TOP 30 cổ phiếu mạnh và những cổ phiếu khuyến nghị ngày 11/04

Danh sách TOP 30 cổ phiếu cổ phiếu khuyến nghị ngày 11/04:

Bộ lọc kỹ thuật của chúng tôi đưa ra danh sách các cổ phiếu khuyến nghị theo dõi hôm nay, gồm 30 mã cổ phiếu có điểm tích lũy, có lực tăng mạnh. Hệ thống đánh giá và đưa ra danh sách các cổ phiếu khuyến nghị có sức mạnh dòng tiền, lực tăng ngắn và trung hạn… Sau đây là bảng danh sách các cổ phiếu khuyến nghị ngày 11/04:

TOP 30 cổ phiếu mạnh và những cổ phiếu khuyến nghị ngày 11/04
TOP 30 cổ phiếu mạnh khuyến nghị theo dõi ngày 11/04

(*) Các thuật ngữ nằm trong danh sách cổ phiếu khuyến nghị: Đà Tăng: Thể hiện sức bật của cổ phiếuTích lũy: CP càng tích lũy lâu thì điểm càng cao; Thanh khoản: Trên 7.5 là thể hiện dòng tiền khá mạnh đang được đẩy vào CP đó; Cơ bản: Trên 5.0 thể hiện cổ phiếu đó là doanh nghiệp cơ bản tăng trưởng có báo cáo tốt; Vốn hóa: Thể hiện mức độ ảnh hưởng của cổ phiếu đến thị trường chung; % từ điểm Wash out: Đầu sóng dưới 5%, Giữa sóng 5-15%, Cuối sóng trên 15%.

Cổ phiếu khuyến nghị mua trong TOP 30 cổ phiếu khuyến nghị ngày 11/04:

– FPT: Giá khuyến nghị mua từ 63.5 đến 64 và giá mục tiêu 72. Ngưỡng cắt lỗ tại 58.

– MBB: Giá khuyến nghị mua từ 35.9 đến 36.2 và giá mục tiêu 45. Ngưỡng cắt lỗ tại 32.

– CTG: Giá khuyến nghị mua từ 36 đến 36.5 và giá mục tiêu 43.5. Ngưỡng cắt lỗ tại 33.9.

– BID: Giá khuyến nghị mua từ 44 đến 45 và giá mục tiêu 54.5. Ngưỡng cắt lỗ tại 41.3.

– KDH: Giá khuyến nghị mua từ 39 đến 39.5 và giá mục tiêu 47.3. Ngưỡng cắt lỗ tại 36.5.

– SHB: Giá khuyến nghị mua từ 13 đến 13.4 và giá mục tiêu 17.3. Ngưỡng cắt lỗ tại 12.5.

– VIB: Giá khuyến nghị mua từ 39.5 đến 40 và giá mục tiêu 48. Ngưỡng cắt lỗ tại 35.6.

– VCB: Giá khuyến nghị mua từ 72.5 đến 73.5 và giá mục tiêu 84,5. Ngưỡng cắt lỗ tại 68.5.

– HDB: Giá khuyến nghị mua từ 48.5 đến 49.5 và giá mục tiêu 56.5. Ngưỡng cắt lỗ tại 44.3.

– PDR: Giá khuyến nghị mua từ 42 đến 42.5 và giá mục tiêu 48.5. Ngưỡng cắt lỗ tại 36.4.

Các bạn muốn được biết điểm mua tốt nhất về cổ phiếu nằm trong TOP các mã khuyến nghị, hoặc cần tư vấn chuyên sâu về thị trường chứng khoán. Vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo số điện thoại bên dưới, hoặc nhắn tin tại Fanpage cophieu86; hoặc add nick trên skype: cophieu86.com để được tư vấn chi tiết.

—————————
Nguyễn Hữu Bình 
– Nhà quản lý tài khoản chứng khoán
(nhận Ủy thác đầu tư chứng khoán)
Điện thoại: 0983 361 688

Tư vấn chuyên sâu trên Skype: cophieu86.com
https://www.facebook.com/cophieu86/
Website: www.cophieu86.com
Tham gia nhóm phân tích cổ phiếu chuyên sâu tại đây.

