TOP 30 cổ phiếu mạnh và những cổ phiếu khuyến nghị ngày 22/04

Danh sách TOP 30 cổ phiếu cổ phiếu khuyến nghị ngày 22/04:

Bộ lọc kỹ thuật của chúng tôi đưa ra danh sách các cổ phiếu khuyến nghị theo dõi hôm nay, gồm 30 mã cổ phiếu có điểm tích lũy, có lực tăng mạnh. Hệ thống đánh giá và đưa ra danh sách các cổ phiếu khuyến nghị có sức mạnh dòng tiền, lực tăng ngắn và trung hạn… Sau đây là bảng danh sách các cổ phiếu khuyến nghị ngày 22/04:

TOP 30 cổ phiếu mạnh và những cổ phiếu khuyến nghị ngày 20/04
TOP 30 cổ phiếu mạnh khuyến nghị theo dõi ngày 22/04

(*) Các thuật ngữ nằm trong danh sách cổ phiếu khuyến nghị: Đà Tăng: Thể hiện sức bật của cổ phiếuTích lũy: CP càng tích lũy lâu thì điểm càng cao; Thanh khoản: Trên 7.5 là thể hiện dòng tiền khá mạnh đang được đẩy vào CP đó; Cơ bản: Trên 5.0 thể hiện cổ phiếu đó là doanh nghiệp cơ bản tăng trưởng có báo cáo tốt; Vốn hóa: Thể hiện mức độ ảnh hưởng của cổ phiếu đến thị trường chung; % từ điểm Wash out: Đầu sóng dưới 5%, Giữa sóng 5-15%, Cuối sóng trên 15%.

Cổ phiếu khuyến nghị mua trong TOP 30 cổ phiếu khuyến nghị ngày 22/04 cho mục tiêu trung hạn:

– GAS: Giá khuyến nghị mua từ 128 đến 130 và giá mục tiêu 152. Ngưỡng cắt lỗ tại 119.

– MCH: Giá khuyến nghị mua từ 100 đến 102 và giá mục tiêu 130. Ngưỡng cắt lỗ tại 93.

– FPT: Giá khuyến nghị mua từ 60.5 đến 61 và giá mục tiêu 72. Ngưỡng cắt lỗ tại 57.

– IDI: Giá khuyến nghị mua từ 14.7 đến 15 và giá mục tiêu 18.2. Ngưỡng cắt lỗ tại 12.9.

– NT2: Giá khuyến nghị mua từ 31 đến 32 và giá mục tiêu 36.8. Ngưỡng cắt lỗ tại 29.

– CAV: Giá khuyến nghị mua từ 55.5 đến 56.5 và giá mục tiêu 70. Ngưỡng cắt lỗ tại 52.

– EIB: Giá khuyến nghị mua từ 15.7 đến 16 và giá mục tiêu 18.3. Ngưỡng cắt lỗ tại 13.8.

– CTG: Giá khuyến nghị mua từ 31.5 đến 33 và giá mục tiêu 42.5. Ngưỡng cắt lỗ tại 28.5.

– GEX: Giá khuyến nghị mua từ 37 đến 37.5 và giá mục tiêu 45.5. Ngưỡng cắt lỗ tại 33.8.

– SSI: Giá khuyến nghị mua từ 40 đến 41 và giá mục tiêu 47.2. Ngưỡng cắt lỗ tại 38.

– PVT: Giá khuyến nghị mua từ 19.5 đến 20 và giá mục tiêu 24.1. Ngưỡng cắt lỗ tại 18.

– NLG: Giá khuyến nghị mua từ 39.5 đến 40 và giá mục tiêu 46.2. Ngưỡng cắt lỗ tại 35.

Các bạn muốn được biết điểm mua tốt nhất về cổ phiếu nằm trong TOP các mã khuyến nghị, hoặc cần tư vấn chuyên sâu về thị trường chứng khoán. Vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo số điện thoại bên dưới, hoặc nhắn tin tại Fanpage cophieu86; hoặc add nick trên skype: cophieu86.com để được tư vấn chi tiết.

—————————
Nguyễn Hữu Bình 
– Nhà quản lý tài khoản chứng khoán
(nhận Ủy thác đầu tư chứng khoán)
Điện thoại: 0983 361 688

Tư vấn chuyên sâu trên Skype: cophieu86.com
https://www.facebook.com/cophieu86/
Website: www.cophieu86.com
Tham gia nhóm phân tích cổ phiếu chuyên sâu tại đây.

