TOP 30 cổ phiếu mạnh và những cổ phiếu khuyến nghị ngày 06/06

Danh sách TOP 30 cổ phiếu cổ phiếu khuyến nghị ngày 06/06:

Bộ lọc kỹ thuật của chúng tôi đưa ra danh sách các cổ phiếu khuyến nghị theo dõi hôm nay, gồm 30 mã cổ phiếu có điểm tích lũy, có lực tăng mạnh. Hệ thống đánh giá và đưa ra danh sách các cổ phiếu khuyến nghị có sức mạnh dòng tiền, lực tăng ngắn và trung hạn… Sau đây là bảng danh sách các cổ phiếu khuyến nghị ngày 06/06:

TOP 30 cổ phiếu mạnh và những cổ phiếu khuyến nghị ngày 06/06
TOP 30 cổ phiếu khuyến nghị theo dõi ngày 06/06

(*) Các thuật ngữ nằm trong danh sách cổ phiếu khuyến nghị: Đà Tăng: Thể hiện sức bật của cổ phiếuTích lũy: CP càng tích lũy lâu thì điểm càng cao; Thanh khoản: Trên 7.5 là thể hiện dòng tiền khá mạnh đang được đẩy vào CP đó; Cơ bản: Trên 5.0 thể hiện cổ phiếu đó là doanh nghiệp cơ bản tăng trưởng có báo cáo tốt; Vốn hóa: Thể hiện mức độ ảnh hưởng của cổ phiếu đến thị trường chung; % từ điểm Wash out: Đầu sóng dưới 5%, Giữa sóng 5-15%, Cuối sóng trên 15%.

Cổ phiếu khuyến nghị mua trong TOP 30 cổ phiếu khuyến nghị ngày 06/06:

 

– GMD: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 34. Ngưỡng cắt lỗ tại 25.5.

– PLX: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 75. Ngưỡng cắt lỗ tại 60.

– VHC: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 68. Ngưỡng cắt lỗ tại 52.

– DGW: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 32. Ngưỡng cắt lỗ tại 24.3.

– HPG: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 68. Ngưỡng cắt lỗ tại 53.

– DPR: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 47.5. Ngưỡng cắt lỗ tại 38.

– SAB: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 275. Ngưỡng cắt lỗ tại 223.

– DXG: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 37. Ngưỡng cắt lỗ tại 28.3.

– AAA: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 68. Ngưỡng cắt lỗ tại 53.

– CTD: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 170. Ngưỡng cắt lỗ tại 135.

Các bạn muốn được biết điểm mua tốt nhất về cổ phiếu nằm trong TOP các mã khuyến nghị, hoặc cần tư vấn chuyên sâu về thị trường chứng khoán. Vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo số điện thoại bên dưới, hoặc nhắn tin tại Fanpage cophieu86; hoặc add nick trên skype: cophieu86.com để được tư vấn chi tiết.

—————————
Nguyễn Hữu Bình 
– Nhà quản lý tài khoản chứng khoán
(nhận Ủy thác đầu tư chứng khoán)
Điện thoại: 0983 361 688

Tư vấn chuyên sâu trên Skype: cophieu86.com
https://www.facebook.com/cophieu86/
Website: www.cophieu86.com
Tham gia nhóm phân tích cổ phiếu chuyên sâu tại đây.

Advertisements

TOP 30 cổ phiếu mạnh và những cổ phiếu khuyến nghị ngày 05/06

Danh sách TOP 30 cổ phiếu cổ phiếu khuyến nghị ngày 05/06:

Bộ lọc kỹ thuật của chúng tôi đưa ra danh sách các cổ phiếu khuyến nghị theo dõi hôm nay, gồm 30 mã cổ phiếu có điểm tích lũy, có lực tăng mạnh. Hệ thống đánh giá và đưa ra danh sách các cổ phiếu khuyến nghị có sức mạnh dòng tiền, lực tăng ngắn và trung hạn… Sau đây là bảng danh sách các cổ phiếu khuyến nghị ngày 05/06:

TOP 30 cổ phiếu mạnh và những cổ phiếu khuyến nghị ngày 05/06
TOP 30 cổ phiếu khuyến nghị theo dõi ngày 05/06

(*) Các thuật ngữ nằm trong danh sách cổ phiếu khuyến nghị: Đà Tăng: Thể hiện sức bật của cổ phiếuTích lũy: CP càng tích lũy lâu thì điểm càng cao; Thanh khoản: Trên 7.5 là thể hiện dòng tiền khá mạnh đang được đẩy vào CP đó; Cơ bản: Trên 5.0 thể hiện cổ phiếu đó là doanh nghiệp cơ bản tăng trưởng có báo cáo tốt; Vốn hóa: Thể hiện mức độ ảnh hưởng của cổ phiếu đến thị trường chung; % từ điểm Wash out: Đầu sóng dưới 5%, Giữa sóng 5-15%, Cuối sóng trên 15%.