Advertisements

TOP 30 cổ phiếu mạnh và những cổ phiếu khuyến nghị ngày 10/04

Danh sách TOP 30 cổ phiếu cổ phiếu khuyến nghị ngày 10/04:

Bộ lọc kỹ thuật của chúng tôi đưa ra danh sách các cổ phiếu khuyến nghị theo dõi hôm nay, gồm 30 mã cổ phiếu có điểm tích lũy, có lực tăng mạnh. Hệ thống đánh giá và đưa ra danh sách các cổ phiếu khuyến nghị có sức mạnh dòng tiền, lực tăng ngắn và trung hạn… Sau đây là bảng danh sách các cổ phiếu khuyến nghị ngày 10/04:

TOP 30 cổ phiếu mạnh và những cổ phiếu khuyến nghị ngày 10/04
TOP 30 cổ phiếu mạnh và những cổ phiếu khuyến nghị ngày 10/04

(*) Các thuật ngữ nằm trong danh sách cổ phiếu khuyến nghị: Đà Tăng: Thể hiện sức bật của cổ phiếuTích lũy: CP càng tích lũy lâu thì điểm càng cao; Thanh khoản: Trên 7.5 là thể hiện dòng tiền khá mạnh đang được đẩy vào CP đó; Cơ bản: Trên 5.0 thể hiện cổ phiếu đó là doanh nghiệp cơ bản tăng trưởng có báo cáo tốt; Vốn hóa: Thể hiện mức độ ảnh hưởng của cổ phiếu đến thị trường chung; % từ điểm Wash out: Đầu sóng dưới 5%, Giữa sóng 5-15%, Cuối sóng trên 15%.

Cổ phiếu khuyến nghị mua trong TOP 30 cổ phiếu khuyến nghị ngày 10/04:

– MBB: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 45. Ngưỡng cắt lỗ tại 32.

– KDH: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 47.3. Ngưỡng cắt lỗ tại 36.5.

– SHB: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 17.3. Ngưỡng cắt lỗ tại 12.5.

– DXG: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 46.5. Ngưỡng cắt lỗ tại 34.

– VRE: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 65. Ngưỡng cắt lỗ tại 48.

– HCM: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 105. Ngưỡng cắt lỗ tại 75.

– HDB: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 56.5. Ngưỡng cắt lỗ tại 44.3.

– FPT: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 72. Ngưỡng cắt lỗ tại 58.

– GEX: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 42. Ngưỡng cắt lỗ tại 32.

 

– VND: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 38.5. Ngưỡng cắt lỗ tại 28.2.

– SSI: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 49.5. Ngưỡng cắt lỗ tại 38.

– LPB: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 23. Ngưỡng cắt lỗ tại 14.2.

– TDH: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 18.1. Ngưỡng cắt lỗ tại 14.5.

– PDR: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 48.5. Ngưỡng cắt lỗ tại 36.4.

Các bạn muốn được biết điểm mua tốt nhất về cổ phiếu nằm trong TOP các mã khuyến nghị, hoặc cần tư vấn chuyên sâu về thị trường chứng khoán. Vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo số điện thoại bên dưới, hoặc nhắn tin tại Fanpage cophieu86; hoặc add nick trên skype: cophieu86.com để được tư vấn chi tiết.

—————————
Nguyễn Hữu Bình 
– Nhà quản lý tài khoản chứng khoán
(nhận Ủy thác đầu tư chứng khoán)
Điện thoại: 0983 361 688

Tư vấn chuyên sâu trên Skype: cophieu86.com
https://www.facebook.com/cophieu86/
Website: www.cophieu86.com
Tham gia nhóm phân tích cổ phiếu chuyên sâu tại đây.

TOP 30 cổ phiếu mạnh và những cổ phiếu khuyến nghị ngày 09/04

Danh sách TOP 30 cổ phiếu cổ phiếu khuyến nghị ngày 09/04:

Bộ lọc kỹ thuật của chúng tôi đưa ra danh sách các cổ phiếu khuyến nghị theo dõi hôm nay, gồm 30 mã cổ phiếu có điểm tích lũy, có lực tăng mạnh. Hệ thống đánh giá và đưa ra danh sách các cổ phiếu khuyến nghị có sức mạnh dòng tiền, lực tăng ngắn và trung hạn… Sau đây là bảng danh sách các cổ phiếu khuyến nghị ngày 09/04:

TOP 30 cổ phiếu mạnh và những cổ phiếu khuyến nghị ngày 09/04
TOP 30 cổ phiếu mạnh khuyến nghị theo dõi ngày 09/04