Advertisements

TOP 30 cổ phiếu mạnh và những cổ phiếu khuyến nghị ngày 09/04

Danh sách TOP 30 cổ phiếu cổ phiếu khuyến nghị ngày 09/04:

Bộ lọc kỹ thuật của chúng tôi đưa ra danh sách các cổ phiếu khuyến nghị theo dõi hôm nay, gồm 30 mã cổ phiếu có điểm tích lũy, có lực tăng mạnh. Hệ thống đánh giá và đưa ra danh sách các cổ phiếu khuyến nghị có sức mạnh dòng tiền, lực tăng ngắn và trung hạn… Sau đây là bảng danh sách các cổ phiếu khuyến nghị ngày 09/04:

TOP 30 cổ phiếu mạnh và những cổ phiếu khuyến nghị ngày 09/04
TOP 30 cổ phiếu mạnh khuyến nghị theo dõi ngày 09/04

(*) Giải thích các thuật ngữ nằm trong danh sách cổ phiếu khuyến nghị: Đà Tăng: Thể hiện sức bật của cổ phiếuTích lũy: CP càng tích lũy lâu thì điểm càng cao; Thanh khoản: Trên 7.5 là thể hiện dòng tiền khá mạnh đang được đẩy vào CP đó; Cơ bản: Trên 5.0 thể hiện cổ phiếu đó là doanh nghiệp cơ bản tăng trưởng có báo cáo tốt; Vốn hóa: Thể hiện mức độ ảnh hưởng của cổ phiếu đến thị trường chung; % từ điểm Wash out: Đầu sóng dưới 5%, Giữa sóng 5-15%, Cuối sóng trên 15%.

Cổ phiếu khuyến nghị mua trong TOP 30 cổ phiếu khuyến nghị ngày 09/04:

– CAV: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 70. Ngưỡng cắt lỗ tại 47.5.

– SCR: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 17.6. Ngưỡng cắt lỗ tại 12.8.

– REE: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 44.7. Ngưỡng cắt lỗ tại 37.

– KDH: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 45. Ngưỡng cắt lỗ tại 34.

– DXG: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 46.5. Ngưỡng cắt lỗ tại 33.

– FPT: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 72. Ngưỡng cắt lỗ tại 58.

– GEX: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 42. Ngưỡng cắt lỗ tại 32.

– TDH: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 18.1. Ngưỡng cắt lỗ tại 14.5.

– MBB: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 45. Ngưỡng cắt lỗ tại 32.

– PDR: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 48.5. Ngưỡng cắt lỗ tại 36.4.

– VND: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 38.5. Ngưỡng cắt lỗ tại 28.2.

– SSI: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 49.5. Ngưỡng cắt lỗ tại 38.

– NLG: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 45. Ngưỡng cắt lỗ tại 35.

– HCM: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 105. Ngưỡng cắt lỗ tại 75.

– LPB: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 23. Ngưỡng cắt lỗ tại 14.2.

Các bạn muốn được biết điểm mua tốt nhất về cổ phiếu nằm trong TOP các mã khuyến nghị, hoặc cần tư vấn chuyên sâu về thị trường chứng khoán. Vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo số điện thoại bên dưới, hoặc nhắn tin tại Fanpage cophieu86; hoặc add nick trên skype: cophieu86.com để được tư vấn chi tiết.

—————————
Nguyễn Hữu Bình 
– Nhà quản lý tài khoản chứng khoán
(nhận Ủy thác đầu tư chứng khoán)
Điện thoại: 0983 361 688

Tư vấn chuyên sâu trên Skype: cophieu86.com
https://www.facebook.com/cophieu86/
Website: www.cophieu86.com
Tham gia nhóm phân tích cổ phiếu chuyên sâu tại đây.