Cổ phiếu khuyến nghị mua trong TOP 30 cổ phiếu khuyến nghị ngày 05/06:

– HPG: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 68. Ngưỡng cắt lỗ tại 53.

 

– DPR: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 47.5. Ngưỡng cắt lỗ tại 38.

– SAB: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 275. Ngưỡng cắt lỗ tại 223.

– TCH: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 32.5. Ngưỡng cắt lỗ tại 25.

– DGW: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 32. Ngưỡng cắt lỗ tại 24.3.

– DXG: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 37. Ngưỡng cắt lỗ tại 28.3.

AAA: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 68. Ngưỡng cắt lỗ tại 53.

– PHR: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 48. Ngưỡng cắt lỗ tại 39.

– NDN: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 23.5. Ngưỡng cắt lỗ tại 16.5.

– CTD: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 170. Ngưỡng cắt lỗ tại 135.

Các bạn muốn được biết điểm mua tốt nhất về cổ phiếu nằm trong TOP các mã khuyến nghị, hoặc cần tư vấn chuyên sâu về thị trường chứng khoán. Vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo số điện thoại bên dưới, hoặc nhắn tin tại Fanpage cophieu86; hoặc add nick trên skype: cophieu86.com để được tư vấn chi tiết.

—————————
Nguyễn Hữu Bình 
– Nhà quản lý tài khoản chứng khoán
(nhận Ủy thác đầu tư chứng khoán)
Điện thoại: 0983 361 688

Tư vấn chuyên sâu trên Skype: cophieu86.com
https://www.facebook.com/cophieu86/
Website: www.cophieu86.com
Tham gia nhóm phân tích cổ phiếu chuyên sâu tại đây.

TOP 30 cổ phiếu mạnh và những cổ phiếu khuyến nghị ngày 08/05

Danh sách TOP 30 cổ phiếu cổ phiếu khuyến nghị ngày 08/05:

Bộ lọc kỹ thuật của chúng tôi đưa ra danh sách các cổ phiếu khuyến nghị theo dõi hôm nay, gồm 30 mã cổ phiếu có điểm tích lũy, có lực tăng mạnh. Hệ thống đánh giá và đưa ra danh sách các cổ phiếu khuyến nghị có sức mạnh dòng tiền, lực tăng ngắn và trung hạn… Sau đây là bảng danh sách các cổ phiếu khuyến nghị ngày 08/05:

TOP 30 cổ phiếu mạnh và những cổ phiếu khuyến nghị ngày 08/05
TOP 30 cổ phiếu mạnh khuyến nghị theo dõi ngày 08/05

(*) Các thuật ngữ nằm trong danh sách cổ phiếu khuyến nghị: Đà Tăng: Thể hiện sức bật của cổ phiếuTích lũy: CP càng tích lũy lâu thì điểm càng cao; Thanh khoản: Trên 7.5 là thể hiện dòng tiền khá mạnh đang được đẩy vào CP đó; Cơ bản: Trên 5.0 thể hiện cổ phiếu đó là doanh nghiệp cơ bản tăng trưởng có báo cáo tốt; Vốn hóa: Thể hiện mức độ ảnh hưởng của cổ phiếu đến thị trường chung; % từ điểm Wash out: Đầu sóng dưới 5%, Giữa sóng 5-15%, Cuối sóng trên 15%.

Cổ phiếu khuyến nghị mua trong TOP 30 cổ phiếu khuyến nghị ngày 08/05:

– BSR: Giá khuyến nghị mua từ 19.5 đến 20.5 và giá mục tiêu 25.5. Ngưỡng cắt lỗ tại 17.5.

– VCB: Giá khuyến nghị mua từ 60 đến 61.1 và giá mục tiêu 69.2. Ngưỡng cắt lỗ tại 56.5.

– FPT: Giá khuyến nghị mua từ 58.8 đến 59.4 và giá mục tiêu 65. Ngưỡng cắt lỗ tại 54.5.

– TV2: Giá khuyến nghị mua từ 111 đến 113.5 và giá mục tiêu 135. Ngưỡng cắt lỗ tại 106.