(*) Giải thích các thuật ngữ nằm trong danh sách cổ phiếu khuyến nghị: Đà Tăng: Thể hiện sức bật của cổ phiếuTích lũy: CP càng tích lũy lâu thì điểm càng cao; Thanh khoản: Trên 7.5 là thể hiện dòng tiền khá mạnh đang được đẩy vào CP đó; Cơ bản: Trên 5.0 thể hiện cổ phiếu đó là doanh nghiệp cơ bản tăng trưởng có báo cáo tốt; Vốn hóa: Thể hiện mức độ ảnh hưởng của cổ phiếu đến thị trường chung; % từ điểm Wash out: Đầu sóng dưới 5%, Giữa sóng 5-15%, Cuối sóng trên 15%.

Cổ phiếu khuyến nghị mua trong TOP 30 cổ phiếu khuyến nghị ngày 09/04:

– CAV: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 70. Ngưỡng cắt lỗ tại 47.5.

– SCR: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 17.6. Ngưỡng cắt lỗ tại 12.8.

– REE: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 44.7. Ngưỡng cắt lỗ tại 37.

– KDH: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 45. Ngưỡng cắt lỗ tại 34.

– DXG: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 46.5. Ngưỡng cắt lỗ tại 33.

– FPT: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 72. Ngưỡng cắt lỗ tại 58.

– GEX: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 42. Ngưỡng cắt lỗ tại 32.

– TDH: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 18.1. Ngưỡng cắt lỗ tại 14.5.

– MBB: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 45. Ngưỡng cắt lỗ tại 32.

– PDR: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 48.5. Ngưỡng cắt lỗ tại 36.4.

– VND: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 38.5. Ngưỡng cắt lỗ tại 28.2.

– SSI: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 49.5. Ngưỡng cắt lỗ tại 38.

– NLG: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 45. Ngưỡng cắt lỗ tại 35.

– HCM: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 105. Ngưỡng cắt lỗ tại 75.

– LPB: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 23. Ngưỡng cắt lỗ tại 14.2.

Các bạn muốn được biết điểm mua tốt nhất về cổ phiếu nằm trong TOP các mã khuyến nghị, hoặc cần tư vấn chuyên sâu về thị trường chứng khoán. Vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo số điện thoại bên dưới, hoặc nhắn tin tại Fanpage cophieu86; hoặc add nick trên skype: cophieu86.com để được tư vấn chi tiết.

—————————
Nguyễn Hữu Bình 
– Nhà quản lý tài khoản chứng khoán
(nhận Ủy thác đầu tư chứng khoán)
Điện thoại: 0983 361 688

Tư vấn chuyên sâu trên Skype: cophieu86.com
https://www.facebook.com/cophieu86/
Website: www.cophieu86.com
Tham gia nhóm phân tích cổ phiếu chuyên sâu tại đây.

TOP 30 cổ phiếu mạnh và những cổ phiếu khuyến nghị ngày 06/04

Danh sách TOP 30 cổ phiếu cổ phiếu khuyến nghị ngày 06/04:

Bộ lọc kỹ thuật của chúng tôi đưa ra danh sách các cổ phiếu khuyến nghị theo dõi hôm nay, gồm 30 mã cổ phiếu có điểm tích lũy, có lực tăng mạnh. Hệ thống đánh giá và đưa ra danh sách các cổ phiếu khuyến nghị có sức mạnh dòng tiền, lực tăng ngắn và trung hạn… Sau đây là bảng danh sách các cổ phiếu khuyến nghị ngày 06/04:

TOP 30 cổ phiếu mạnh và những cổ phiếu khuyến nghị ngày 06/04
TOP 30 cổ phiếu mạnh khuyến nghị theo dõi ngày 06/04

(*) Giải thích các thuật ngữ nằm trong danh sách cổ phiếu khuyến nghị: Đà Tăng: Thể hiện sức bật của cổ phiếuTích lũy: CP càng tích lũy lâu thì điểm càng cao; Thanh khoản: Trên 7.5 là thể hiện dòng tiền khá mạnh đang được đẩy vào CP đó; Cơ bản: Trên 5.0 thể hiện cổ phiếu đó là doanh nghiệp cơ bản tăng trưởng có báo cáo tốt; Vốn hóa: Thể hiện mức độ ảnh hưởng của cổ phiếu đến thị trường chung; % từ điểm Wash out: Đầu sóng dưới 5%, Giữa sóng 5-15%, Cuối sóng trên 15%.