TOP 30 cổ phiếu mạnh và những cổ phiếu khuyến nghị ngày 06/04

Danh sách TOP 30 cổ phiếu cổ phiếu khuyến nghị ngày 06/04:

Bộ lọc kỹ thuật của chúng tôi đưa ra danh sách các cổ phiếu khuyến nghị theo dõi hôm nay, gồm 30 mã cổ phiếu có điểm tích lũy, có lực tăng mạnh. Hệ thống đánh giá và đưa ra danh sách các cổ phiếu khuyến nghị có sức mạnh dòng tiền, lực tăng ngắn và trung hạn… Sau đây là bảng danh sách các cổ phiếu khuyến nghị ngày 06/04:

TOP 30 cổ phiếu mạnh và những cổ phiếu khuyến nghị ngày 06/04
TOP 30 cổ phiếu mạnh khuyến nghị theo dõi ngày 06/04

(*) Giải thích các thuật ngữ nằm trong danh sách cổ phiếu khuyến nghị: Đà Tăng: Thể hiện sức bật của cổ phiếuTích lũy: CP càng tích lũy lâu thì điểm càng cao; Thanh khoản: Trên 7.5 là thể hiện dòng tiền khá mạnh đang được đẩy vào CP đó; Cơ bản: Trên 5.0 thể hiện cổ phiếu đó là doanh nghiệp cơ bản tăng trưởng có báo cáo tốt; Vốn hóa: Thể hiện mức độ ảnh hưởng của cổ phiếu đến thị trường chung; % từ điểm Wash out: Đầu sóng dưới 5%, Giữa sóng 5-15%, Cuối sóng trên 15%.

Cổ phiếu khuyến nghị mua trong TOP 30 cổ phiếu khuyến nghị ngày 06/04:

– SCR: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 17.6. Ngưỡng cắt lỗ tại 12.8.

– KDH: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 45. Ngưỡng cắt lỗ tại 34.

– LHG: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 30.5. Ngưỡng cắt lỗ tại 22.6.

– FPT: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 72. Ngưỡng cắt lỗ tại 58.

– GEX: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 42. Ngưỡng cắt lỗ tại 32.

– MBB: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 45. Ngưỡng cắt lỗ tại 32.

– PDR: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 48.5. Ngưỡng cắt lỗ tại 36.4.

– PAN: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 84. Ngưỡng cắt lỗ tại 63.

– VND: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 36.5. Ngưỡng cắt lỗ tại 28.2.

– VCS: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 159. Ngưỡng cắt lỗ tại 123.

– SSI: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 49.5. Ngưỡng cắt lỗ tại 38.

– NLG: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 45. Ngưỡng cắt lỗ tại 35.

– HCM: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 105. Ngưỡng cắt lỗ tại 75.

– LPB: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 23. Ngưỡng cắt lỗ tại 14.2.

 

– NVL: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 82. Ngưỡng cắt lỗ tại 62.

Các bạn muốn được biết điểm mua tốt nhất về cổ phiếu nằm trong TOP các mã khuyến nghị, hoặc cần tư vấn chuyên sâu về thị trường chứng khoán. Vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo số điện thoại bên dưới, hoặc nhắn tin tại Fanpage cophieu86; hoặc add nick trên skype: cophieu86.com để được tư vấn chi tiết.

—————————
Nguyễn Hữu Bình 
– Nhà quản lý tài khoản chứng khoán
(nhận Ủy thác đầu tư chứng khoán)
Điện thoại: 0983 361 688

Tư vấn chuyên sâu trên Skype: cophieu86.com
https://www.facebook.com/cophieu86/
Website: www.cophieu86.com
Tham gia nhóm phân tích cổ phiếu chuyên sâu tại đây.

TOP 30 cổ phiếu mạnh và những cổ phiếu khuyến nghị ngày 05/04

Danh sách TOP 30 cổ phiếu cổ phiếu khuyến nghị ngày 05/04:

Bộ lọc kỹ thuật của chúng tôi đưa ra danh sách các cổ phiếu khuyến nghị theo dõi hôm nay, gồm 30 mã cổ phiếu có điểm tích lũy, có lực tăng mạnh. Hệ thống đánh giá và đưa ra danh sách các cổ phiếu khuyến nghị có sức mạnh dòng tiền, lực tăng ngắn và trung hạn… Sau đây là bảng danh sách các cổ phiếu khuyến nghị ngày 05/04:

TOP 30 cổ phiếu mạnh và những cổ phiếu khuyến nghị ngày 05/04
TOP 30 cổ phiếu mạnh khuyến nghị theo dõi ngày 05/04

(*) Giải thích các thuật ngữ nằm trong danh sách cổ phiếu khuyến nghị: Đà Tăng: Thể hiện sức bật của cổ phiếuTích lũy: CP càng tích lũy lâu thì điểm càng cao; Thanh khoản: Trên 7.5 là thể hiện dòng tiền khá mạnh đang được đẩy vào CP đó; Cơ bản: Trên 5.0 thể hiện cổ phiếu đó là doanh nghiệp cơ bản tăng trưởng có báo cáo tốt; Vốn hóa: Thể hiện mức độ ảnh hưởng của cổ phiếu đến thị trường chung; % từ điểm Wash out: Đầu sóng dưới 5%, Giữa sóng 5-15%, Cuối sóng trên 15%.