– DGW: Giá khuyến nghị mua từ 27 đến 27.5 và giá mục tiêu 32.5. Ngưỡng cắt lỗ tại 25.3.

– EIB: Giá khuyến nghị mua từ 15 đến 15.2 và giá mục tiêu 18.3. Ngưỡng cắt lỗ tại 14.

– CTG: Giá khuyến nghị mua từ 29 đến 29.5 và giá mục tiêu 34.5. Ngưỡng cắt lỗ tại 27.

– IDI: Giá khuyến nghị mua từ 14 đến 14.3 và giá mục tiêu 16.3. Ngưỡng cắt lỗ tại 13.

– MCH: Giá khuyến nghị mua từ 107 đến 110 và giá mục tiêu 125. Ngưỡng cắt lỗ tại 101.

 

– LHG: Giá khuyến nghị mua từ 24.5 đến 25.2 và giá mục tiêu 29.2. Ngưỡng cắt lỗ tại 23.

Các bạn muốn được biết điểm mua tốt nhất về cổ phiếu nằm trong TOP các mã khuyến nghị, hoặc cần tư vấn chuyên sâu về thị trường chứng khoán. Vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo số điện thoại bên dưới, hoặc nhắn tin tại Fanpage cophieu86; hoặc add nick trên skype: cophieu86.com để được tư vấn chi tiết.

—————————
Nguyễn Hữu Bình 
– Nhà quản lý tài khoản chứng khoán
(nhận Ủy thác đầu tư chứng khoán)
Điện thoại: 0983 361 688

Tư vấn chuyên sâu trên Skype: cophieu86.com
https://www.facebook.com/cophieu86/
Website: www.cophieu86.com
Tham gia nhóm phân tích cổ phiếu chuyên sâu tại đây.

Phân tích cổ phiếu DGW: Ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 27.100đ

DGW công bố KQKD năm 2017 với doanh thu đạt 3.820 tỷ đồng (tăng trưởng 0,5%) trong khi đó LNST đạt 78,3 tỷ đồng (tăng trưởng 17,4%). Động lực tăng trưởng chính là mảng thiết bị văn phòng với doanh thu tăng trưởng 34,2%.

Ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 27.100đ, tương đương P/E dự phóng 2018 là 12 lần. Dự báo tỷ suất lợi nhuận sẽ tăng nhờ (1) đóng góp từ dịch vụ phát triển thị trường (MES) cung cấp cho các doanh nghiệp sản xuất điện thoại; và (2) đóng góp từ các dòng điện sản phẩm mới như thực phẩm chức năng và hàng tiêu dùng. Công ty đã có bước khởi đầu thành công trong chuyển đổi mô hình kinh doanh để bổ sung thêm các sản phẩm và dịch vụ mới. Giá cổ phiếu tăng chậm, tuy nhiên sự cải thiện của KQKD đã bắt đầu thu hút sự quan tâm của NĐT. Cổ phiếu là mã có vốn hóa thấp thú vị.

Phân tích cổ phiếu DGW: Ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 27.100đ
Trong năm 2017, mảng phân phối máy tính xách tay và máy tính bảng cho kết quả tốt

Doanh thu từ phân phối máy tính xách tay và máy tính bảng tăng khiêm tốn 4,4% – Trong năm 2017, mảng phân phối máy tính xách tay và máy tính bảng cho kết quả tốt, cụ thể:

• Doanh thu từ phân phối máy tính xách tay và máy tính bảng trong năm 2017 đạt 2.266 tỷ đồng tăng trưởng 4,4% mặc dù thị phần trong nước không đổi.

• DGW cung cấp nhiều loại máy tính xách tay và máy tính bảng với thị phần là 25%. Thị phần tăng nhờ công ty độc quyền phân phối máy tính xách tay của LG và Fujitsu.

• Trong khi đó tỷ suất lợi nhuận gộp đạt khoảng 6%, mức tương đương với năm 2017.

Thị trường máy tính xách tay và máy tính bảng đã bão hòa nên nhu cầu chủ yếu là nhu cầu thay mới thay vì nhu cầu mua lần đầu. Trong khi đó còn có cạnh tranh gián tiếp từ điện thoại thông minh có giá, tính năng tính toán và mức độ tiện dụng cạnh tranh hơn.

Doanh thu phân phối ĐTDĐ giảm so với năm 2016 tuy nhiên kể từ Q2 doanh thu của mảng này vẫn liên tục được cải thiện nhờ đóng góp từ dịch vụ phát triển thị trường cung cấp cho các dòng điện thoại kém phổ biến hơn.