Cổ phiếu khuyến nghị mua trong TOP 30 cổ phiếu khuyến nghị ngày 06/04:

– SCR: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 17.6. Ngưỡng cắt lỗ tại 12.8.

– KDH: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 45. Ngưỡng cắt lỗ tại 34.

– LHG: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 30.5. Ngưỡng cắt lỗ tại 22.6.

– FPT: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 72. Ngưỡng cắt lỗ tại 58.

– GEX: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 42. Ngưỡng cắt lỗ tại 32.

– MBB: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 45. Ngưỡng cắt lỗ tại 32.

– PDR: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 48.5. Ngưỡng cắt lỗ tại 36.4.

– PAN: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 84. Ngưỡng cắt lỗ tại 63.

– VND: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 36.5. Ngưỡng cắt lỗ tại 28.2.

– VCS: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 159. Ngưỡng cắt lỗ tại 123.

– SSI: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 49.5. Ngưỡng cắt lỗ tại 38.

– NLG: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 45. Ngưỡng cắt lỗ tại 35.

– HCM: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 105. Ngưỡng cắt lỗ tại 75.

– LPB: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 23. Ngưỡng cắt lỗ tại 14.2.

 

– NVL: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 82. Ngưỡng cắt lỗ tại 62.

Các bạn muốn được biết điểm mua tốt nhất về cổ phiếu nằm trong TOP các mã khuyến nghị, hoặc cần tư vấn chuyên sâu về thị trường chứng khoán. Vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo số điện thoại bên dưới, hoặc nhắn tin tại Fanpage cophieu86; hoặc add nick trên skype: cophieu86.com để được tư vấn chi tiết.

—————————
Nguyễn Hữu Bình 
– Nhà quản lý tài khoản chứng khoán
(nhận Ủy thác đầu tư chứng khoán)
Điện thoại: 0983 361 688

Tư vấn chuyên sâu trên Skype: cophieu86.com
https://www.facebook.com/cophieu86/
Website: www.cophieu86.com
Tham gia nhóm phân tích cổ phiếu chuyên sâu tại đây.

TOP 30 cổ phiếu mạnh và những cổ phiếu khuyến nghị ngày 05/04

Danh sách TOP 30 cổ phiếu cổ phiếu khuyến nghị ngày 05/04:

Bộ lọc kỹ thuật của chúng tôi đưa ra danh sách các cổ phiếu khuyến nghị theo dõi hôm nay, gồm 30 mã cổ phiếu có điểm tích lũy, có lực tăng mạnh. Hệ thống đánh giá và đưa ra danh sách các cổ phiếu khuyến nghị có sức mạnh dòng tiền, lực tăng ngắn và trung hạn… Sau đây là bảng danh sách các cổ phiếu khuyến nghị ngày 05/04:

TOP 30 cổ phiếu mạnh và những cổ phiếu khuyến nghị ngày 05/04
TOP 30 cổ phiếu mạnh khuyến nghị theo dõi ngày 05/04

(*) Giải thích các thuật ngữ nằm trong danh sách cổ phiếu khuyến nghị: Đà Tăng: Thể hiện sức bật của cổ phiếuTích lũy: CP càng tích lũy lâu thì điểm càng cao; Thanh khoản: Trên 7.5 là thể hiện dòng tiền khá mạnh đang được đẩy vào CP đó; Cơ bản: Trên 5.0 thể hiện cổ phiếu đó là doanh nghiệp cơ bản tăng trưởng có báo cáo tốt; Vốn hóa: Thể hiện mức độ ảnh hưởng của cổ phiếu đến thị trường chung; % từ điểm Wash out: Đầu sóng dưới 5%, Giữa sóng 5-15%, Cuối sóng trên 15%.

Cổ phiếu khuyến nghị mua trong TOP 30 cổ phiếu khuyến nghị ngày 05/04:

– KDH: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 45. Ngưỡng cắt lỗ tại 34.

– MBB: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 45. Ngưỡng cắt lỗ tại 32.

– PAN: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 84. Ngưỡng cắt lỗ tại 63.

– VND: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 36.5. Ngưỡng cắt lỗ tại 28.2.

– VCS: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 159. Ngưỡng cắt lỗ tại 123.