Cổ phiếu khuyến nghị mua trong TOP 30 cổ phiếu khuyến nghị ngày 05/04:

– KDH: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 45. Ngưỡng cắt lỗ tại 34.

– MBB: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 45. Ngưỡng cắt lỗ tại 32.

– PAN: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 84. Ngưỡng cắt lỗ tại 63.

– VND: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 36.5. Ngưỡng cắt lỗ tại 28.2.

– VCS: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 159. Ngưỡng cắt lỗ tại 123.

– SSI: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 49.5. Ngưỡng cắt lỗ tại 38.

– NLG: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 45. Ngưỡng cắt lỗ tại 35.

– HCM: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 105. Ngưỡng cắt lỗ tại 75.

– VIC: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 135. Ngưỡng cắt lỗ tại 106.

– LPB: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 23. Ngưỡng cắt lỗ tại 14.2.

– FPT: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 72. Ngưỡng cắt lỗ tại 58.

– DRC: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 37.5. Ngưỡng cắt lỗ tại 26.9.

– GEX: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 42. Ngưỡng cắt lỗ tại 32.

– NVL: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 82. Ngưỡng cắt lỗ tại 62.

Các bạn muốn được biết điểm mua tốt nhất về cổ phiếu nằm trong TOP các mã khuyến nghị, hoặc cần tư vấn chuyên sâu về thị trường chứng khoán. Vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo số điện thoại bên dưới, hoặc nhắn tin tại Fanpage cophieu86; hoặc add nick trên skype: cophieu86.com để được tư vấn chi tiết.

—————————
Nguyễn Hữu Bình 
– Nhà quản lý tài khoản chứng khoán
(nhận Ủy thác đầu tư chứng khoán)
Điện thoại: 0983 361 688

Tư vấn chuyên sâu trên Skype: cophieu86.com
https://www.facebook.com/cophieu86/
Website: www.cophieu86.com
Tham gia nhóm phân tích cổ phiếu chuyên sâu tại đây.

TOP 30 cổ phiếu mạnh và những cổ phiếu khuyến nghị ngày 04/04

Danh sách TOP 30 cổ phiếu cổ phiếu khuyến nghị ngày 04/04:

Bộ lọc kỹ thuật của chúng tôi đưa ra danh sách các cổ phiếu khuyến nghị theo dõi hôm nay, gồm 30 mã cổ phiếu có điểm tích lũy, có lực tăng mạnh. Hệ thống đánh giá và đưa ra danh sách các cổ phiếu khuyến nghị có sức mạnh dòng tiền, lực tăng ngắn và trung hạn… Sau đây là bảng danh sách các cổ phiếu khuyến nghị ngày 04/04:

TOP 30 cổ phiếu mạnh và những cổ phiếu khuyến nghị ngày 04/04
TOP 30 cổ phiếu mạnh khuyến nghị theo dõi ngày 04/04

(*) Giải thích các thuật ngữ nằm trong danh sách cổ phiếu khuyến nghị: Đà Tăng: Thể hiện sức bật của cổ phiếuTích lũy: CP càng tích lũy lâu thì điểm càng cao; Thanh khoản: Trên 7.5 là thể hiện dòng tiền khá mạnh đang được đẩy vào CP đó; Cơ bản: Trên 5.0 thể hiện cổ phiếu đó là doanh nghiệp cơ bản tăng trưởng có báo cáo tốt; Vốn hóa: Thể hiện mức độ ảnh hưởng của cổ phiếu đến thị trường chung; % từ điểm Wash out: Đầu sóng dưới 5%, Giữa sóng 5-15%, Cuối sóng trên 15%.

Cổ phiếu khuyến nghị mua trong TOP 30 cổ phiếu khuyến nghị ngày 04/04:

– MBB: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 45. Ngưỡng cắt lỗ tại 32.