• Doanh thu phân phối ĐTDĐ là 752 tỷ đồng, giảm khoảng 29,9% so với năm 2016 do những thương hiệu điện thoại mới không thể cạnh tranh với những thương hiệu lớn như Samsung hoặc IPhone.

• Tuy vậy doanh thu của mảng này vẫn cho thấy xu hướng tăng trong cả năm. Doanh thu Q2 tăng 20,2% so với quý liền tước, tăng 32,2% so với quý liền trước trong Q3; và tiếp tục tăng 59,8% so với quý liền trước trong Q4. Nhờ hiệu quả từ mảng cung cấp dịch vụ phát triển thị trường cho các dòng điện thoại ít phổ biến hơn, cụ thể là nỗ lực tiếp cận nhóm khách hàng nhỏ bị thu hút bởi các thương hiệu điện thoại giá rẻ với đầy đủ tính năng cần thiết.

Kể từ đầu năm 2017, DGW đã thay đổi chiến lược phân phối ĐTDĐ bằng cách tập trung vào những thương hiệu sử dụng dịch vụ phát triển thị trường (MES) để tăng tỷ suất lợi nhuận gộp. Bởi sự thay đổi lớn trong phân phối ĐTDĐ, doanh thu từ phân phối sản phẩm này giảm. Tuy nhiên, tỷ suất lợi nhuận gộp của mảng này đã được cải thiện đáng kể.

• Ước tính tỷ suất lợi nhuận gộp từ phân phối ĐTDĐ đã tăng từ khoảng 4,5% trong Q1 khi DGW thanh lý một phần hàng tồn kho và đến Q4 đã tăng khoảng 7%.

• Công ty cũng bắt đầu ghi nhận doanh thu từ dịch vụ phát triển thị trường cho Xiaomi cũng như từ dịch vụ chăm sóc khách hàng cho Samsung.

• Chúng tôi tin rằng tỷ suất lợi nhuận của mảng này sẽ duy trì ở mức cao, là khoảng 7% trong thời gian tới.

Doanh thu phân phối thiết bị văn phòng tăng trưởng mạnh 34,2% nhờ công ty phân phối thêm thương hiệu mới. Trong năm 2017, mảng phân phối thiết bị văn phòng đạt hoàn toán đánh bật thị trường. Cụ thể:

• Doanh thu từ phân phối thiết bị văn phòng đạt 752 tỷ đồng, tăng trưởng 34,2% nhờ các hợp đồng phân phối mối mà DGW đã ký với LG.

• Thậm chí khi thị trường thiết bị văn phòng chung giảm khoảng 30% so với năm 2016 theo thống kê của TEMAX Vietnam GfK.

Phân tích cổ phiếu DGW: Ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 27.100đ
Doanh thu phân phối thiết bị văn phòng tăng trưởng mạnh 34,2% nhờ công ty phân phối thêm thương hiệu mới. 

Mảng thực phẩm chức năng mới cho kết quả tốt. DGW bắt đầu phân phối thực phẩm chức năng từ tháng 8/2017.

• Mảng này báo đạt doanh thu 50 tỷ đồng trong Q3.

• DGW bắt đầu phân phối các sản phẩm thực phẩm chức năng dưới thương hiệu Kingsmen vào cuối tháng 8/2017.

• Công ty cũng mua lại hơn 60% cổ phần tại một công ty hàng tiêu dùng nhanh chuyên cung cấp các sản phẩm tiêu dùng nhanh của Nhật Bản tại Việt Nam. Sau đó công ty bắt đầu phân phối hàng tiêu dùng nhanh từ tháng 9/2017.

• DGW phát triển toàn diện đối với mảng hàng tiêu dùng nhanh và thực phẩm chức năng gồm phân tích thị trường, dịch vụ phát triển thị trường, logistic, phân phối và bán hàng, dịch vụ sau bán hàng. Do đó, mảng này cho tỷ suất lợi nhuận gộp khoảng 40%, cao hơn nhiều so với những mảng khác.

Chi phí quản lý và bán hàng tăng do DGW mở rộng hệ thống nhà kho và dịch vụ sau bán hàng. Trong năm 2017, chi phí quản lý và bán hàng của DGW là 182,4 tỷ đồng (tăng 19,9%) trong khi đó tỷ lệ chi phí quản lý và bán hàng/doanh thu cũng tăng lên 4,8% từ mức 4% trong năm 2016. Chi phí quản lý và bán hàng tăng chủ yếu do DGW tăng đầu tư cho hoạt động marketing và đẩy mạnh dịch vụ sau bán hàng.

