và ngưỡng cắt lỗ tại 65. Giá mục tiêu…

Các bạn muốn được tư vấn chuyên sâu thị trường chứng khoán, về cổ phiếu tiềm năng, vui lòng nhắn tin tại Fanpage cophieu86, hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo số điện thoại bên dưới để được tư vấn chi tiết.

—————————
Nguyễn Hữu Bình 
– Nhà quản lý tài khoản chứng khoán
(nhận Hợp tác đầu tư – Quản lý tài khoản chứng khoán)
Điện thoại: 0983 361 688
https://www.facebook.com/cophieu86/
Website: www.cophieu86.com
Tham gia nhóm phân tích cổ phiếu chuyên sâu tại đây.