– CTG: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 41.5. Ngưỡng cắt lỗ tại 33.5.

– VCB: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 82.5. Ngưỡng cắt lỗ tại 67.

– BID: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 50.5. Ngưỡng cắt lỗ tại 41.2.

– VND: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 36.5. Ngưỡng cắt lỗ tại 28.2.

– SSI: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 49.5. Ngưỡng cắt lỗ tại 38.

– NLG: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 45. Ngưỡng cắt lỗ tại 35.

– HCM: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 105. Ngưỡng cắt lỗ tại 75.

– FPT: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 72. Ngưỡng cắt lỗ tại 58.

– DRC: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 37.5. Ngưỡng cắt lỗ tại 26.9.

– VJC: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 250. Ngưỡng cắt lỗ tại 18.5.

– GEX: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 42. Ngưỡng cắt lỗ tại 32.

– NVL: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 82. Ngưỡng cắt lỗ tại 62.

– VIC: Giá khuyến nghị mua từ 120 đến 121 và giá mục tiêu 135. Ngưỡng cắt lỗ tại 106.

Các bạn muốn được biết điểm mua tốt nhất về cổ phiếu nằm trong TOP các mã khuyến nghị, hoặc cần tư vấn chuyên sâu về thị trường chứng khoán. Vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo số điện thoại bên dưới, hoặc nhắn tin tại Fanpage cophieu86; hoặc add nick trên skype: cophieu86.com để được tư vấn chi tiết.

—————————
Nguyễn Hữu Bình 
– Nhà quản lý tài khoản chứng khoán
(nhận Ủy thác đầu tư chứng khoán)
Điện thoại: 0983 361 688

Tư vấn chuyên sâu trên Skype: cophieu86.com
https://www.facebook.com/cophieu86/
Website: www.cophieu86.com
Tham gia nhóm phân tích cổ phiếu chuyên sâu tại đây.

TOP 30 cổ phiếu mạnh và những cổ phiếu khuyến nghị ngày 20/03

Danh sách TOP 30 cổ phiếu cổ phiếu khuyến nghị ngày 20/03:

Bộ lọc kỹ thuật của chúng tôi đưa ra danh sách các cổ phiếu khuyến nghị theo dõi hôm nay, gồm 30 mã cổ phiếu có điểm tích lũy, có lực tăng mạnh. Hệ thống đánh giá và đưa ra danh sách các cổ phiếu khuyến nghị có sức mạnh dòng tiền, lực tăng ngắn và trung hạn… Sau đây là bảng danh sách các cổ phiếu khuyến nghị ngày 20/03:

TOP 30 cổ phiếu mạnh và những cổ phiếu khuyến nghị ngày 20/03
TOP 30 cổ phiếu mạnh khuyến theo dõi nghị ngày 20/03

(*) Giải thích các thuật ngữ nằm trong danh sách cổ phiếu khuyến nghị: Đà Tăng: Thể hiện sức bật của cổ phiếuTích lũy: CP càng tích lũy lâu thì điểm càng cao; Thanh khoản: Trên 7.5 là thể hiện dòng tiền khá mạnh đang được đẩy vào CP đó; Cơ bản: Trên 5.0 thể hiện cổ phiếu đó là doanh nghiệp cơ bản tăng trưởng có báo cáo tốt; Vốn hóa: Thể hiện mức độ ảnh hưởng của cổ phiếu đến thị trường chung; % từ điểm Wash out: Đầu sóng dưới 5%, Giữa sóng 5-15%, Cuối sóng trên 15%.

Cổ phiếu khuyến nghị mua trong TOP 30 cổ phiếu khuyến nghị ngày 20/03:

– VJC: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 237.5. Ngưỡng cắt lỗ tại 185.

– VIC: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 125.5. Ngưỡng cắt lỗ tại 96.

– VNM: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 232. Ngưỡng cắt lỗ tại 198.

– PNJ: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 207.6. Ngưỡng cắt lỗ tại 167.

– NLG: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 39.5. Ngưỡng cắt lỗ tại 32.8.

– HDB: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 53.5. Ngưỡng cắt lỗ tại 40.5.

 

– MCH: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 101. Ngưỡng cắt lỗ tại 82.

– VGC: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 30.5. Ngưỡng cắt lỗ tại 22.2.

– MBB: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 40.5. Ngưỡng cắt lỗ tại 32.