DGW hiện đang nỗ lực bổ sung một số dịch vụ tạo giá trị gia tăng mới cho mảng phân phối cơ bản như dịch vụ phân tích thị trường, marketing, bán hàng, logistic và các dịch vụ sau bán hàng khác. Trong giai đoạn đầu, kế hoạch mở rộng này sẽ làm tăng tỷ lệ chi phí quản lý và bán hàng/doanh thu trong khi doanh thu tăng không đáng kể, tuy vậy theo thời gian, công ty kỳ vọng các dịch vụ mới này sẽ có thể đóng góp doanh thu và thúc đẩy tỷ suất lợi nhuận gộp.

Dự báo LNST của cổ đông công ty mẹ năm 2018 tăng trưởng 30,8%. Trong mô hình của mình, chúng tôi dự báo DGW sẽ đạt doanh thu là 4.655 tỷ đồng (tăng trưởng 21,9%) và LNST là 102,5 tỷ đồng (tăng trưởng 30,8%). Dựa trên các giả định chính sau:

1. Chúng tôi dự báo doanh thu phân phối laptop và máy tính đạt 2.312 tỷ đồng (tăng trưởng 2%). Chúng tôi cho rằng tăng trưởng của DGW sẽ bằng với mức tăng trưởng của thị trường.

2. Chúng tôi dự báo doanh thu phân phối điện thoại di động đạt 1.166 tỷ đồng (tăng trưởng 55%) từ mức thấp của năm 2017. DGW giới thiệu hệ sinh thái toàn diện cho dòng điện thoại Xiaomi tại Việt Nam thông qua cửa hàng Xiaomi đầu tiên tại TPHCM vào tháng 1/2018 và nhận được phản hồi tích cực từ các khách hàng trẻ. Do đó chúng tôi dự báo mảng phân phối điện thoại di động sẽ tăng trưởng mạnh với động lực chính từ dòng sản phẩm cảu Xiaomi.

3. Tiếp đó dự báo doanh thu phân phối thiết bị văn phòng đạt 977 tỷ đồng (tăng trưởng 30%). Đây là mảng ít cạnh tranh hơn và có thêm thương hiệu sản phẩm mới.

4. Chúng tôi doanh thu phân phối thực phẩm 200 tỷ đồng (tăng trưởng 300%).

5. Chúng tôi cũng giả định tỷ suất lợi nhuận gộp chung sẽ tăng từ 7,2% lên 7,8% nhờ doanh thu phân phối thực phẩm chức năng với tỷ suất lợi nhuận cao tăng trong khi việc phân phối và cung cấp dịch vụ phát triển thị trường cho điện thoại di động cũng đem lại tỷ suất lợi nhuận cao hơn.

6. Về chi phí quản lý và bán hàng, chúng tôi dự báo tỷ lệ chi phí này/doanh thu là 4,9%, cao hơn mức 4,8% trong năm 2017.

Theo đó, EPS dự phóng năm 2018 là 2.263đ, P/E dự phóng là 9,7 lần, là mức hấp dẫn theo quan điểm của chúng tôi.

Phân tích cổ phiếu DGW: Ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 27.100đ
DGW đã chuyển mô hình hoạt động, cung cấp sản phẩm mới và dịch vụ giá trị gia tăng

DGW chuyển từ phân phối thuần túy sang các dịch vụ giá trị gia tăng và phân phối sản phẩm của chính công ty. DGW đã chuyển mô hình hoạt động từ phân phối sản phẩm điện tử phổ thông sang cung cấp sản phẩm mới và dịch vụ giá trị gia tăng. Trước đây DGW là nhà phân phối bán buôn thuần túy các mặt hàng kỹ thuật: thiết bị văn phòng, laptop, máy tính bảng và ĐTDĐ. DGW mua xỉ với số lượng lớn từ nhà sản xuất và bán cho các cửa hàng. Hoạt động này có biên lợi nhuận mỏng.