– SSI: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 49.5. Ngưỡng cắt lỗ tại 38.

– NLG: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 45. Ngưỡng cắt lỗ tại 35.

– HCM: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 105. Ngưỡng cắt lỗ tại 75.

– VIC: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 135. Ngưỡng cắt lỗ tại 106.

– LPB: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 23. Ngưỡng cắt lỗ tại 14.2.

– FPT: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 72. Ngưỡng cắt lỗ tại 58.

– DRC: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 37.5. Ngưỡng cắt lỗ tại 26.9.

– GEX: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 42. Ngưỡng cắt lỗ tại 32.

– NVL: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 82. Ngưỡng cắt lỗ tại 62.

Các bạn muốn được biết điểm mua tốt nhất về cổ phiếu nằm trong TOP các mã khuyến nghị, hoặc cần tư vấn chuyên sâu về thị trường chứng khoán. Vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo số điện thoại bên dưới, hoặc nhắn tin tại Fanpage cophieu86; hoặc add nick trên skype: cophieu86.com để được tư vấn chi tiết.

—————————
Nguyễn Hữu Bình 
– Nhà quản lý tài khoản chứng khoán
(nhận Ủy thác đầu tư chứng khoán)
Điện thoại: 0983 361 688

Tư vấn chuyên sâu trên Skype: cophieu86.com
https://www.facebook.com/cophieu86/
Website: www.cophieu86.com
Tham gia nhóm phân tích cổ phiếu chuyên sâu tại đây.

TOP 30 cổ phiếu mạnh và những cổ phiếu khuyến nghị ngày 04/04

Danh sách TOP 30 cổ phiếu cổ phiếu khuyến nghị ngày 04/04:

Bộ lọc kỹ thuật của chúng tôi đưa ra danh sách các cổ phiếu khuyến nghị theo dõi hôm nay, gồm 30 mã cổ phiếu có điểm tích lũy, có lực tăng mạnh. Hệ thống đánh giá và đưa ra danh sách các cổ phiếu khuyến nghị có sức mạnh dòng tiền, lực tăng ngắn và trung hạn… Sau đây là bảng danh sách các cổ phiếu khuyến nghị ngày 04/04:

TOP 30 cổ phiếu mạnh và những cổ phiếu khuyến nghị ngày 04/04
TOP 30 cổ phiếu mạnh khuyến nghị theo dõi ngày 04/04

(*) Giải thích các thuật ngữ nằm trong danh sách cổ phiếu khuyến nghị: Đà Tăng: Thể hiện sức bật của cổ phiếuTích lũy: CP càng tích lũy lâu thì điểm càng cao; Thanh khoản: Trên 7.5 là thể hiện dòng tiền khá mạnh đang được đẩy vào CP đó; Cơ bản: Trên 5.0 thể hiện cổ phiếu đó là doanh nghiệp cơ bản tăng trưởng có báo cáo tốt; Vốn hóa: Thể hiện mức độ ảnh hưởng của cổ phiếu đến thị trường chung; % từ điểm Wash out: Đầu sóng dưới 5%, Giữa sóng 5-15%, Cuối sóng trên 15%.

Cổ phiếu khuyến nghị mua trong TOP 30 cổ phiếu khuyến nghị ngày 04/04:

– MBB: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 45. Ngưỡng cắt lỗ tại 32.

– CTG: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 41.5. Ngưỡng cắt lỗ tại 33.5.

– VCB: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 82.5. Ngưỡng cắt lỗ tại 67.

– BID: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 50.5. Ngưỡng cắt lỗ tại 41.2.

– VND: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 36.5. Ngưỡng cắt lỗ tại 28.2.

– SSI: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 49.5. Ngưỡng cắt lỗ tại 38.

– NLG: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 45. Ngưỡng cắt lỗ tại 35.

– HCM: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 105. Ngưỡng cắt lỗ tại 75.

– FPT: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 72. Ngưỡng cắt lỗ tại 58.

– DRC: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 37.5. Ngưỡng cắt lỗ tại 26.9.

– VJC: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 250. Ngưỡng cắt lỗ tại 18.5.

– GEX: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 42. Ngưỡng cắt lỗ tại 32.

– NVL: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 82. Ngưỡng cắt lỗ tại 62.

– VIC: Giá khuyến nghị mua từ 120 đến 121 và giá mục tiêu 135. Ngưỡng cắt lỗ tại 106.