– NVL: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 96.5. Ngưỡng cắt lỗ tại 77.

Các bạn muốn được tư vấn chuyên sâu thị trường chứng khoán, về cổ phiếu tiềm năng, vui lòng nhắn tin tại Fanpage cophieu86, hoặc add nick trên skype: cophieu86.com để được tư vấn chi tiết.

—————————
Nguyễn Hữu Bình 
– Nhà quản lý tài khoản chứng khoán
(nhận Hợp tác đầu tư – Quản lý tài khoản chứng khoán)
Điện thoại: 0983 361 688

Tư vấn chuyên sâu trên Skype: cophieu86.com
https://www.facebook.com/cophieu86/
Website: www.cophieu86.com
Tham gia nhóm phân tích cổ phiếu chuyên sâu tại đây.

TOP 30 cổ phiếu mạnh và những cổ phiếu khuyến nghị ngày 19/03

Danh sách TOP 30 cổ phiếu cổ phiếu khuyến nghị ngày 19/03:

Bộ lọc kỹ thuật của chúng tôi đưa ra danh sách các cổ phiếu khuyến nghị theo dõi hôm nay, gồm 30 mã cổ phiếu có điểm tích lũy, có lực tăng mạnh. Hệ thống đánh giá và đưa ra danh sách các cổ phiếu khuyến nghị có sức mạnh dòng tiền, lực tăng ngắn và trung hạn… Sau đây là bảng danh sách các cổ phiếu khuyến nghị ngày 19/03:

TOP 30 cổ phiếu mạnh và những cổ phiếu khuyến nghị ngày 19/03
TOP 30 cổ phiếu mạnh khuyến nghị mua ngày 19/03

(*) Giải thích các thuật ngữ nằm trong danh sách cổ phiếu khuyến nghị: Đà Tăng: Thể hiện sức bật của cổ phiếuTích lũy: CP càng tích lũy lâu thì điểm càng cao; Thanh khoản: Trên 7.5 là thể hiện dòng tiền khá mạnh đang được đẩy vào CP đó; Cơ bản: Trên 5.0 thể hiện cổ phiếu đó là doanh nghiệp cơ bản tăng trưởng có báo cáo tốt; Vốn hóa: Thể hiện mức độ ảnh hưởng của cổ phiếu đến thị trường chung; % từ điểm Wash out: Đầu sóng dưới 5%, Giữa sóng 5-15%, Cuối sóng trên 15%.

Cổ phiếu khuyến nghị mua trong TOP 30 cổ phiếu khuyến nghị ngày 19/03:

– VIC: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 125.5. Ngưỡng cắt lỗ tại 91.

– VNM: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 232. Ngưỡng cắt lỗ tại 198.

– PNJ: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 207.6. Ngưỡng cắt lỗ tại 165.

– VCB: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 82. Ngưỡng cắt lỗ tại 66.

– NLG: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 39.5. Ngưỡng cắt lỗ tại 32.8.

– MBB: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 40.5. Ngưỡng cắt lỗ tại 32.

– BID: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 47.5. Ngưỡng cắt lỗ tại 37.

– HDB: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 50.5. Ngưỡng cắt lỗ tại 39.5.

– SHS: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 29.5. Ngưỡng cắt lỗ tại 21.8.

– VND: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 35. Ngưỡng cắt lỗ tại 25.4.

– SSI: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 45.5. Ngưỡng cắt lỗ tại 35.6.

– MCH: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 101. Ngưỡng cắt lỗ tại 82.

– SHB: Giá khuyến nghị mua từ … và giá mục tiêu 17.5. Ngưỡng cắt lỗ tại 11.6.

Các bạn muốn được tư vấn chuyên sâu thị trường chứng khoán, về cổ phiếu tiềm năng, vui lòng nhắn tin tại Fanpage cophieu86, hoặc add nick trên skype: cophieu86.com để được tư vấn chi tiết.

—————————
Nguyễn Hữu Bình 
– Nhà quản lý tài khoản chứng khoán
(nhận Hợp tác đầu tư – Quản lý tài khoản chứng khoán)
Điện thoại: 0983 361 688

Tư vấn chuyên sâu trên Skype: cophieu86.com
https://www.facebook.com/cophieu86/
Website: www.cophieu86.com
Tham gia nhóm phân tích cổ phiếu chuyên sâu tại đây.