Với nhiều chuỗi bán lẻ hiện đại liên tục phát triển như MWG và FPT retail, mô hình trên ngày càng khó tồn tại do quyền quyết định giá đã thuộc về các chuỗi bán lẻ. Đồng thời các chuỗi bán lẻ này cũng mua trực tiếp từ nhà sản xuất hoặc ép biên lợi nhuận của nhà phân phối bán buôn xuống mức cực thấp. Hiện DGW đã thay đổi chiến lược theo 2 con đường, cụ thể là:

(1) Tăng thêm dịch vụ giá trị gia tăng vào mảng phân phối thông qua:

• Cung cấp dịch vụ marketing cho các thương hiệu điện thoại chưa phổ biến.

• Cung cấp dịch vụ sau bán hàng như bảo dưỡng cho các nhà sản xuất.

(2) Mở rộng mảng phân phối sang các lĩnh vực hấp dẫn hơn như:

• Các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là thực phẩm chức năng.

• Các sản phẩm hàng tiêu dùng khác.

Như vậy, công ty đang chuyển từ phân phối thuần túy sang phân phối sản phẩm của chính công ty. DGW có cổ phần lớn tại một hãng dược phẩm sản xuất thực phẩm chức năng và cũng nắm cổ phần lớn tại một công ty hàng tiêu dùng nhanh, là nhà phân phối độc quyền của Lion Corporation tại thị trường Việt Nam. Lion Corporation là một công ty Nhật Bản chuyên sản xuất chất tẩy rửa, xà phòng, thuốc, các sản phẩm vệ sinh răng miệng và đồ vệ sinh cá nhân khác. Tuy nhiên không thể nói chắc 100% rằng những ý tưởng mới này sẽ thành công nhưng công ty đã cho thấy được tầm nhìn và thay đổi mô hình trong vài năm tới.

Ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 27.100đ, tương đương PE dự phóng 2018 là 12 lần. Ở thị giá hiện tại, cổ phiếu có định giá PE dự phóng 2018 hấp dẫn. DGW là công ty chuyên về phân phối các sản phẩm công nghệ hiện đang nỗ lực củng cố mô hình kinh doanh thông qua bổ sung các dịch vụ tạo giá trị gia tăng cho mảng phân phối cơ bản đồng thời mở rộng thị phần ở các phân khúc ít cạnh tranh hơn như các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và hàng tiêu dùng khác. Chiến lược kép này có thể giúp phục hồi tăng trưởng doanh thu và tăng tỷ suất lợi nhuận gộp sau giai đoạn khó khăn đối với công ty.

—————————
Nguyễn Hữu Bình 
– Nhà quản lý tài khoản chứng khoán
(nhận Hợp tác đầu tư – Quản lý tài khoản chứng khoán)
Điện thoại: 0983 361 688
https://www.facebook.com/cophieu86/
Website: www.cophieu86.com
Tham gia nhóm phân tích cổ phiếu chuyên sâu tại đây. 

TOP 30 cổ phiếu mạnh nhất và những cổ phiếu khuyến nghị ngày 01/02

Danh sách TOP 30 cổ phiếu cổ phiếu khuyến nghị ngày 01/02:

Bộ lọc kỹ thuật của chúng tôi đưa ra danh sách các cổ phiếu khuyến nghị theo dõi hôm nay, gồm 30 mã cổ phiếu có điểm tích lũy, có lực tăng mạnh. Hệ thống đánh giá và đưa ra danh sách các cổ phiếu khuyến nghị có sức mạnh dòng tiền, lực tăng ngắn và trung hạn… Sau đây là bảng danh sách các cổ phiếu khuyến nghị ngày 01/02:

TOP 30 cổ phiếu mạnh nhất và những cổ phiếu khuyến nghị ngày 01/02

(*) Giải thích các thuật ngữ nằm trong danh sách cổ phiếu khuyến nghị: Đà Tăng: Thể hiện sức bật của cổ phiếuTích lũy: CP càng tích lũy lâu thì điểm càng cao; Thanh khoản: Trên 7.5 là thể hiện dòng tiền khá mạnh đang được đẩy vào CP đó; Cơ bản: Trên 5.0 thể hiện cổ phiếu đó là doanh nghiệp cơ bản tăng trưởng có báo cáo tốt; Vốn hóa: Thể hiện mức độ ảnh hưởng của cổ phiếu đến thị trường chung; % từ điểm Wash out: Đầu sóng dưới 5%, Giữa sóng 5-15%, Cuối sóng trên 15%.

Cổ phiếu khuyến nghị mua trong TOP 30 cổ phiếu khuyến nghị ngày 01/02:

– VRE: Giá khuyến nghị mua tại 55 đến 55.5 và ngưỡng cắt lỗ tại 51.