Các bạn muốn được biết điểm mua tốt nhất về cổ phiếu nằm trong TOP các mã khuyến nghị, hoặc cần tư vấn chuyên sâu về thị trường chứng khoán. Vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo số điện thoại bên dưới, hoặc nhắn tin tại Fanpage cophieu86; hoặc add nick trên skype: cophieu86.com để được tư vấn chi tiết.

—————————
Nguyễn Hữu Bình 
– Nhà quản lý tài khoản chứng khoán
(nhận Ủy thác đầu tư chứng khoán)
Điện thoại: 0983 361 688

Tư vấn chuyên sâu trên Skype: cophieu86.com
https://www.facebook.com/cophieu86/
Website: www.cophieu86.com
Tham gia nhóm phân tích cổ phiếu chuyên sâu tại đây.

TOP 30 cổ phiếu mạnh và những cổ phiếu khuyến nghị ngày 03/04

Danh sách TOP 30 cổ phiếu cổ phiếu khuyến nghị ngày 03/04:

Bộ lọc kỹ thuật của chúng tôi đưa ra danh sách các cổ phiếu khuyến nghị theo dõi hôm nay, gồm 30 mã cổ phiếu có điểm tích lũy, có lực tăng mạnh. Hệ thống đánh giá và đưa ra danh sách các cổ phiếu khuyến nghị có sức mạnh dòng tiền, lực tăng ngắn và trung hạn… Sau đây là bảng danh sách các cổ phiếu khuyến nghị ngày 03/04:

TOP 30 cổ phiếu mạnh và những cổ phiếu khuyến nghị ngày 03/04
TOP 30 cổ phiếu mạnh khuyến nghị theo dõi ngày 03/04

(*) Giải thích các thuật ngữ nằm trong danh sách cổ phiếu khuyến nghị: Đà Tăng: Thể hiện sức bật của cổ phiếuTích lũy: CP càng tích lũy lâu thì điểm càng cao; Thanh khoản: Trên 7.5 là thể hiện dòng tiền khá mạnh đang được đẩy vào CP đó; Cơ bản: Trên 5.0 thể hiện cổ phiếu đó là doanh nghiệp cơ bản tăng trưởng có báo cáo tốt; Vốn hóa: Thể hiện mức độ ảnh hưởng của cổ phiếu đến thị trường chung; % từ điểm Wash out: Đầu sóng dưới 5%, Giữa sóng 5-15%, Cuối sóng trên 15%.

Cổ phiếu khuyến nghị mua trong TOP 30 cổ phiếu khuyến nghị ngày 03/04:

– VCB: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 82.5. Ngưỡng cắt lỗ tại 67.

– VCS: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 290. Ngưỡng cắt lỗ tại 225.

– MBB: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 40.5. Ngưỡng cắt lỗ tại 32.

– HCM: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 105. Ngưỡng cắt lỗ tại 75.

– DRC: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 37.5. Ngưỡng cắt lỗ tại 26.9.

– VJC: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 242.5. Ngưỡng cắt lỗ tại 18.5.

– GEX: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 42. Ngưỡng cắt lỗ tại 32.

– BVH: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 107. Ngưỡng cắt lỗ tại 86.

– NVL: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 78. Ngưỡng cắt lỗ tại 61.5.

– MSN: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 125.5. Ngưỡng cắt lỗ tại 88.5.

– VIC: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 135. Ngưỡng cắt lỗ tại 106.

– CTG: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 41.5. Ngưỡng cắt lỗ tại 33.5.

– BID: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 50.5. Ngưỡng cắt lỗ tại 41.2.

Các bạn muốn được biết điểm mua tốt nhất về cổ phiếu nằm trong TOP các mã khuyến nghị, hoặc cần tư vấn chuyên sâu về thị trường chứng khoán. Vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo số điện thoại bên dưới, hoặc nhắn tin tại Fanpage cophieu86; hoặc add nick trên skype: cophieu86.com để được tư vấn chi tiết.

—————————
Nguyễn Hữu Bình 
– Nhà quản lý tài khoản chứng khoán
(nhận Ủy thác đầu tư chứng khoán)
Điện thoại: 0983 361 688

Tư vấn chuyên sâu trên Skype: cophieu86.com
https://www.facebook.com/cophieu86/
Website: www.cophieu86.com
Tham gia nhóm phân tích cổ phiếu chuyên sâu tại đây.