– REE: Giá khuyến nghị mua tại 42 đến 42.3 và ngưỡng cắt lỗ tại 40.5.

– KDC: Giá khuyến nghị mua tại 44 đến 44.5 và ngưỡng cắt lỗ tại 41.5.

– MBB: Giá khuyến nghị mua tại 31 đến 32 và ngưỡng cắt lỗ tại 28.

– PVI: Giá khuyến nghị mua tại 37 đến 37.4 và ngưỡng cắt lỗ tại 33.

– VND: Giá khuyến nghị mua tại 29 đến 30 và ngưỡng cắt lỗ tại 27.5.

– PNJ: Giá khuyến nghị mua tại 143 đến 145 và ngưỡng cắt lỗ tại 139.

– DGW: Giá khuyến nghị mua tại 22.5 đến 23 và ngưỡng cắt lỗ tại 21.6.

– FPT: Giá khuyến nghị mua tại 62.2 đến 63 và ngưỡng cắt lỗ tại 58.

– SHS: Giá khuyến nghị mua tại 22.5 đến 22.7 và ngưỡng cắt lỗ tại 20.6.

Các bạn muốn được tư vấn chuyên sâu thị trường chứng khoán, về cổ phiếu tiềm năng, vui lòng nhắn tin tại Fanpage cophieu86, hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo số điện thoại bên dưới để được tư vấn chi tiết.

—————————
Nguyễn Hữu Bình 
– Nhà quản lý tài khoản chứng khoán
(nhận Hợp tác đầu tư – Quản lý tài khoản chứng khoán)
Điện thoại: 0983 361 688
https://www.facebook.com/cophieu86/
Website: www.cophieu86.com
Tham gia nhóm phân tích cổ phiếu chuyên sâu tại đây.

TOP 30 cổ phiếu mạnh nhất và những cổ phiếu khuyến nghị ngày 31/01

Danh sách TOP 30 cổ phiếu cổ phiếu khuyến nghị ngày 31/01:

Bộ lọc kỹ thuật của chúng tôi đưa ra danh sách các cổ phiếu khuyến nghị theo dõi hôm nay, gồm 30 mã cổ phiếu có điểm tích lũy, có lực tăng mạnh. Hệ thống đánh giá và đưa ra danh sách các cổ phiếu khuyến nghị có sức mạnh dòng tiền, lực tăng ngắn và trung hạn… Sau đây là bảng danh sách các cổ phiếu khuyến nghị ngày 31/01:

TOP 30 cổ phiếu mạnh nhất và những cổ phiếu khuyến nghị ngày 31/01

(*) Giải thích các thuật ngữ nằm trong danh sách cổ phiếu khuyến nghị: Đà Tăng: Thể hiện sức bật của cổ phiếuTích lũy: CP càng tích lũy lâu thì điểm càng cao; Thanh khoản: Trên 7.5 là thể hiện dòng tiền khá mạnh đang được đẩy vào CP đó; Cơ bản: Trên 5.0 thể hiện cổ phiếu đó là doanh nghiệp cơ bản tăng trưởng có báo cáo tốt; Vốn hóa: Thể hiện mức độ ảnh hưởng của cổ phiếu đến thị trường chung; % từ điểm Wash out: Đầu sóng dưới 5%, Giữa sóng 5-15%, Cuối sóng trên 15%.

Cổ phiếu khuyến nghị mua trong TOP 30 cổ phiếu khuyến nghị ngày 31/01:

– VND: Giá khuyến nghị mua tại 30 đến 30.5 và ngưỡng cắt lỗ tại 27.5.

– PNJ: Giá khuyến nghị mua tại 142 đến 144 và ngưỡng cắt lỗ tại 135.

– DPM: Giá khuyến nghị mua tại 25.5 đến 26 và ngưỡng cắt lỗ tại 22.5.

– STB: Giá khuyến nghị mua tại 16.3 đến 16.9 và ngưỡng cắt lỗ tại 15.

– DGW: Giá khuyến nghị mua tại 23 đến 23.3 và ngưỡng cắt lỗ tại 20.5.

– FPT: Giá khuyến nghị mua tại 62 đến 63 và ngưỡng cắt lỗ tại 58.

– SHS: Giá khuyến nghị mua tại 23 đến 23.7 và ngưỡng cắt lỗ tại 20.6.

– VRE: Giá khuyến nghị mua tại 54.5 đến 55 và ngưỡng cắt lỗ tại 51.

– MBB: Giá khuyến nghị mua tại 32 đến 32.5 và ngưỡng cắt lỗ tại 28.

– PVI: Giá khuyến nghị mua tại 36.5 đến 37 và ngưỡng cắt lỗ tại 33.

– BVH: Giá khuyến nghị mua tại 82 đến 84 và ngưỡng cắt lỗ tại 72.

Các bạn muốn được tư vấn chuyên sâu thị trường chứng khoán, về cổ phiếu tiềm năng, vui lòng nhắn tin tại Fanpage cophieu86, hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo số điện thoại bên dưới để được tư vấn chi tiết.

—————————
Nguyễn Hữu Bình 
– Nhà quản lý tài khoản chứng khoán
(nhận Hợp tác đầu tư – Quản lý tài khoản chứng khoán)
Điện thoại: 0983 361 688
https://www.facebook.com/cophieu86/
Website: www.cophieu86.com
Tham gia nhóm phân tích cổ phiếu chuyên sâu tại đây.

TOP 30 cổ phiếu mạnh nhất và những cổ phiếu khuyến nghị ngày 30/01

Danh sách TOP 30 cổ phiếu cổ phiếu khuyến nghị ngày 30/01:

Bộ lọc kỹ thuật của chúng tôi đưa ra danh sách các cổ phiếu khuyến nghị theo dõi hôm nay, gồm 30 mã cổ phiếu có điểm tích lũy, có lực tăng mạnh. Hệ thống đánh giá và đưa ra danh sách các cổ phiếu khuyến nghị có sức mạnh dòng tiền, lực tăng ngắn và trung hạn… Sau đây là bảng danh sách các cổ phiếu khuyến nghị ngày 30/01:

TOP 30 cổ phiếu mạnh nhất và những cổ phiếu khuyến nghị ngày 30/01

(*) Giải thích các thuật ngữ nằm trong danh sách cổ phiếu khuyến nghị: Đà Tăng: Thể hiện sức bật của cổ phiếuTích lũy: CP càng tích lũy lâu thì điểm càng cao; Thanh khoản: Trên 7.5 là thể hiện dòng tiền khá mạnh đang được đẩy vào CP đó; Cơ bản: Trên 5.0 thể hiện cổ phiếu đó là doanh nghiệp cơ bản tăng trưởng có báo cáo tốt; Vốn hóa: Thể hiện mức độ ảnh hưởng của cổ phiếu đến thị trường chung; % từ điểm Wash out: Đầu sóng dưới 5%, Giữa sóng 5-15%, Cuối sóng trên 15%.

Cổ phiếu khuyến nghị mua trong TOP 30 cổ phiếu khuyến nghị ngày 30/01:

– LPB: Giá khuyến nghị mua tại 17 đến 17.5 và ngưỡng cắt lỗ tại 16.2.

– DPM: Giá khuyến nghị mua tại 25 đến 23.5 và ngưỡng cắt lỗ tại 22.5.

– DGW: Giá khuyến nghị mua tại 23 đến 23.3 và ngưỡng cắt lỗ tại 20.5.

– SHS: Giá khuyến nghị mua tại 22.6 đến 23.5 và ngưỡng cắt lỗ tại 20.4.

– VRE: Giá khuyến nghị mua tại 54.5 đến 55 và ngưỡng cắt lỗ tại 51.

– MBB: Giá khuyến nghị mua tại 31 đến 32 và ngưỡng cắt lỗ tại 27.

– PVI: Giá khuyến nghị mua tại 36.5 đến 37 và ngưỡng cắt lỗ tại 33.

– VIC: Giá khuyến nghị mua tại 84 đến 85.6 và ngưỡng cắt lỗ tại 81.

– BVH: Giá khuyến nghị mua tại 78 đến 80 và ngưỡng cắt lỗ tại 72.

– ACB: Giá khuyến nghị mua tại 41 đến 41.5 và ngưỡng cắt lỗ tại 38.5.

Các bạn muốn được tư vấn chuyên sâu thị trường chứng khoán, về cổ phiếu tiềm năng, vui lòng nhắn tin tại Fanpage cophieu86, hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo số điện thoại bên dưới để được tư vấn chi tiết.

—————————
Nguyễn Hữu Bình 
– Nhà quản lý tài khoản chứng khoán
(nhận Hợp tác đầu tư – Quản lý tài khoản chứng khoán)
Điện thoại: 0983 361 688
https://www.facebook.com/cophieu86/
Website: www.cophieu86.com
Tham gia nhóm phân tích cổ phiếu chuyên sâu tại đây.